Multimetar Iskra US3b


Danas je nabavljen univerzalni mjerni instrument za mjerenje napona, struje, otpora i kapaciteta US3b, slovenskog proizvođača Iskra iz 1960. godine. Tvrtka ISKRA vuče korijene iz 1946. godine te je i danas prisutna na tržištu. Kroz čitavo razdoblje postojanja nudi širok spektar proizvoda iz područja elektronike, elektrotehnike, telekomunikacija, energetike, automatizacije i tome srodnih proizvodnih grana.

Tvrtka Iskra veliki broj svojih proizvoda nije razvila i dizajnirala sama, nego su uglavnom rađeni po licencama vodećih stranih proizvođača. Tako je i AVO metar Iskra US3b zapravo identična kopija AVO metra austrijske tvrtke Goerz Electro pod nazivom Universal 3 iz prve polovice 1950-tih godina.

 

Multimetar Iskra US3b ima pet priključnica za mjerne kablove te je potrebno dobro pročitati upute na zadnjoj ploči kako bi se mjerne žice ispravno spojile za pojedina mjerenja.

 

 

Iskra US3b omogućuje slijedeća mjerenja:

  • mjerenje istosmjernog napona do 1000 V u sedam mjernih opsega
  • mjerenje izmjeničnog napona do 1000 V u šest mjernih opsega
  • mjerenje istosmjerne struje do 1 A u šest mjernih opsega
  • mjerenje izmjenične struje do 1,5 A u pet mjernih opsega
  • mjerenje električnog otpora do 1 MΩ (precizno do 0,5 MΩ) u dva mjerna opsega, uz vanjsko mrežno napajanje mjerni opseg se proširuje do 100 MΩ (precizno do 50 MΩ)
  • mjerenje kapaciteta kondenzatora uz vanjsko mrežno napajanje do 10 µF u jednom mjernom opsegu

Osim ovoga US3b je opremljen i skalom za mjerenje pojačanja ili slabljenja u dB s obzirom na referentni napon 0,775 V (600 Ω) koja je baždarena za naponski opseg 3 V (-20 dB do +11 dB). Za proširena mjerenja na drugim naponskim opsezima potrebno je uračunati korekciju. Više o ovoj vrsti mjerenja pisali smo u objavi Multimetar C4313.

Multimetar Iskra US3b ima mogućnost mjerenja kapaciteta kondenzatora u rasponu 5 nF – 10 µF uz vanjsko izmjenično napajanje 190 – 240 V (mrežni napon). Mjerni krug za kapacitet ne razlikuje se puno od onog kakvog smo imali i opisali kod Multimetra C4313, Unimera 3, Unimera 33 i sličnih multimetara. Temelj za mjerenje je činjenica da svaki kondenzator na točno određenoj frekvenciji ima točno određeni otpor (impedanciju) te se mjerenje kapaciteta kondenzatora vrši mjerenjem njegovog otpora na frekvenciji 50 Hz. Ovdje je dakle praktično riječ o mjerenju pada napona ili srednje vrijednosti ispravljene struje nabijanja kondenzatora određenog kapaciteta u izmjeničnom strujnom krugu poznate frekvencije. Što je kondenzator manje vrijednosti njegov otpor će na 50 Hz biti veći.

Ugrađeni kondenzator je naravno iskorišten i za mogućnosti mjerenja izmjeničnih napona koji sadrže DC komponentu kako što smo već opisali kod Unimera 1 ili Unimera 3. Kondenzatorom se blokira istosmjerna komponenta (prednapon, bias) izmjeničnog napona kako bi se mogla točno izmjeriti vrijednost samo izmjenične komponente napona (AC ili DC coupling). Ovo mjerenje, kao i mjerenje pojačanja ili slabljenja u dB praktično se najviše primjenjivalo kod mjerenja audio signala na telefonskim sistemima i drugim komponentama (pojačalima) za obradu audio frekvencijskog  područja.

