CB primopredajnik JAWS MARK 2A


Danas je nabavljen 40-kanalni CB AM primopredajnik naziva JAWS MARK 2 vjerojatno negdje s početka 1980-tih godina.

U 1980-tim godinama proizvodnja CB radio uređaja bila je na vrhuncu, a u tržišnim utrkama proizvođači ovih uređaja bili su povezani u različite trgovinske odnose sa međunarodno raširenim proizvodnim pogonima gdje su se radili uređaji po vlastitim ili kupljenim licencama. Da bi svojim proizvodima privukli kupce izmišljeno je na tisuće brendova, trgovačkih marki i općenito zvučnih naziva neki puta za različite, a neki puta i za vrlo slične modele CB primopredajnika. Stoga je danas teško utvrditi originalno porijeklo nekih CB primopredajnika pa se tako i naš JAWS MARK 2A povezuje s tvrtkama Maxon i Midland, no jedino što mi možemo iščitati sa našeg primjerka je to da je proizveden negdje u Koreji.

CB primopredajnik JAWS MARK 2A po dimenzijama spada u jedne od najmanjih mobilnih CB radio uređaja, ima samo najosnovnije kontrole, no unatoč tome radi se o vrlo kvalitetnom primopredajniku sa PLL kontrolom frekvencije. Prijemnik je dvostruki heterodin sa MF 10,695 MHz i 455 kHz no s obzirom da su za obje međufrekvencije ugrađeni keramički filtri uz klasičana dva stupnja MF pojačanja i jedan stupnja RF pojačanja, te s obzirom na PLL kontrolu, ovdje se radi o jednom od kvalitetnijih prijemnika za CB. Predajnik sa tri stupnja VF pojačanja daje standardni izlaz snage 4 W.

Za male dimenzije i odličnu kvalitetu CB primopredajnika JAWS MARK 2A zaslužna je upotreba specijalnih integriranih krugova za CB uređaje:

  • LC 7130 – kompletan PLL namijenjen za CB primopredajnike
  • TA 7310 – VCO za PLL i TX mješač sa pojačalom
  • TA 7205 – audio NF pojačalo za zvučnik i mikrofon
  • TL 489 CP – pet LED BAR graf driver za prikaz jačine RX i TX signala

Naravno, u različite verzije/serije primopredajnika JAWS MARK 2 mogu biti ugrađeni i neki drugi slični/kompatibilni integrirani krugovi no u našem primjerku je zatečeno ovakvo stanje.

Napokon smo naišli na CB primopredajnik koji nema klasično tranzistorsko protufazno push-pull pojačalo sa transformatorima, no i ovdje se na izlazu iz integriranog pojačala nalazi (auto)transformator za odvajanje signala za AM modulaciju predajnika (u nekim naprednijim CB AM uređajima umjesto transformatora ugrađeno je još jedno zasebno integrirano audio pojačalo koje služi samo za pojačanje NF signala za AM modulaciju predajnika).

Vidimo da je blok shema CB primopredajnik JAWS MARK 2A vrlo slična svim ostalim PLL CB primopredajnicima koje smo do sada opisivali u našim objavama pa ćemo se ovdje ograničiti samo na opise specifičnosti ovog uređaja. Osim navedenih odlika, zanimljiva je i kombinacija jedina dva potenciometara sa sklopkom koja imamo na prednjoj ploči. Kombinacija VOLUME / OFF uključuje uređaj na napajanje i kontrolira jačinu zvuka, no pri tome, ukoliko je potenciometar SQUELCH u krajnjem lijevom položaju aktivirana je sklopka PA i uređaj radi kao pojačalo za megafon. Kad se potenciometar SQUELCH malo podigne, uređaj se prebacuje iz PA u CB mod, dakle radi kao CB primopredajnik. LED displej ima ukupno 6 svjetlećih dioda: pet su u krugu BAR grafa za prikaz jačine RX signala (S-metar) kod prijema i TX signala (Power metar) kod predaje, a šesta detektira razinu TX modulacije kod predaje.

Izlazni stupanj predajnika…

 

NF audio pojačalo…

Kao i gotovo svaki PLL CB primopredajnik i JAWS MARK 2 u svoje doba bio je predmetom pokušaja preinake na bliski 10-metarski radioamaterski opseg, no u našem primjerku nismo uočili tragove takvih zahvata. Mikrofon se spaja na 5-polnu DIN priključnicu s bočne strane ali isti na žalost nije došao uz uređaj. No i ovo što je ostalo od našeg primopredajnika, zahvaljujući malim dimenzijama (cca 200x115x35 mm) lako ćemo ga ugurati na neku izložbenu policu, a onda tko zna… Možda ga jednom ponovno upogonimo, ukoliko neki super-virus ugasi sve današnje digitalne komunikacijske mreže, i time dobru staru elektroniku opet vrati na njezin put slave 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.