Daily Archives: 24/11/2022


Računalni brojač frekvencije HP 5360A Danas je nabavljen računalni (kompjuterizirani) brojač frekvencije koji se sastoji od slijedećih modula: Computing Counter HP 5360A – glavno računalo sa digitalnom prikazom vrijednosti (nixie cijevi) Input Module 5365A – ulazni modul brojača frekvencije ili perioda Time Interval 5379A – modul za mjerenje vremenskih intervala, […]

Computing Counter HP 5360A