Ručni primopredajnik Yaesu FT-207R


Danas je nabavljen par ručnih radioamaterskih VHF FM primopredajnika FT-207R japanskog proizvođača Yaesu iz 1979. godine.

 

Preko tipkovnice izravno se upisuje željena radna frekvencija. Upisuju se i prikazuju samo tri promjenjive znamenke frekvencije (14x.xx0 MHz). Tipkama M i MR memoriraju se i pozivaju do 4 memorijska kanala. Tipkom # postavlja se prioritetni kanal. Tipkama UP i DWN pokreće se frekvencijsko ili memorijsko skeniranje. Tipkom SET postavlja se razmak između prijemne i predajne frekvencije kod repetitorskog (semi-dupleks) rada različit od ±600 kHz. Tipka CE je za brisanje pogrešnog unosa. Tipkovnica je podržana DTMF tonovima koji se mogu odašiljati tijekom predaje (daljinska kontrola ili upravljanje). Sa tri sklopke na dnu moguće je zaključati tipkovnicu (LOCK), smanjiti frekvencijski korak sa 10 kHz na 5 kHz (5UP) i ugasiti LED displej (DISP).

 

Sklopkom CLEAR/MAN/BUSY određuje se način skeniranja frekvencijskog opsega ili memoriranih kanala: CLEAR – skeniranje se zaustavlja na prvom slobodnom kanalu, MAN – skeniranje se stalno odvija, BUSY – skeniranje se zaustavlja na prvom aktivnom kanalu. Preklopnikom desno se određuje vrsta rada (simpleks ili semi-dupleks) s tim da je za semi-dupleks predefiniran frekvencijski RX/TX razmak od ±600 kHz, a isti se pomoću tipkovnice može postaviti i na drugu vrijednost u položajima ±SET. Položaj BU OFF briše sadržaj memorije. Pozicija TONE na potenciometru SQL isključuje šumni i uključuje tonski squelch ukoliko je ugrađen modul za tonski squelch. Sklopkom za redukciju snage punu izlaznu snagu predajnika od 2,5 W (HI) moguće je reducirati na 200 mW (LOW).   

 

 

Primopredajnici Yaesu FT-207R rade FM modulacijom u frekvencijskom opsegu 144-148 MHz. Najmanji frekvencijski korak je 5 kHz čime je omogućeno 800 radnih kanala. Izlazna snaga predajnika je 2,5 W.

Radi se o uređajima upravljanima mikrokontrolerom i frekvencijskom PLL petljom. Tako se radna frekvencija može izravno upisati preko tipkovnice, a omogućeno je i memoriranje do četiri radna kanala. Digitalni LED displej sa pet znamenki prikazuje radnu frekvenciju ili memorijski kanal. Moguće je frekvencijsko ili memorijsko skeniranje kanala (prema gore ili prema dolje) kao i stalno praćenje prioritetnog kanala.

 

 

Naši uređaji su proizvedeni u travnju 1980. godine.

 

Uređaji se napajaju preko posebnog Ni-Cd baterijskog paketa 10,8 V / 450 mAh. Potrošnja struje je do 150 mA na prijemu i 800 mA na predaji. Pri reduciranoj izlaznoj snazi (200 mW) potrošnja struje je 250 mA. Iz ovoga se vidi da je baterija mogla osigurati malu autonomiju rada uređaja (oko pola sata na predaji i oko tri sata na prijemu), a mala ušteda struje mogla se dobiti isključivanjem LED displeja. Sa ugašenim displejom i prijemnikom u pripravnosti (uključen squelch) potrošnja struje je oko 45 mA.

 


 

 

 

Kao i kod svih ručnih primopredajnika iz 1970/80-tih godina unutrašnja konstrukcija je prilično zbijena i kompaktna sa puno poveznih žica i pojedinim elementima lemljenim izvan tiskanih pločica. Uočavaju se tri tiskane pločice. Na glavnoj pločici su svi elementi prijemnika i predajnika te PLL krug sa VCO-om u posebno oklopljenom odjeljku. Na druge dvije pločice su mikrokontroler (MCU) sa displejom i tipkovnica. Idemo bolje pogledati PLL i MCU krugove.

 

Lijevo je upravljački MCU (μPD650C), LED displej sa pripadajućim driverima (μPA56C, ULN2004AN) i DTMF čip ICM7206BJPE). Desno je PLL čip (μPD2819C) te mješač, oscilator i drugi PLL krugovi.  

