Daily Archives: 21/02/2017


dutch_military_gm_meter_cere_11
Danas je nabavljen mjerač radioaktivnosti francuskog proizvođača C.E.R.E. (CENTRE D’ETUDES ET DE REALISATIONS ELECTRONIQUES) namijenjen za nizozemsku vojsku. Kao što se uočava sa slike ovaj mjerač radioaktivnosti na svom kućištu nema nikakvih oznaka proizvođača ili tipa uređaja, pa čak ni oznake za pojedine položaje sklopke. Da se radi o proizvodu […]

MJERAČ RADIOAKTIVNOSTI C.E.R.E.