Razvodna kutija sa djeliteljima napona


Danas je pronađena neka namjenski izrađena razvodna kutija sa šest linija. Četiri linije (1 – 4) prolaze kroz otpornički djelitelj napona kojeg čine četiri fiksna otpornika i jedan potenciometar. Dvije linije (5 i 6) prolaze kroz otpornički djelitelj napona kojeg čini samo potenciometar. Fiksni djelitelji su označeni naponima 50, 100, 250, 400 i 500 V, a potenciometri su precizni višeokretni vrijednosti 50 kΩ.

 

 

Nemamo ideju za što bi se mogla koristiti ova razvodna kutija. S obzirom da su ulazne priključnice banana tipa, a izlazne BNC, moguće da se kutija koristila za injektiranje precizne vrijednosti napona na neku signalnu liniju.

 

Električna shema spojeva unutar razvodne kutije.

 

 

Pojednostavljena shema jednog kanala unutar razvodne kutije.

 

 

Izbor otpornika za fiksni djelitelj napona ne poklapa se sa naznačenim vrijednostima napona, u smislu da bi na tim ulaznim vrijednostima napona dobili uvijek jednak omjer dijeljenja napona. Da bi se dobio isti omjer, otpornik od 820 kΩ mora biti zamijenjen sa 150 kΩ, a otpornik od 1 MΩ sa 100 kΩ. Čini se da su ti ispisani naponi orijentacioni jer se na ulaze 5 i 6, koji sadrže samo potenciometar, prema natpisu može dovesti napon do 150 V dok je za ostale ulaze taj napon naznačen sa 50 V.

 


 

Relativno visoke vrijednosti napona ispisane na ovoj razvodnoj kutiji kao i izlazne BNC priključnice prilično zbunjuju glede moguće namjene ovog djelitelja napona. Kako god bilo, kutija je izvana već negdje nagorjela i iz svega se jedino još mogu iskoristiti sklopke, potenciometri i konektori za neke druge elektroničke projekte 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.