Radio-kasetofon Babett KTR 430


Danas je nabavljen prijenosni radio prijemnik oznake Babett KTR 430 proizvod istočnonjemačkog poduzeća RFT VEB Stern-Radio Berlin iz 1980. godine. Prvi modeli ovog prijemnika počeli su se proizvoditi 1978. godine. Uređaj se izvozio i u tadašnju Zapadnu Njemačku preko njihovog uvoznika Bruhns, te u Francusku pod imenom Mondivox 112.

 

 

Uređaj je opremljen standardnim potenciometrima za glasnoću i boju tona te sklopkama preklopnicima za uključenje/isključenje (EIN), odabir prijemnih valnih područja (UKW, KW, MW), korištenje internog audio pojačala za gramofonsku zvučnicu (TB). Tipkalo označeno sa simbolom baterije i žaruljice uključuje osvjetljenje skale prijemnika i kontrolu stanja napajanja (baterija) preko crvene indikacijske LED diode.

 

 

 

 

Oznaka RFT (njem. Rundfunk und Fernmelde Technik ili kasnije Repräsentant Fortschrittlicher Technik) je zaštitni znak (logotip) udruženja svih proizvođača različite radio, TV, telekomunikacijske, mjerne i slične elektroničke opreme u bivšoj DDR koje je osnovano 1946. godine. Isto tako državno poduzeće VEB (njem. Volkseigene Betrieb) bio je pravni oblik industrijskih i uslužnih poduzeća u sovjetskoj okupacijskoj zoni i kasnije u DDR-u sve do kraja postojanja te države. Stoga se na elektroničkim proizvodima porijeklom iz bivšeg DDR-a često nalaze i te općenite oznake nacionaliziranih grupa poduzeća RFT i VEB.

Proizvodnja radio prijemnika i opreme u DDR-u bila je centralno kontrolirana u kombinatu VEB Stern-Radio Berlin kao krovnoj organizaciji. Tijekom vremena kombinat je uključivao različite pogone, a od oko 1970. do kraja DDR-a bilo je ukupno četiri pogona koji su se bavili cjelokupnom proizvodnjom radijskih prijamnika:  VEB Stern-Radio Berlin, VEB Stern Radio Sonneberg, VEB Stern-Radio Rochlitz i VEB Stern-Radio Staßfurt.

Zgrada u kojoj se nalazila tvornica Stern-Radio u Berlinu izgrađena je 1913. godine za tvornicu kugličnih ležajeva Augusta Riebe GmbH. Od 1920. godine tvornicu preuzimaju novi vlasnici i proizvodna se nastavlja pod imenom “Raspe i Riebe”. Ova tvornica je tijekom 2. svjetskog rata bila uključena u ratnu industriju, te je između ostalog proizvodila spremnike goriva za tenkove i zrakoplove, komponente i upravljačke module za njemačke krstareće rakete (oružje odmazde) te radiotehniku za zrakoplove.

Nakon rata tvornicu Raspe i Riebe preuzima Opta-Radio AG i pokreće proizvodnju elektronskih cijevi. Godine 1948. u istoj tvornici osnovana je tvrtka Phonetika Radio GmbH za proizvodnju elektronskih cijevi i radio uređaja. Nakon eksproprijacije, tvornica se od 1950. zvala VEB Phonetika Radio i bila je dio udruženja državnih poduzeća VVBB. Tvornica je stavljena pod kontrolu VVB Elektroindustrie i već je imala robnu marku RFT. Godine 1951. naziv je promijenjen u VEB Stern-Radio Berlin. Tijekom 1957. godine tvornica je počela proizvoditi i televizore, međutim od 1962. godine proizvodnja je ograničena samo na tranzistorske radio prijamnike. Proizvodnja radio-kasetofona započela je 1972. godine u suradnji sa drugim njemačkim elektroničkim poduzećima. Nakon 1979. godine proizvode se Hi-Fi sustavi i prijenosni stereo radio snimači. Tijekom 1986. godine nabavljeni su moderni strojevi za montažu i elektroničke komponente iz Japana i SAD-a kako bi se odgovorilo zahtjevima tržišta i konkurenciji. Međutim, 1990. godine tvornica u Berlinu je zatvorena, a svih 3300 zaposlenika ostalo je bez posla.

