PH metar Iskra MA 5730


Danas je nabavljen stolni digitalni pH metar slovenskog proizvođača Iskra pod oznakom MA 5730 iz sredine 1980-tih godina.

 

 

O pH mjeračima već smo pisali u nekoliko naših objava pa ovdje nećemo ponavljati teoriju:

Ponovit ćemo samo da je pH metar električki gledano milivoltmetar koji mjeri razliku električnog potencijala (napona) između dvije elektrode uronjene u mjerenu tekućinu koja se ponaša kao elektrolit. Te dvije elektrode kod pH mjerača se najčešće zovu referentna i indikatorska te mogu biti izvedene kao zasebne elektrode ili kao jedna kombinirana elektroda u zajedničkom staklenom tijelu. Naponi koji će se pojaviti na elektrodama pH metra ovise o tipu i osjetljivosti istih, a također i o temperaturi otopina i rastvora sa kojima se radi. Stoga je kod pH metra izuzetno važno prije mjerenja izvršiti kalibracije glede ovih faktora jer u protivnom mjerenje neće biti točno.

Za MA 5730 nemamo nikakvih podataka, no isti ima iste prepoznatljive kontrole kao i većina drugih pH mjerača:

  • RANGE OFF – instrument isključen
  • RANGE ON / 0…14 – instrument uključen (kalibracija nule) / mjerenje i prikaz pH vrijednosti (pH)
  • RANGE ON / ±1999 – instrument uključen (kalibracija nule) / mjerenje i prikaz napona iz elektrode koji odgovara određenoj pH vrijednosti (mV)
  • TEMPERATURE °C – temperaturna korekcija, postavljanje na vrijednost temperature otopine
  • STANDARDIZE – potenciometar za kompenzaciju naponskog potencijala referentne elektrode (kalibracija nule)
  • SENSITIVITY % – potenciometar za prilagođavanje strmine (odziva) elektrode spojene na pH metar

Na zadnjoj ploči su priključnice za elektrode, pojedinačno referentna (REFERENCE) i indikatorska (GLASS) elektroda ili kombinirana (COMBINED) elektroda. Tu je i priključnica za spajanje nekog vanjskog kompatibilnog analognog idikatora/pisača, te mrežni osigurač i kabao.

 


 

 

Sklopove ovog pH metra možemo podijeliti na tri funkcijske cjeline: ispravljač napona napajanja, ulazno mjerno pojačalo sa operacijskim pojačalom AD 545 i digitalni voltmetar baziran na integriranom krugu ICL 7107.

 

Ulazno pojačalo sa operacijskim pojačalom AD 545 (Analog Devices) i sedam kalibracijskih potenciometara kako bi karakteristika pojačala bila usklađena sa karakteristikom upotrijebljenih elektroda što je važno za ispravno pretvaranje napona u pH vrijednosti. Desno je precizni višeokretni potencimetar kontrole STANDARDIZE (podešavanje nule), proizveden u bivšoj Istočnoj Njemačkoj. 

 

Digitalni voltmetar pak se bazira na poznatom integriranom krugu ICL 7107 što je LED inačica čipa ICL 7106 kojeg smo već vidjeli kod PH metra Iskra MA 5722, Termometra Iskra Termomer 20 i Digitalnog multimetra DMM 6010.

Integrirani krug 7107 sadrži A/D pretvornik i driver za LED displej tako da je ovo zapravo kompletni digitalni voltmetar u jednom čipu sa mogućnosti prikaza znamenki do 1999 uključujući negativni predznak i decimalne točke. Čip 7106 za LCD displej kao i inačicu 7107 za LED displej proizvodili su mnogi proizvođači elektroničkih komponenti (Intersil, Teledyne, Telcom i drugi), a kruži priča da je nastao iz integriranog kruga 429100 koji je u drugoj polovici 1970-tih godina razvio Fluke u suradnji sa Intersilom i ugradio u svoje multimetre serije Fluke 8020 (1977. godina). Intersil je zatim napravio male izmjene na 8020 te ga predstavio kao svoj integrirani krug ICL 7106.

Dodatni čip na pločici DM 74LS37N sadrži četiri NAND vrata sa dva ulaza, od čega se koriste samo dvoja vrata od kojih su jedna spojena kao inverter (bufer). Preko ovih vrata se kontrolira paljenje indikacijske LED za mV ili pH te se upravlja decimalnim točkama na displeju.

 

Oznake na tiskanim pločicama ukazuju da su se PH metri Iskra MA 5730 počli proizvoditi 1984. godine, a prema datumskom kodovima na čipovima naš konkretni primjerak je proizveden 1986. godine.

 


 

PH metar Iskra MA 5730 je smješten u standardno Iskrino kućište i ovdje se svakako nije puno pazilo na vanjski izgled uređaja. Vjerojatno je bio namijenjen za osigurano domaće tržište pa nije bilo potrebe ulagati u neki privlačni dizajn. Na internetu se može naći više domaćih znanstvenih radova i objavljenih istraživanja iz razdoblja 1990-2020. godine u kojima se koristio upravo ovaj pH metar.

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.