CIRCULATOR TECAM C-100


Danas je nabavljen cirkulacioni termostat proizvođača TECAM pod oznakom C-100. Za ovaj uređaj nisu pronađeni nikakvi podaci ali prema kontrolama i priključcima može se zaključiti da služi za hlađenje i grijanje tekućina u rasponu od -20 do +80°C u otvorenim ili zatvorenim vanjskim termostatskim kupeljima u laboratoriskim uvjetima.

circulator_tecam_c100_08

circulator_tecam_c100_04

circulator_tecam_c100_09

circulator_tecam_c100_05

Na zadnjoj strani cirkulatora uočavaju se glavne ulazne i izlazne priključnice pumpe (crpke) koje su međusobno spojene premosnicom. Premosnica između cijevi cirkulatora služi kako bi se održao stalan protok tekućine kroz pumpu i spremnik. Naime, protok tekućine kroz pumpu ne smije ni u jednom trenutku biti zaustavljen kako ne bi došlo do njenog oštećenja. Osim što premosnica štiti pumpu također i pomaže boljoj kontroli tempetarure.

Nadalje na zadnjoj strani su još dvije cjevne priključnice označene sa “cool”. Ovo upućuje da uređaj nema unutarnji sistem za rashlađivanje tekućine već rashladna tekućina mora biti dovedena preko vanjskog sustava kroz ove cijevi. Bez tog sustava cirkulator može samo zagrijavati tekućinu na temperaturu višu od sobne temperature. Dovodom hladne vode na ove priključke cirkulator može hladiti tekućinu do nekih 5°C dok za hlađenje na još niže temperature treba dovesti prikladnu rashladnu tekućinu (antifriz).

Ostaju još dvije cijevne priključnice označene sa “vent” i “fill & drain” međusobno spojene preko ugrađenih ventila. Ovaj sustav  služi kao kompenzacijska posuda odnosno za izjednačavanje razlike tlaka uvjetovanog temperaturom. Naime, u zatvorenom sustavu uslijed zagrijavanja i hlađenja tekućine dolazi do promjena njenog volumena, a time i do promjene tlaka u sustavu, što može štetno utjecati na rad pumpe, a time i čitavog sustava općenito.

circulator_tecam_c100_01

circulator_tecam_c100_06

circulator_tecam_c100_02

U unutrašnjosti cirkulatora uočava je još jedan sustav zaštite pumpe od mogućeg oštećenja uslijed ulaska zraka u sustav. To je mala staklena posudica postavljena na najvišu točku cirkularnog sustava koja u radu cirkulatora uvijek mora biti napunjena tekućinom. Samo pod težinom tekućine posudica uključuje sklopku pumpe. Ukoliko negdje u sustav uđe zrak, on će se skupiti na najvišoj točki – u posudici, gdje težina iste više neće biti dovoljna za uključenje sklopke pumpe.

circulator_tecam_c100_07

circulator_tecam_c100_03

Sustav cijevi hermetički je zatvoren i obložen izolacijskim materijalom te se ne može na jednostavan način rastaviti. Međutim, može se zaključiti da sadrži spiralnu cijev na koju su podesno postavljeni električni grijači kao i sustav cijevi za vanjsko hlađenje, te temperaturni senzor (vjerojatno NTC). Kontrolna pločica cirkulatora C-100 relativno je jednostavna i radi se o čisto tranzistorskoj kontroli gdje se otporom NTC-a i otporom potenciometra za namještanje temperature upravlja naponom na bazi tranzostora čime se isti dovodi u željeno stanje vođenja.

Na kraju, ostaje pitanje gdje se i za što nabavljeni cirkulator može iskoristiti u domu ili radionici? Odgovor na to pitanje sada zaista nema smisla tražiti. On će zasigurno jednom pojaviti sam od sebe, kao posljedica neke od bezborojnih ideja koje svako malo iskrsnu u mislima svakog tehnički nadarenog istraživača vintage tehnologija 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.