Cosmomed Myolift


Danas je nabavljen uređaj za kozmetički tretman kože lica (face lift) mikro strujama MYOLIFT, njemačkog proizvođača COSMOMED iz 1980-tih godina.

Reklame za tretman lica mikro strujama navode poduži popis pozitivnih efekata koje takve struje navodno imaju na kožu i mišiće lica (pomlađuje mišića lica, povećanje staničnog funkcioniranja, poboljšanje tona i teksture kože, poboljšavanje limfne cirkulacije i cirkulaciju krvi, utjecaj na veličinu pojedinih mišića u licu, itd.). Osnovni učinak struje na licu trebao bi biti aktiviranje (stimulacija) živaca koji uzrokuju micanje mišića, dok hrabrije reklame navode da frekvencija (vibracija) signala uzrokuje vibracije stanica što u biti onda ima učinak masaže. Sve ovo se u reklamama također nadopunjuje i podužim popisom drugih učinaka struje na stanice i molekule lica (povećanje stanične reakcije, povećanje broja molekula koje usporavaju starenje, aktiviranje proizvodnje kolagena i elastina u koži koji učvršćuju kožu, povećanje sinteze proteina i propustljivosti stanica itd.). U konačnici, uz kombinaciju drugih tretmana lica (kreme, masaže i sl.), rezultat bi trebao biti pomlađena i zategnuta koža lica, sa uklonjenim ili barem smanjenim borama, podbratkom, podočnjacima, podignuti očni kapci itd, itd.).

Našem primjerku Cosmomed Myolifta potrgana je jedna sklopka (za promjenu valnih oblika) te nedostaje jedna rubna plastika kućišta, a ostatak uređaja je u vizualno dobrom stanju. U kompletu uređaja trebale bi se nalaziti i metalne elektrode, obično u obliku valjka, kugle ili gljive kojima se zatvara strujni krug preko kože lica i ujedno vrši i mehanička masaža lica.

Na osnovu kontrola na prednjoj ploči možemo zaključiti da uređaj Cosmomed Myolift ima slijedeće funkcije:

 • mogućnost odabira frekvencije izlaznog napona u opsegu 0,5 – 500 Hz u šest koraka
 • mogućnost odabira najveće struje u opsegu 20 – 640 µA u šest koraka
 • mogućnost odabira četiri različita valna oblika izlaznog napona
 • mogućnost odabira polariteta pulseva izlaznog napona (pozitivan, negativan ili automatska periodična izmjena polariteta)
 • vremenska sklopka za ograničenje trajanja tretmana u rasponu 1 – 59 minuta (timer)
 • indikacije polariteta napona, preostalog vremena trajanja tretmana i trenutne jačine struje u zatvorenom strujnom krugu preko izlaznih elektroda i kože lica
 • zvučna indikacija prisutnosti izlaznog napona (zvučnik i potenciometar za glasnoću smješteni su na zadnjoj strani kućišta)

Na testu se pokazalo da ne reagira kontrola za promjenu frekvencije, a kontrola za promjenu valnih oblika izlaznog napona ne radi jer je potrgana sklopka. Stoga zavirimo što se krije unutar kućišta.

 

 

Osnovne komponente su: pločica sa kontrolama i indikacijama za prednju ploču na kojoj se nalazi i oscilator (generator valnih oblika), pločica sa timerom i izlaznim relejem, pločica sa elementima oscilatora i ograničavača struje sa kalibracijskim potenciometrima,  mrežni transformatori sa ispravljačima i stabilizatorima napona.

