Diktafon Memocord-mini K77


Danas su nabavljena dva mala džepna baterijska diktafona oznake Memocord-mini K77, jedan proizvod austrijske tvrtke Stuzzi, a drugi proizvod njemačke tvrtke Assmann iz 1970-tih godina.

 

Dimenzije diktafona Memocord-mini K77 su cca 115 x 75 x 30 mm, a težina oko 360 grama uključujući baterije i kasetu. Kao takav predstavlja najmanje uređaje te vrste iz 1970-tih godina.

Najveća sklopka pored natpisa MEMOCORD-mini ima tri funkcije: u središnjem položaju uređaj je isključen, u donjem položaju je funkcija “play” ili “record” ukoliko je pritisnut crveni gumb na gornjoj strani, a u gornjem položaju je premotavanje unatrag. Ispod sklopke je rešetkasti otvor za zvučnik.

 

Na gornjoj strani je crveni gumb za funkciju snimanja, mali potenciometar za jačinu zvuka i crvena LED za indikaciju nivoa mikrofonskog signala kod snimanja i indikaciju istrošenosti baterija (LED konstantno svjetli). Pored LED se uočava otvor za ugrađeni mikrofon.

 

Od priključaka Memocord-mini K77 je opremljen samo malim konektorom za vanjski mikrofon.Diktafon se napaja preko tri standardne AAA baterije 1,5V zgodno smještene u izmjenjivo kompaktno kućište.

Bijeli trokut je indikacija koja strana kasete je trenutno u upotrebi.

 

 

Tvrtku Stuzzi osnovao je 1946. godine austrijski inženjer Victor Stuzzi pod prvotnim nazivom RFK laboratorij (Rundfunk, Kino, Fernsehen – radio, kino, televizija). U početku je tvrtka izrađivala uređaje za servisiranje radio aparata (generatori signala), a od 1950. godine započinje proizvodnju magnetofona, te kasnije radija i diktafona. Tvrtka Stuzzi ugašena je 1993. godine uslijed zasićenja tržišta jakom stranom konkurencijom koja je počela osvajati austrijsko tržište još od 1970-ih godina.

Njemačka tvrtka Assmann osnovana je također odmah poslije rata 1946. godine i također je proizvodila uredske diktafone, automatske telefonske sekretarice i slične uređaje za audio snimanje na traku te u manjoj mjeri i ispitne i mjerne uređaje. Od 1996. godine formirane su četiri odvojene tvrtke za različita područja djelatnosti: UHER GmbH, ATIS Systems GmbH, UHER electronik GmbH i UHER informatik GmbH. ATIS Systems GmbH je središnja tvrtka koja danas nudi opremu, uređaje i rješenja za presretanje, snimanje, obradu, procjenu, analizu i arhiviranje komunikacijskog sadržaja i podataka s telefonskih i podatkovnih mreža svih vrsta.

Ove dvije tvrtke su u određenim razdobljima vjerojatno imale djelomični partnerski odnos te danas nalazimo iste uređaje pod markom Stuzzi i Assmann.

 

Kućište diktafona Memocord-mini K77 u potpunosti je metalno.

 

Pogonski mehanizam trake je jednostavan i ima dvije gumene remenice. Na kotaču zamašnjaka uočavamo  stroboskopsku naljepnicu za elektroničko podešavanje brzine vrtnje elektromotora.

U diktafon je ugrađena kombinirana magnetska glava koja u jednom kućištu sadržava tonsku glavu (za reprodukciju i snimanje) te glavu za brisanje.

 

Elektronika diktafona (audio pojačalo, bias oscilator, regulator brzine vrtnje elektromotora i driver za LED) sadržana je na dvije tiskane pločice.

 

Diktafon Memocord-mini K77 snima na posebne audio kasete koje za njih proizvode tvrtke Stuzzi i Assmann pod oznakom MEMOCORD IND-X-MATIC.  Dolazile su u više veličina, mi imamo jednu MT550 od 2×25 min i jednu MT570 od 2×35 min. Obje naše kasete imaju mehaničku indikaciju potrošenosti trake no postojale su i (jeftinije) inačice kaseta bez tog indikatora (npr. MT560 od 2×25 min). Osim grubog indikatora potrošenosti ili preostale količine trake, na svakom kolutu je otisnuta numeracija 1-12 koja pomaže kod preslušavanja trake. Kao što vidimo na slikama Memocord audio kasete su vrlo slične standardnim audio kasetama (ista širina trake i približno iste dimenzije) no način transporta trake je potpuno drugačiji te ove kasete nisu međusobno kompatibilne i ne mogu se ugurati u nekompatibilne kasetofone. Kod standardnih kaseta pogon trake ostvaruje se rotacijskom osovinom preko središta koluta, dok se kod Memocord kaseta pogon ostvaruje rotacijom (trenjem) gumenih valjčića preko oboda (ruba) koluta. Stoga Memocord kasete nemaju otvore za središta koluta.