 

Konektori i kontrole na bočnim stranama uređaja:

  • 4 Ω – priključnica za vanjski zvučnik ili slušalice
  • 220 V – priključak za mrežno napajanje
  • Mik – priključnica za mikrofon
  • A/W – ulazno izlazna priključnica za interno audio pojačalo (spajanje vanjskih audio komponenti)
  • HA – ručna ili automatska regulacija nivoa signala za snimanje
  • CrO2 – odabir između dva najčešća tipa kasetofonske trake
  • FU – promjena frekvencije kasetofonskog VF oscilatora (72 kHz) radi izbjegavanja interferencije sa oscilatorima AM prijemnika kod snimanja sa AM radio frekvencija

 


 

Radio-kasetofon Babett KTR 430 ima ugrađen AM/FM prijemnik sa tri frekvencijska opsega:

  • MW (srednji val): 520 – 1605 kHz
  • KW (kratki val): 5,9 – 6,2 MHz
  • UKW (ultrakratki val): 87,5 – 104 MHz

Odmah ćemo reći da je Babett KTR 430 pojednostavljena inačica Sternovih radio kasetofona R 4000, R 4100 i R 4200, odnosno KR 450. Razlike između ovih modela očituju se u ugrađenim perifernim dodacima poput mehaničkog brojača trake, internog mikrofona, tipa indikacije za podešenost na radio postaju (Tuning), nivo signala za snimanje (REC) i stanje baterije (BATT). Jednu inačicu ovih uređaja već smo opisali u objavi Radio-kasetofon RIZ RAMA 4100 što je uvozna inačica radio-kasetofona Stern R 4100.

U usporedbi sa radio-kasetofonom Stern R 4100 pojednostavljeni Babett KTR 430 nema drugi (prošireni) kratkovalni pojas, izostavljena je automatska frekvencijska kontrola (AFC) za FM tuner i izostavljeni su keramički filtri u MF dijelu. Što se tiče kasetofona, Babett nema ugrađen mikrofon i brojač protoka kasetofonske trake, te nema sklopku za automatsko prepoznavanje dva najčešća tipa trake (Fe/Cr). U NF dijelu (audio pojačalo) izostavljen je jedan stupanj tranzistorskog pretpojačala. Također, umjesto indikacijskog instrumenta sa zakretnim svitkom ili LED-bar displeja, kod Babetta je ugrađena samo jedna crvena LED koja svijetli jače ili slabije ovisno o jačini prijemnog signala odnosno naponu napajanja.

 

 

Upute na unutrašnjoj strani stražnje ploče kućišta kojima se definira način, alat i materijal za lemljenje kako bi spojevi odgovarali tvorničkim standardima kvalitete.

 

 


 

 

Tiskana pločica i zajednički modul AM/FM prijemnika i mrežnog napajanja.

 

 

 

AM/FM prijemnik se bazira na svega četiri tranzistora i integriranom krugu A281D koji sadrži tranzistore za AM i FM međufrekvencijska (MF) pojačala.

U FM tuneru rade dva tranzistora, RF pojačalo V102 i samooscilirajući mješač V103. MF signal na 10,7 MHz se preko MF transformatora L105 vodi na tranzistor V105 koji ovdje radi kao prvo MF pojačalo. Signal se dalje preko MF transformatora L112/L113 vodi na ulaz integriranog MF pojačala sa A281D. Pojačana MF vodi se na ratio-detektor (V107, V108) gdje se vrši FM demodulacija. Demodulirani NF signal se vodi na audio pojačalo sa integriranim krugom A205K.