Osim sklopke za promjenu valnog oblika koja je potrgana, testiranjem je utvrđeno da ne radi ni sklopka za promjenu frekvencije iako se vizualno čini ispravna. Kućišta ovih obrtnih višepoložajnih sklopki napravljena su od tanke plastike, a plastični je i sam ležaj osovine. Da stvar bude gora, taj ležaj je ujedno i jedini element koji čitavu sklopku drži na okupu, a konstruiran je na takav nespretan način da se vrlo lako izvuče iz svog ležišta ukoliko se kapica sklopke na prednjoj ploči malo povuče van. Iz tog razloga su kapice sklopki pritezajućeg tipa (sa vijkom) jer bi se sa onima koje samo navuku na osovinu lako dogodilo da se prilikom njihove demontaže (povlačenja) čitava sklopka raspadne na dijelove. Upravo to se vjerojatno i dogodilo prijašnjem vlasniku, koji možda nije uočio da su kapice sklopki na vijak (koji je sakriven crnom plastikom na vrhu) te je prilikom povlačenja iste došlo do raspada sklopki, a kontaktni elementi su se rasuli po cijeloj unutrašnjosti uređaja. Tako se dogodilo sa sklopkom za promjenu frekvencije: ista je izvučena van, dijelovi su se raspali, nakon toga je osovina nekako ponovno ukopčana (ugurana) u ležište, no više nije radila jer su nedostajali poispadali kontaktni dijelovi.

S obzirom da smo pronašli sve dijelove sklopki unutar kućišta uređaja (četiri kontaktne pločice i četiri opruge) odlučili smo sklopke ponovno sastaviti tako da uređaj bude funkcionalan i da možemo izvršiti mjerenja. Za ovo je potrebno rastaviti prednju ploču, pa krenimo redom…

 


 

NAPAJANJE

Napajanje daje tri napona:

 • izmjenični napon 12 V (18 V neopterećeno) za napajanje pločice timera koja ima vlastiti ispravljač i stabilizator napona
 • stabilizirani istosmjerni napon 12 V za napajanje oscilatora i LED indikacija na prednjoj ploči
 • istosmjerni napon od 75 V dobiven udvostručivačima napona iz izmjeničnog napona 12 V za impulse u izlaznom valnom obliku


 

TIMER I IZLAZNI RELEJ

Integriranim krugovima su sastrugane oznake no vjerojatni je riječ o nekom specijaliziranom integriranom krugu koji sadržava kompletni timer i driver za 7-segmentni LED pokazivač, npr. ICM7217 ili slični. Drugi integrirani krug je vjerojatno neki flip-flop koji periodički uključuje i isključuje izlazni napon (relej) okidan impulsima 75 V na početku i na kraju svakog ciklusa.

 


 

KOMUTATOR NAPONA I KALIBRACIJSKI ELEMENTI

Na ovoj pločici vide se oznake samo na integriranom krugu 555, a ovdje su vjerojatno smješteni elementi kruga oscilatora (generatora valnih oblika) i kruga za ograničenje izlazne struje.

 


 

PREDNJA PLOČA

Na prednjoj ploči također nalazimo jedan 555 te je moguće da isti radi kao oscilator za automatski komutator (promjenu polariteta) izlaznog napona. Drugi integrirani krug UAA 170 je driver za LED bar graf, odnosno za 12 LED koje služe za indikaciju (promjenu) jačine struje koja ovisi o opterećenju, dakle o otporu kože. Na taj način operater može korigirati pritisak elektroda na kožu kako bi se postigla maksimalna odabrana struja za elektroterapiju.

 

 

Sada smo došli i do samih sklopki. Radi se o sklopkama sa 2×6 odnosno 2×4 položaja. Sklopke su iste samo što su na 2×4 blokirana zadnja dva položaja. Na slikama se vidi stator zalemljen na pločicu i rotor sa osovinom u koji se umeću metalni kontakti. Rotor se zatim utiskuje u stator i kao takav se drži samo na četiri mala plastična zuba koja se nehotice mogu lako opet izvući iz statora. Da bi spriječili ovu pojavu kod ponovne montaže prednje ploče ubacili smo nekoliko podložnih pločica između rotora i prednje ploče uređaja. Ovime se sklopke nešto teže okreću ali barem se neće raspadati. Nedostajuću plastičnu osovinu na jednoj sklopki nadomjestili smo drugim komadićem plastike pričvršćenim epoksi-ljepilom.

