Citizen Band Checker model FS-117X


Danas je nabavljen uređaj za testiranje rada CB primopredajnika oznake Citizen Band Checker model FS-117X, japanski proizvod uvezen preko distributera Inter-Power tijekom 1970-tih godina.

 

 

Do sada smo već opisali nekoliko vrlo sličnih CB testera poput Monacor FSI-117 ili Wipe CBT 100, a o konstrukciji i načinu rada ovakvih uređaja pisali smo u objavi  MJERENJA NA ANTENAMA – SWR, PWR, FS, MODULATION. Stoga, iako za konkretan model FS-117X nemamo nikakvu dokumentaciju, to je samo još jedan u nizu CB testera gdje se razlike zapravo najviše očituju u vanjskom dizajnu i unutrašnjoj konstrukciji, a manje u mogućnostima ili elektroničkoj shemi uređaja.

CB tester FS-117X omogućuje slijedeće mjerne funkcije za CB radio uređaje:

 • mjerenje VF snage predajnika u tri opsega: 1 W, 10 W i 100 W
 • mjerenje relativne jačine polja (RFS) koju na određenoj udaljenosti stvara predajnik
 • mjerenje VSWR-a u rasponu 1:1 – 1:3 (minimalna potrebna snaga predajnika 1 W)
 • mjerenje stupnja AM modulacije (minimalna potrebna snaga predajnika 1 W)
 • ispitivanje ispravnosti CB kristala (dobar – loš metoda)
 • ugrađen RF testni oscilator za CB opseg 27 MHz
 • ugrađen AF testni oscilator frekvencije 1 kHz
 • ugrađeno osvjetljenje skale

 

 

 

Specifičnost ovog CB testera je što može mjeriti VF snagu predajnika do 100 W, no nema ugrađen otpornik za internu lažnu antenu. CB primopredajnici su inače u većini zemalja bili ograničeni na 4 W tako da je puno bolja opcija imati mjerenje snage do 5 W i ugrađen interni otpornik kao idealno opterećenje od 50 Ω (cca 7 W). Ovdje pak bi naravno bilo jako skupo ugrađivati otpornik snage preko 100 W pa je on izostavljen. Jedna od dodanih kozmetičkih opcija je i osvjetljenje skale. Sve druge mogućnosti su iste kao i kod sličnih CB testera:

 • PWR – mjerenje izlazne snage predajnika u tri mjerna opsega: 1W, 10W i 100W. Potenciometar METER ADJUST treba se postaviti u krajnji desni položaj (PWR CALIB) kako bi očitanja snage bila točna.
 • SWR – mjerenje reflektirane snage predajnika. Potrebno je izvršiti dva mjerenja, prvo mjerenje direktnog napona (SET), a zatim mjerenje reflektiranog napona (CHECK). Kod prvog mjerenja potenciometrom METER ADJUST kazaljka instrumenta se dovede na maksimalni otklon skale (SET), a zatim se sklopka prebacuje na CHECK te se očita vrijednost reflektirane snage na skali baždarenoj u vrijednostima SWR-a (1:1 – 1:3). Vrijednosti veće od SWR 1:3 prelaze u crveno područje, odnosno rad sa tako velikom reflektiranom snagom nije ekonomičan, može doći do uništenja izlaznih stupnjeva predajnika, te je svakako potrebno ukloniti uzrok istog (obično neprilagođenje, prekid ili neispravnost antenskih vodova i konektora). Ovakav najjednostavniji SWR metar ponegdje se naziva i reflektometar. VF snaga za oba mjerenja uzima se sa usmjernog sprežnika te se preko ispravljačkih dioda dovodi na mjerni instrument.
 • MOD – mjerenje stupnja modulacije. Ovdje je isto kao i kod mjerenja SWR-a potrebno prvo pomoću potenciometra METER ADJUST kalibrirati kazaljku na puni otklon (SET) pri položaju sklopke na SET, a zatim se sklopka prebaci u položaj CHECK te se izvrši očitanje stupnja modulacije prema baždarenoj skali MOD%.
 • RFS – mjerenje relativne jačine elektromagnetskog polja u blizini antene predajnika. Signal se hvata uz pomoć male antene koja se montira na prihvat na gornjoj strani instrumenta. Potenciometrom METER ADJUST namjesti se prikladna osjetljivost instrumenta. Demodulirani antenski signal također je doveden i na priključnicu SCOPE ukoliko isti želimo promatrati na osciloskopu.
 • OSC (XTAL) + RF sklopka – uključuje se napajanje VF kristalnog oscilatora koji radi na frekvenciji umetnutog vanjskog kanalnog CB kristala u jedno od podnožja XTAL. Izlazni signal iz ovog oscilatora dovodi se na priključnicu RF OUT. Za testiranje ispravnosti kristala, isti se umetne u jedno od podnožja XTAL, a zatim se kazaljka instrumenta pomoću potenciometra METER ADJUST dovede na puni otklon. Nakon toga kristal se izvadi iz podnožja što će uzrokovati određeni povrat kazaljke u lijevu stranu. Ukoliko je taj povrat u području GOOD možemo pretpostaviti da je kristal ispravan.
 • OSC (XTAL) + AF sklopka – uključuje se napajanje internog NF oscilatora, te se na priključnici AF OUT dobiva audio signal frekvencije 1 kHz.