Kod AM prijema tranzistor V105 radi kao samooscilirajući mješač za oba AM područja. MF signal na 455 kHz se preko MF transformatora L114/L114 vodi na ulaz integriranog MF pojačala sa A281D. Pojačana MF se preko MF filtra L118 vodi na diodni detektor (V110) gdje se vrši AM demodulacija. Demodulirani NF signal se vodi na audio pojačalo sa integriranim krugom A205K.

 

Međufrekvencije su ovdje otisnute na tiskanoj pločici prijemnika: FM MF na 10,7 MHz i AM MF na 455 kHz.

 

 

Tranzistor V113 je LED driver za indikaciju podešenosti na prijemnu postaju, odnosno za indikaciju stanja napona napajanja.

Općenito gledano ovo je krajnje pojednostavljena konstrukcija AM/FM prijemnika gdje je naglasak na što većoj uštedi i maksimalnoj iskoristivosti svih ugrađenih aktivnih elemenata.

 

 

Elementi mrežnog ispravljača i regulatora napona napajanja (lijevo) i MF krugovi sa integriranim MF pojačalom A281D (desno).

 

 

Mrežni ispravljač uključuje mrežni transformator sa srednjim izvodom na sekundaru te dvije poluvodičke diode za punovalno ispravljanje napona. U svim Sternovim kasetofonima do sada smo nalazili selenske ispravljače, čak i u onima proizvedenim 1982. godine. Slijedi podesivi tranzistorski regulator napona (V117, V116) sa izlaznim tranzistorom serijski vezanim u regulacijski krug.

 


 

Tiskana pločica i zajednički modul kasetofonskog pojačala i sklopova te izlaznog audio pojačala sa integriranim krugom A205K (na hladilu). Na posebnoj manjoj pločici je regulator brzine vrtnje elektromotora sa integriranim krugom UL1901 i automatika elektromagneta za isključivanje pogona kasete na kraju trake.  

 

 

Prema natpisu na aluminijskom hladilu ispod je kao audio pojačalo montiran integrirani krug A210K (sufiks K označava da čip dolazi sa originalnim hladilom). Zahvaljujući hladilu iz A210K moguće je dobiti preko 5 W snage uz napajanje od 20 V. U našem slučaju napajanje je puno niže (9 V) pa izlazna snaga ne prelazi 1,5 W. Na shemi je za audio pojačalo naznačen integrirani krug A205K, no svi ti čipovi zemalja istočnog bloka (A204x, A205x, A209x, A210x) su vrlo sličnih specifikacija i uglavnom međusobno kompatibilni te usporedivi sa tadašnjim TBA810, TCA830, TCA940 ili ruskim К174УН7 i К174УН9.

 

 

 

Kod reprodukcije signal iz magnetske glave se prvo pojačava preko tranzistora V201, a zatim ide na korekcijska pojačala sa tranzistorima V202, V203 i V204. Odatle se signal dalje vodi na audio pojačalo sa integriranim krugom A205K (V209).

Kod snimanja, signal dolazi na kasetofonsko pojačalo koje je isto kao i za reprodukciju samo što sada radi u suprotnom smjeru prema magnetskoj glavi.

Regulacija nivoa signala za snimanje može biti ručna i automatska što se odabire sklopkom HA i u oba slučaja se djeluje na razinu signala iz tranzistora V201. Kod automatske regulacije signal sa izlaza pojačala (emiter V204) ispravlja se na diodi V205 čime se dobiva istosmjerni regulacijski napon. Ovaj napon djeluje na tranzistore V206 i V207 koji time postaju više ili manje vodljivi. Tranzistor V207 je vezan na izlaz kasetofonskog pojačala V201, te više ili manje prigušuje signal iz tog pojačala čime se održava konstantna razina signala za snimanje. Ručna regulacija razine snimanja se vrši preko potenciometra R269 koji je vezan u kolektorski krug tranzistora V201.