 

 

Mjerenja su pokazala da uređaj proizvodi složeni valni oblik izlaznog napona koji započinje negativnim naponskim impulsom reda 75 V, nastavlja se moduliranim sinusnim naponom reda 24 Vpp i završava pozitivnim naponskim impulsom reda 75 V, nakon čega slijedi pauza. Ciklus traje ukupno oko 4,2 sekunde od čega signal traje 2,5 sekunde, a pauza 1,7 sekundu.

 

Jedna podjela odgovara trajanju od 4 sekunde. Uočavaju se ponavljajući ciklusi svakih 4,2 sekunde no amplituda signala je kroz cikluse također modulirana sinusnim naponom.

Jedna podjela odgovara trajanju od 2 sekunde. Uočava se sinusni signal amplitudno moduliran drugim sinusnim signalom niže frekvencije sa ubačenim pauzama (signal traje 2,5 sekunde, a pauza 1,7 sekundi. 

Jedna podjela odgovara trajanju od 2 sekunde. Ovdje se također uočava se sinusni signal amplitudno moduliran drugim sinusnim signalom niže frekvencije ali je negativna poluperioda potisnuta. 

Jedna podjela odgovara trajanju od 0,8 sekundi. Uočava se da signal započinje negativnim naponskim impulsom, a završava pozitivnim naponskim impulsom 75 V.

Jedna podjela odgovara trajanju od 0,004 sekunde. Uočava se amplitudna modulacija sinusnog signala 17 Vpp (bez opterećenja).

Jedna podjela odgovara trajanju od 0,004 sekunde. Isto kao i na gornjoj slici s time što je sinusni signal nešto izbličen kontrolom za promjenu valnog oblika.

 

Ovime smo upoznali još jedan elektronički uređaj namijenjen za medicinsku terapiju električnim strujama. Tvrtku Cosmomed nismo posebno opisivali jer se radi o jednoj o mnogih tvrtki za prodaju kozmetičkih uređaja i preparata koje se stalno prilagođavaju tržištu sukladno aktualnim trendovima i kampanjama. Ovakvi uređaji temelje se na nekoliko jeftinih integriranih krugova (555 ili neki logički multivibratori), a u posljednje vrijeme koriste se još jeftiniji mikrokontroleri koji objedinjuju funkcije vremenskih sklopki, raznih vrsta indikatora i programabilnih oscilatora valnih oblika. Osnovno pravilo za izlazni signal su frekvencije do najviše 1 kHz i da je signal u vremenskoj domeni što više promjenljiviji po amplitudi. Stoga se ubacuju kratkotrajni naponski pikovi, pauze, a osnovni sinusni signal se dodatno modulira po amplitudi i/ili frekvenciji. Naravno, posebno se pazi na ograničenje struje, jer puno važnije od toga da struja nečemu koristi je to da ona barem ničemu ne našteti 🙂

 


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

2 thoughts on “Cosmomed Myolift

 • Jelena

  Na Cosmomed aparatu, za anticelulit, mio lift kada uključim frekvenciju i napon, na desnoj strani se lampice za frekvenciju podizu i spustaju i na taj nacin menjaju vrste kontrakcija, a na levoj dodje do pola i ne podize se dalje, daje samo 1 vrstu kontrakcija. Da li je 1 od releja ili nesto na ploci. Aparat radi, samo nema tih promena.

  • crowave Post author

   Koliko sam shvatio po opisu, Vaš aparat nije isti kao ovaj opisani. Lampice na desnoj strani kod ovog opisanog aparata (Hautkontakt) su samo indikacija trenutne jačine struje, što ovisi o tome koliko su elektrode u dobrom kontaktu sa kožom, kolika je podešena struja i koji valni oblik ima napon. Ukoliko vi imate uređaj sa dva kanala (dvije takve indikacijske lampice) i jedan kanal ne radi (lampice stalno jednako svijetle), onda greška može biti bilo gdje u elektronici toga kanala, od samog generatora struje do indikacije preko lampica. Moguće da je greška u lošem kontaktu elektroda sa kožom zbog oštećenih žica, konektora ili vodljivog sloja na elektrodama. Za početak, zamijeniti elektrode lijevog i desnog kanala i pratiti promjenu…