 

 

 

Unutrašnja konstrukcija ne pokazuje ništa neočekivano za ovakve instrumente. Vidimo dva tranzistora, jedan na NF RC oscilator (sa pomakom faze) i drugi za VF kristalni oscilator. Plavo je modulacijski transformator za amplitudnu modulaciju VF oscilatora signalom iz NF oscilatora. LC titrajni krug sa promjenjivim kondenzatorom je ulazni selektivni titrajni krug mjerača RF polja.

 

Usmjerni spežnik je ovde izveden pomoću tiskanih vodova što je svakako jeftinija konstrukcija od žičanih vodova. Valovitošću se vjerojatno željela dobiti veća duljina usmjerne sprege, no svakako i ugoditi karakteristična impedancija sprežnika od 50 Ω. 

 

 


 

 

Snimak signala iz NF oscilatora na priključnici AF OUT. Signal je frekvencije 1 kHz i amplitude blizu 5 Vpp.

 

 

Snimak signala iz VF oscilatora na priključnici RF OUT. Signal je amplitude oko 220 mVpp i frekvencije 9 MHz što svakako nije ispravan signal jer je umetnut kristal frekvencije 27, 065 MHz. 

 

Čini se da ovdje VF oscilator radi na točno tri puta nižoj frekvenciji od kristalne. Moguće da je kristal overtonski (treći overton) ili je zbog neke neispravne komponente osciliranje ne postiže više frekvencije. Ovdje nismo uspjeli dobiti ni amplitudnu modulaciju ni pomak kazaljke instrumenta za test kristala tako da bi svakako trebalo provjeriti VF tranzistor i pripadajuće komponente.

Moramo reći kako su NF i VF oscilatori ovdje izvedeni na najjednostavniji mogući način. To je RC NF oscilator sa faznim pomakom kojem stabilnost frekvencije ovisi o točnosti, kvaliteti i temperaturnom koeficijentu upotrijebljenih RC komponenti za pozitivnu povratnu spregu.  VF kristalni oscilator bi sam po sebi trebao biti vrlo stabilan, međutim kristal se na tranzistor spaja preko dužih žica i paralelno spojena dva tipa konektora što unosi parazitske kapacitete. Također ne bi bilo loše da je VF oscilator elektromagnetski oklopljen od NF oscilatora.

 


 

CB testeri poput ovog obično imaju kalibracijske potenciometre za sve vrste mjerenja tako da se uz dobar referentni instrument mogu ugoditi da mjere dovoljno točno za neke amaterske potrebe. Izlazni signali iz oscilatora svakako nisu dovoljno stabilni pa ni predviđeni za neka točna ugađanja NF i VF sklopova primopredajnika već samo služe kao injekcijski signali za brzu provjeru rada tih sklopova (slijedilo signala).

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.