 

 

U primopredajnike Yaesu FT-207R ugrađeno je 7 integriranih krugova i 36 tranzistora. Kao što vidimo na blok shemi prijemnik je klasični dvostruki superheterodin sa standardnim MF na 10,7 MHz i 455 kHz. Izlazne frekvencije predajnika dobivaju se miješanjem frekvencijski modulirane frekvencije 10,7 MHz sa frekvencijom VCO-a čime je izbjegnuta izravna modulacija VCO-a. U izlaznom stupnju radi silicijski NPN tranzistor 2SC2196. Specifično za predajnik je što je ugrađen varijabilni pojasni filtar koji se ugađa preko varikap diode na točnu izlaznu frekvenciju. Upravljači napon se dobiva iz PLL-a i on je isti kao i za VCO. Tako se dobiva harmonički čist izlazni RF signal na čitavom frekvencijskom opsegu.

PLL krug sa digitalnim prikazom frekvencije je za 1970/80-te godine svakako predstavljao naprednu tehnologiju koja se rijetko susretala kod ručnih radioamaterskih primopredajnika.

Inače, proizvodilo se pet inačica primopredajnika Yaesu FT-207R koji su se razlikovali u širini frekvencijskog opsega, frekvencijskom koraku (10/5 kHz ili 12,5 kHz) te funkcijama sklopki 5UP i POWER. Tako se kod modela A, D i E koristi korak od 10 kHz, a kod modela B i C korak od 12,5 kHz. Modeli sa korakom od 10 kHz imaju mogućnost smanjenja frekvencijskog koraka na 5 kHz pomoću sklopke 5UP. Kod modela sa 12,5 kHz ta sklopka se koristi za uključenje burst tona 1750 Hz za okidanje repetitora i označena je sa BURST. Također, kod modela A, B, C na donjoj strani je sklopka za redukciju snage predajnika (HI/LOW), dok je kod modela D i E ta sklopka za odašiljanje repetitorskog burst tona. Kod svih modela bilo je moguće opcionalno dokupiti modul za tonski squelch (CTCSS) koji se spaja na poseban konektor u donjem dijelu uređaja. Naši uređaji su model A sa frekvencijskim rasponom 144,000 – 147,995 MHz, korakom 10/5 kHz, te redukcijom snage (2,5 W / 200 mW) i nemaju odašiljanje repetitorskog burst tona 1750 Hz.

 

 

 

LED displej ima prikaz pet znamenki/simbola, no kod modela A, D i E sa korakom 10/5 kHz koriste se samo četiri znamenke. Tako posljednja znamenka odabrane frekvencije, koja može biti 0 ili 5, neće biti prikazana nego se podrazumijeva da je ista 0 ako je sklopka 5UP u OFF poziciji, odnosno da je ista 5 ako je sklopka 5UP u ON poziciji. Prve tri pozicije znamenki označavaju frekvenciju (14xx.x0 ili 14xx.x5), četvrta znamenka se ne koristi, a peta znamenka označava broj memorijskog kanala. Od simbola, displej može prikazati E (pogreška unosa) i P (prioritetni kanal).

 


 

Krajem 1970-tih i početkom 1980-tih godina još su se uvelike koristili kristalni ili VFO primopredajnici, kako za radioamaterizam tako i za većinu profesionalnih i vojnih radio uređaja. Po cijeni od 100-150 dolara mogli ste kupiti neki osnovni model ručnog 2-metarskog primopredajnika sa tipično 6 kristalom kontroliranih kanala.

Yaesu FT-207R pak je sa svojih 800 kanala i izravnim upisom preko numeričke tipkovnice u to doba svakako predstavljao vrh ponude ručnih 2-metarskih radioamaterskih primopredajnika ali i sa ne malom cijenom od 400 dolara. U isto vrijeme, za te novce ste mogli nabaviti bolje stacionarne 2-metarske primopredajnike sa PLL kontrolom i digitalnim displejom konkurentskih proizvođača (npr. Trio TR7800 izlazne snage 25W) ili slične ručne primopredajnike (Trio TR2400) po dvostruko nižoj cijeni. No Yaesu je bila oduvijek superiorna marka što se tiče radioamaterskih uređaja, a onaj tko je kupio par ovih naših primopredajnika svakako nije žalio novce da tu kvalitetu i pošteno plati 🙂

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.