CB primopredajnik SBE Formula D Touch/Com 40


Danas je nabavljen CB primopredajnik Touch/Com 40, proizvod japanske tvrtke SBE iz 1970-tih godina.

Japanska tvrtka SBE (SideBand Engineers) bila je prisutna na tržištu u razdoblju od 1962. do 1975. godine i težišno se bavila proizvodnjom radioamaterskih i CB primopredajnika. Filozofija tvrtke bila je proizvoditi kvalitetne i kompaktne primopredajnike modernog dizajna sa tada novom tranzistorskom tehnologijom, namijenjene za domaće i strano tržište, a posebno za američko tržite koje je u 1970-tim godinama bilo preplavljeno japanskom elektronikom. Prvi svoj primopredajnik tvrtka SBE plasirala je 1963. godine, a radilo se o kratkovalnom SSB primopredajniku sa 19 tranzistora i 3 elektronske cijevi u izlaznom stupnju. Tijekom postojanja tvrtka je proizvela nekoliko desetaka modela KV radioamaterskih i CB primopredajnika pod komercijalnim oznakama kao što su Aspen, Brute, Capri, Catalina, CB, Console, Cortez, Coronado, Formula, Key/Com, Land-Command, Malibu, SB, Sentinel, Shasta, Sidebander, Stowaway, Tahoe, Touch/Com, Trinidad i dr.

CB AM primopredajnik Touch/Com 40 za 1970-te godine ima prilično napredan dizajn. Radi se o tranzistorskom primopredajniku sa PLL kontrolom frekvencije (40 kanala) kod kojeg su sve osnovne kontrole i indikatori:

 • PTT tipkalo,
 • UP/DOWN tipkala za odabir radnog kanala,
 • potenciometri za glasnoću (volume) i prigušenje šuma (squelch),
 • 7-segmentni LED pokazivač broja kanala

smješteni unutar kućišta samog mikrofona. Na prednjoj ploči tako imamo samo tri sklopke i tri potenciometra:

 • CB/PA – prebacivanje iz moda primopredajnika u mod megafona,
 • NL/OFF – sklopka za uključenje/isključenje ANL filtra za prigušenje eventualnih smetnji drugih električnih uređaja u blizini,
 • DIS/LOC – sklopka za prigušenje prijemnog signala u slučaju prijema jakih lokalnih stanica
 • MIC GAIN – za kontrolu pojačanja mikrofonskog kompresijskog pojačala
 • TONE – tonski filtar audio pojačala za zvučnik,
 • DELTA TUNE – frekvencijski pomak prijemne frekvencije ukoliko smo u komunikaciji sa predajnikom koji nema precizno podešenu kanalnu frekvenciju.

Na zadnjoj strani, osim antenskog konektora, nalaze se još dva zvučnička konektora, jedan za priključenje vanjskog zvučnika prijemnika i jedan za priključenje zvučnika megafona.

Kad pogledamo unutrašnje komponente i elektronički dizajn sklopova tu možemo pronaći mješavinu i rane tranzistorske i rane integrirane tehnologije primjenjivane u konstrukciji primopredajnika. Prijemnik je dvostruki heterodin sa MF od 10,695 MHz i 455 kHz, no sadrži svega 4 tranzistora i keramički filtar samo za 2. MF te kao takav spada u najjednostavniji dizajn dvostrukog heterodina, a da je funkcionalno ipak nešto bolji od jednostavnih jednostrukih heterodina. Predajnik je u klasičnoj izvedbi sa 3-stupanjskim VF pojačanjem i daje 4 W izlazne snage. Audio NF pojačalo je 3-stupanjsko protutaktno (push-pull) pojačalo sa driverskim i izlaznim transformatorima te sadrži svega 4 tranzistora, dakle i ovdje se radi o klasičnom najuobičajenijem dizajnu pojačala karakterističnom za 1960/1970-te godine.

S druge strane, odmak prema kvalitetnijem CB primopredajniku daje ugrađeno kompresijsko mikrofonsko pojačalo sa integriranim krugom SL1626C (Plessey) koje svakako puno doprinosi boljoj AM modulaciji mikrofonskog signala, te ugrađen PLL sklop za kontrolu radnih frekvencija (kanala) prijemnika i predajnika. Vrlo zgodno rješenje predstavlja i korištenje jednog kristalom kontroliranog referentnog oscilatora 10,240 MHz koji daje referentnu frekvenciju za PLL ali također i frekvencije za miješanje unutar mješača predajnika i drugog mješača prijemnika. Male manipulacije frekvencijom referentnog oscilatora (pomoću varikap dioda) omogućuju stvaranje razlike TX/RX frekvencija za VCO kao i vanjsku funkciju Delta-Tune pomaka za RX frekvencije.