VF oscilator za brisanje i predmagnetizaciju radi sa tranzistorom V208. Frekvencija oscilatora je cca 72 kHz. Kasetofonsko pojačalo ima sklopku kojom se ručno odabire tip upotrijebljene kasete. Type-I se odnosi na standardne željezo-oksidne trake (Normal ili Fe2O3), a Type-II se odnosi na nešto kvalitetnije tzv. “high-bias” krom-dioksid trake (CrO2) kojima se postiže manji šum i linearniji frekvencijski odziv na višim audio frekvencijama. Svakom tipu kasete odgovara određena amplituda VF napona i određena frekvencijska korekcija audio spektra. Amplituda VF napona se u našem slučaju prebacuje sekcijom sklopke “Cr” u krugu oscilatora sa V208, a korekcija audio spektra (70/120 µs) se vrši u korekcijskom pojačalu sa V202, V203 i V204 preko drugog segmenta sklopke “Cr”.

 

 

 

 

Ugrađeni kasetofon ima elektroničko (elektromagnetsko) pauziranje i isključivanje mehanizma na kraju trake, a elektromotor mehanizma ima elektroničku regulaciju brzine vrtnje preko integriranog kruga V306 (UL1901). Senzor za elektroničko isključivanje pogona trake je mala magnetska (reed) sklopka na shemi označena sa S502. Na pogonskoj osovini se pak je učvršćen mali magnet koji za svaki okretaj prolazi pored magnetske sklopke i pri tome istu na trenutak zatvara. Stalno zatvaranje sklopke tijekom vrtnje stalno prazni kondenzator C302 te napon na njemu ne stigne porasti toliko da aktivira tranzistore V305 i V304. No kad vrtnja prestane i sklopka ostane otvorena, kondenzator će se kroz neko kratko vrijeme nabiti na dovoljno visoki napon da aktivira tranzistor i preko njih elektromagnet za zaustavljanje vrtnje mehanizma.

 

 

Regulator brzine vrtnje elektromotora sa UL1901 (max 18 V, 1,8 A) i tranzistorski driver elektromagneta za automatsko zaustavljanje pogona na kraju trake. Na izlaznim priključnicama za elektromotor uočava se LC filtar za filtriranje VF smetnji kolektorskog elektromotora.

 


 

Od početka 1980-tih godina tranzistorski radio-kasetofoni su postali dovoljno rašireni i u svojem osnovnom obliku dovoljno jeftini da si ih može priuštiti većina populacije i u tadašnjim slabo razvijenim (socijalističkim) zemljama. Babett KTR 430 je napravljen da bude što jeftiniji i time pristupačan prvenstveno mlađoj populaciji kupaca koji nisu mogli skupiti novce za skupe audio uređaje ili su bili prisiljeni namoliti kupnju istih od roditelja. Za razliku od gramofona i magnetofona na kolut, kasetofoni su sada bili prvi pravi prijenosni audio uređaji na koje se lako snimala popularna muzika sa radija ili radili vlastiti audio zapisi preko mikrofona. Također je i međusobna razmjena kompaktnih kaseta bila puno jednostavnija od ploča i koluta sa trakom.

Za prvi vlastiti radio-kasetofon kojeg je mladi korisnik mogao imati i koristiti samo za sebe nije bila toliko važna ni velika izlazna audio snaga, ni stereo tehnika ni pregršt raznih opcija i mogućnosti. Važno je bilo samo imati svoj audio uređaj na kojem se lako snima i sluša samo ono što se želi i onda kada se to želi. Osim toga, to su mahom bili namoljeni ili za kakvu prigodu kupljeni pokloni i nagrade roditelja, a (prvom) poklonjenom konju, odnosno kasetofonu, se nikad ne gleda u zube, odnosno u specifikacije 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.