Radio-kasetofon Anita audio KC-2435


Danas je nabavljen prijenosni radio prijemnik sa ugrađenim kasetnim audio snimačem i reproduktorom oznake KC-2435 iz 1970-tih godina. Radi se o uređaju japanske proizvodnje uvezen u Njemačku pod robnom markom “Anita audio”. Robne marke Anita, Anitech, Anitone i Kansai referiraju se na tvornice potrošačke elektronike u Osaki (Japan) i Seulu (Koreja), a od 1990. godine otvorene su podružnice u Hong Kongu i Indiji. Anita audio KC-2435 je jedan od tisuće modela komercijalnih radio/audio uređaja uvezenih s Dalekog istoka na evropsko tržište.

 

Sklopka MONI. ON/OFF je za uključenje ili isključenje internog zvučnika kod snimanja (izbjegavanje interfonije), slijede utičnice za slušalice (EAR.), za vanjsku sklopku za uključivanje i isključivanje pogona kasetofona kod presnimavanja (REM.), za vanjski mikrofon (MIC.) te ulazno izlazna audio DIN priključnica za spajanje vanjskih audio uređaja i komponenti (AUX).  

 

 

 

Za radio-kasetofon Anita audio KC-2435 nismo pronašli nikakve podatke. Vidi se da je riječ o osnovnom modelu mono radio-kasetofona opremljenog standardnim kontrolama i priključcima. To su potenciometri za jačinu i boju tona, selektorska sklopka za AM/FM radio i kasetofon te priključnice za spajanje vanjskih audio uređaja i komponenti.

 


 

 


 

 

 

Radio prijemnik se bazira na šest tranzistora: PNP germanijski tranzistor 2SA102 i NPN silicijski tranzistori 2SC394 (x2), 2SC380 (x3). Po ovome možemo zaključiti da je shema prijemnika vrlo slična onoj kod radio-kasetofona Neckermann Radio-Cassetten-Tonbandgerät.

U FM tuneru rade dva tranzistora, RF pojačalo i samooscilirajući mješač sa tranzistorima 2SC394. MF signal (10,7 MHz) se preko MF transformatora vodi na tri stupnja MF pojačanja sa tranzistorima 2SC380. Pojačana MF vodi se na ratio-detektor gdje se vrši FM demodulacija.

Kod AM prijema germanijski tranzistor 2SA102 radi kao samooscilirajući mješač. MF signal (455 kHz) se preko MF transformatora vodi na dva stupnja MF pojačanja sa tranzistorima 2SC380. Pojačana MF vodi se na diodni detektor gdje se vrši AM demodulacija.

Na pločici prijemnika izbrojali smo još osam kristalnih dioda. Dvije su za FM demodulaciju (ratio detektor), a jedna je za AM demodulaciju. Preostale diode mogu biti detektori u krugu automatske regulacije pojačanja (ARP, ALC), zatim za potiskivanje (blokadu) AM modulacije, impulsnih amplitudnih smetnji i općenito amplitudni limiteri, za neutralizaciju prijenosa parazitskih oscilacija i slično. Kod FM tunera prijemnika često se koriste varikap diode za automatsku regulaciju frekvencije (AFC) no u našem slučaju diode nemaju nikakve oznake i ne možemo potvrditi da je jedna od njih varikap dioda.

 

Detalj na zadnji demodulatorski stupanj AM/FM prijemnika. Uočava se posljednji crni AM MF transformator sa kristalnom diodom ispred njega, te rozi i plavi posljednji FM MF transformator sa dvije kristalne diode u krugu ratio detektora. 

 


 

Pinch roller sa Capstanom, kombinirana glava za reprodukciju/snimanje i glava za brisanje.

 

 

Ispravljač napona napajanja, kasetofonsko i izlazno audio pojačalo te VF oscilator za brisanje i predmagnetizaciju. Kristalna dioda koju vidimo na pločici kasetofonskog i audio pojačala je vjerojatno za automatsku regulaciju nivoa signala kod snimanja. Ova dioda ispravlja izlazni napon (audio signal) iz pojačala te istim djeluje na prednapon baze prvog tranzistorskog pretpojačala.

 

 

U kasetofonskom i izlaznom audio pojačalu radi svega pet germanijskih PNP tranzistora, tri 2SB175A i dva 2SB475B. Uočavamo jedan audio transformator koji ima dva odvojena sekundarna namotaja koji vode na tranzistore 2SB475B. S obzirom da nema izlaznog transformatora možemo pretpostaviti da je ovdje riječ o nesimetričnom tipu pojačala gdje su dva izlazna tranzistora istog tipa spojeni u seriju. Slično izlazno pojačalo sa četiri tranzistora PNP tipa bez izlaznog transformatora vidjeli smo kod radio-kasetofona Neckermann Radio-Cassetten-Tonbandgerät. Izbjegavanje izlaznog transformatora poboljšava kvalitetu pojačala jer nema prigušnih, harmonijskih i faznih izobličenja koje nastaju u njemu. I u našem slučaju audio pojačalo vjerojatno čine četiri tranzistora, a preostali peti se koristi kao VF oscilator za kasetofonske glave (brisanje i predmagnetizacija). Nigdje ne vidimo još jedan transformator ili zavojnicu pa je oscilator vjerojatno RC tipa.

 

 


 

Iz svega što smo vidjeli možemo reći da je KC-2435 konstruiran kao jeftin mali radio-kasetofon za nezahtjevne korisnike. Svi sklopovi uređaja (radio prijemnik, kasetofon, pojačala) izvedeni su sa minimalnim brojem komponenti tako da je utrošeno svega 11 tranzistora. Mehanizam kasetofona je uglavnom plastični, elektromotor motor nema regulaciju brzine vrtnje ni bilo koje drugo elektroničko upravljanje. Jednako tako i kontrole na prednjoj ploči su samo one osnovne, te izostaju bilo kakve indikacije.

Naš primjerak je došao sa iščupanom antenom, nedostaje poklopac prostora za baterije, netko je mijenjao utičnicu za mrežno napajanje i dodao dva vijka koji služe kao kontakti za izlaz audio pojačala (spojeni paralelno zvučniku). Paralelno spajanje zvučnika inače nije preporučljivo ako se ne zna najmanja dozvoljena impedancija (teret) na izlazu pojačala. Svako paralelno spajanje dodatnog opterećenja internom zvučniku smanjuje ukupnu impedanciju opterećenja što može dovesti do pomaka radne točke i pregrijavanja pojačala, povećane potrošnje struje koja opterećuje krug mrežnog ispravljača i drugih negativnih pojava.

Općenito gledano ovaj naš primjerak svakako više nije kandidat za obnovu i vraćanje u aktivnu upotrebu, no može biti zanimljiv audiofilima zbog pojačala koje se u potpunosti bazira na germanijskim tranzistorima. Urbana audiofilska legenda ne odustaje od postulata da su glede procesuiranja zvuka germanijski tranzistori bolji od silicijskih, a elektronske cijevi bolje od bilo kojih tranzistora. Iako po elektronički mjerljivim parametrima za tu tvrdnju ne postoji niti jedan dokaz (upravo suprotno) legenda živi i dalje, pa je u redu sačuvati sve ove preostale germanijske tranzistore i elektronske cijevi za buduće naraštaje audiofila i ljubitelja dobre stare elektronike općenito 🙂

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.