Sve ovo već smo imali prilike vidjeti kod drugih CB primopredajnika u našim objavama, no najveću posebnost čine dva digitalna sklopa za kontrolu radnih TX/RX frekvencija koji se ovdje baziraju na klasičnim univerzalnim logičkim integriranim krugovima, a ne na specijaliziranim integriranim krugovima za PLL kao što smo to (u većoj ili manjoj mjeri) susretali kod drugih PLL primopredajnika. Prva pločica sa ukupno 9 integriranih krugova (flip-flop brojači i binarni konverteri) služi za prepoznavanje i pretvaranje ulaznih UP/DOWN impulsa (koji mogu biti kratki za promjenu jednog kanala ili dugi za automatsku brzu promjenu prema gore ili dolje) u 5-bitni binarni kod (svaki od 40 kanala dobiva svoj 5-bitni kod) za programiranje PLL petlje, odnosno u 7-segmentni kod za prikaz na LED displeju. Druga pločica sa ukupno 9 integriranih krugova je PLL petlja gdje grupe tih integriranih krugova zapravo čine uobičajene tri osnovne komponente svakog PLL-a (referentni i programirani djelitelj te detektor faze) koji smo detaljno opisali u objavi Ručni VHF FM primopredajnici CT-1600.

CB primopredajnik Touch/Com 40 sigurno spada u prve generacije primopredajnika sa PLL kontrolom frekvencije i kao takav je sigurno bio zanimljiv radio hobistima za eventualne manipulacije radnim frekvencijama. Kod našeg primjerka jasno se vidi da je pločica za kodiranje 5-bitnog kanalnog koda prilično izmučena, a izlemljen je i jedan integrirani krug, programabilna ROM memorija M54730P koja služi za pretvaranje binarnog signala iz brojača u 5-bitni kod za programiranje PLL-a. S obzirom da primopredajnik Touch/Com 40 već obuhvaća svih 40 CB kanala, moguće da su se preinake radile u cilju konvertiranja ovog CB uređaja za rad na bliskom 10-metarskom radioamaterskom opsegu (28-29,7 MHz). Naime, CB uređaji su uvijek bili višestruko jeftiniji i dostupniji od radioamaterskih uređaja te ovakvi pokušaji prenamjene nisu bili rijetki, a posebice kod PLL CB primopredajnika.

Nedostatak ključnog memorijskog integriranog kruga vjerojatno je osudio ovaj naš primjerak CB primopredajnika SBE Touch/Com 40 na vječnu tišinu, iako, ako bi se baš zainatili, mogli bismo programirati kakav mikrokontroler da obavlja ovu funkciju. U osnovi nam je potreban samo nekakav generator 5-bitnog koda, npr. za prvi kanal 11110, za drugi kanal 11101, za treći kanal 11100 i tako dalje pa bi istu stvar mogli bi napraviti i pomoću 5 sklopki kojima bi izravno programirali PLL. Ipak, da bi zadržali funkciju sklopki UP/DOWN trebali bi snimiti slijed logičkih razina signala koji dolazi od brojača, a zatim iste pretvoriti u odgovarajući 5-bitni kod.

Tvrtka SBE je ugradnjom PLL sklopa i ugradnjom svih osnovnih kontrola u kućište mikrofona sigurno primopredajnik Touch/Com 40 učinila vrlo posebnim i poželjnim izborom za kupnju u 1970-tim godinama, posebice jer je uz to pokrivao i svih 40 CB kanala. Prijemnik je možda najslabija komponenta ovih uređaja (zbog diodnog mješača i nedostatka kvalitetnih filtara za 1. MF), tako da unatoč tome što je opremljen kontrolama za boju tona, ANL filtrom i jednostavnim atenuatorom ulaznog RF signala (bilo bi bolje da je umjesto sklopke ugrađen potenciometar za RF GAIN) osjetljivost i selektivnost mu vjerojatno nije najbolja. No treba imati u vidu da se radi o komercijalnom radio primopredajniku iz 1970-tih koji ima ugrađen za to doba rijedak PLL i bio nam je užitak upoznati se sa jednom diskretnom izvedbom ove odlične dobre stare tehnologije koja je i danas prisutna u gotovo svim prijemnicima i predajnicima sa zadržanim potpuno istim principom rada, pa makar i bila kompletno natrpana u jedan jedini integrirani krug 🙂

 


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

2 thoughts on “CB primopredajnik SBE Formula D Touch/Com 40

 • Bruno

  Da ..poznata špric kantica uz Hi Gain II vrlo neselektivan u predaji…širok pa se čuo par kanala dolje gore i stalni problemi sa pucanjem
  pokoje od dvadesetak žičica u spiralnom kablu

  • crowave Post author

   Jednom ću se svakako vratiti svim tim CB primopredajnicima i napraviti RX/TX testove. Kod ovog SBE Formula D Touch/Com 40 je vjerojatno problem u slabo limitiranom i frekvencijski neograničenom mikrofonskom pojačalu, kao i u starom tipu modulacijskog pojačala (sa transformatorima), pa je zbog loše modulacije odašiljao u preširokom frekvencijskom spektru. Iako primitivan, ipak ima PLL pa bi mu frekvencijska stabilnost morala biti dobra.
   U svakom slučaju lijepo je čuti praktična iskustva iz prve ruke od operatera koji su ativno radili na tim uređajima. Zahvaljujem na komentarima 🙂