Točnost mjerenja je ±1,5 % na punom otklonu skale za istosmjerne opsege i ±2,5 % za izmjenične opsege (vidi objavu Multimetar C4313), što vrijedi za uvjete temperature okoline od 20°C i izmjenična mjerenja na frekvenciji 50 Hz. Promjena temperature okoline za 10°C može pogoršati točnost mjerenja do 2 %, a mjerenja na nižim ili višim frekvencijama (15-1000 Hz) mogu unijeti dodatnu pogrešku do 2,5 %.

 

 

 

Multimetar US3b poprilično se razlikuje od prethodno opisanog US3a. Zapravo jedino što je slično kod ova dva instrumenta to je bakelitno kućište te mjerni sistem sa zakretnim svitkom i diodnim mosnim ispravljačem. Odmah ćemo reći da jedinu prednost koju vidimo kod US3b je mogućnost mjerenja kapaciteta kondenzatora, dok je sve ostalo puno bolje riješeno kod US3a.

 

 

Multimetar US3b nema mjerni transformator za izmjenične mjerne opsege te je unutarnja shema puno jednostavnija od US3a. No s druge strane, US3b ima puno manji domet mjerenja struje (1A i 1,5A naspram 5A kod US3a), te puno složeniji način odabira mjernih opsega i očitanja vrijednosti na skalama. Dok kod US3a imamo jednu zajedničku linearnu skalu za sve naponske i strujne opsege (istosmjerne i izmjenične), kod US3b se za isto koriste tri skale, od kojih dvije izmjenične nisu u potpunosti linearne. Osim ove tri skale, za mjerenja otpora, kapaciteta i dB koriste se još tri dodatne skale, tako da su mjerni opsezi i skale označeni sa četiri različite boje kako bi se lakše snalazilo u mjerenjima. Sličan sistem sa bojama već smo vidjeli kod multimetra MTM VIELFACHMESSER III. Osim toga US3b ima i jednu mjernu priključnicu više od US3a, te je treba dobro čitati upute koje se nalaze na zadnjoj ploči instrumenta kako bi se ispravno izvršilo spajanje mjernih žica za pojedina mjerenja, odabir opsega i samo očitanje vrijednosti. Jednako kao i US3a tako i US3b ima “skriveni” mjerni opseg koji se nalazi na položaju nula (0), a na kojem se nalazi najveći istosmjerni naponski opseg do 1000 V (kod US3a na položaju nula su bili najmanji istosmjerni naponski i strujni opsezi).

 

Kod promjene istosmjernih i izmjeničnih mjerenja mijenjaju se i oznake (dometi) mjernih opsega za pojedina mjerenja. Radi boljeg snalaženja mjerni opsezi su označeni bojama, a istim bojama su označene i pripadajuće skale za očitanja. Osim toga postoji i “skriveni” mjerni opseg koji se nalazi na položaju nula (kao na slikama), a to je istosmjerni naponski opseg do 1000 V.

 

 

Multimetar US3b na prvi pogled ostavlja odličan vizualan dojam, no kombinacija složenih mjernih opsega i nikakve ugrađene zaštite od pogrešnog spajanja također su odličan recept za nenamjerno uništenje instrumenta. Mi smo naš primjerak dobili u rastavljenom stanju (neki vijci i montažni dijelovi nedostaju, vjerojatno su odspojene i neke povezne žice) tako da je vjerojatno doživio kakvu električku havariju te ostao rastavljen u pokušaju popravka. No kao što smo rekli i za instrument US3a tako je i ovaj US3b bolje ostaviti u što originalnijem stanju jer puno više vrijedi kao pokazni primjerak jednog od prvih domaćih univerzalnih mjernih instrumenata nego što bi uz sve današnje moderne multimetre imao još neku uporabnu vrijednost. U 1960-tim godinama US3a i US3b su bili multimetri koje si je na našim prostorima mogao priuštiti rijetko koji profesionalni elektroničar ili serviser, a još manje neki amater ili početnik, osim naravno, ukoliko nije imao kakvog dobrog sponzora 🙂

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.