 

Detalj mehanizma za pogon trake. Gumeni valjčići naliježu na rub koluta trake te se na taj način trenjem prenosi rotacija sa valjčića na kolute.

 

Diktafon Memocord-mini K77 koristi posebne kasete namijenjene samo za Memocord seriju diktafona (Stuzzi, Assmann) proizvedenih od 1965. godine. Na slici se vidi usporedba Memocord kaseta sa standardnom (kompaktnom) audio kasetom i mikro audio kasetom. Kompaktne audio kasete pojavile su se već sredinom 1960-tih godina, no u široku upotrebu ušle su tijekom 1970-ih i 1980-ih godina. Mikro kasetu je 1969. godine predstavio Olimpus i koristila se u njihovim diktafonima i telefonskim sekretaricama. Postojala je i slična mini kaseta koju je 1967. godine predstavio Philips za svoje diktafone. Od sredine 1990-tih godina audio kazete počinju sve više zamijenjivati CD-ovi.

 

Vidimo da Memocord kaseta nije puno manja od standardne kompakt audio kasete, no ima jednostavniji mehanizam transporta trake što je u 1970-tim godinama omogoćilo tvrtkama Stuzzi i Assmann konstrukciju manjih kasetofona/diktafona. 

 

Sve tri kasete koriste istu širinu audio trake od 3,8 mm. Širina staza kod mono zapisa je 2 x 1,5 mm, a kod stereo zapisa 4 x 0,6 mm. Između staza je ostavljen sigurnosni razmak kako bi se spriječilo preslušavanje.  

 

Unutrašnjost Memocord kasete. Numeracija 1-12 omogućava precizniju indikaciju količine odmotane trake kod kratkotrajnih preslušavanja zapisa, dok je mehanizam sa bijelom kazaljkom gruba indikacija ukupne potrošenosti ili preostale količine trake.   

 

Kontrole i indikacije na diktafonu Memocord-mini K77 su vrlo jednostavne. Najveća sklopka pored natpisa MEMOCORD-mini ima tri funkcije: u središnjem položaju uređaj je isključen, u donjem položaju je funkcija “play” ili “record” ukoliko je pritisnut crveni gumb na gornjoj strani, a u gornjem položaju je premotavanje unatrag. Kombinacijom premotavanja unatrag i crvenog gumba može se izvršiti brzo brisanje audio zapisa na cijeloj traci. Na gornjoj strani osim spomenutog crvenog gumba za funkciju snimanja nalazi se još samo mali potenciometar za jačinu zvuka i crvena LED za indikaciju nivoa mikrofonskog signala za snimanje i indikaciju istrošenosti baterija. Pored LED se uočava otvor za ugrađeni mikrofon dok je otvor za zvučnik ispod glavne sklopke na maski sa natpisom MEMOCORD-mini. Od priključaka Memocord-mini K77 je opremljen samo malim konektorom za vanjski mikrofon.

 

Tiskana pločica sa šest tranzistora. Uočavaju se i dva potenciometra, moguće za podešavanje brzine vrtnje elektromotora i manještanje razine bias oscilatora. Na elektrolitkom kondenzatoru vidi se datumski kod, srpanj 1976. godine. Ovaj primjerak diktafona proizveden je najvjerojatnije 1977. godine. 

 

Što se tiče elektronike odmah se uočava da je u diktafonu Memocord-mini K77 ugrađena samo jedna magnetska glava. Uobičajeno je da kasetofoni imaju dvije zasebne glave, jednu za reprodukciju i snimanje te drugu za brisanje, no u jeftine male kasetofone ili diktafone iz 1970-tih godina često su ugrađivane kombinirane glave koje su te dvije glave sadržavale u jednom zajedničkom kućištu. Ako pogledamo uvećani snimak naše kombinirane glave vidimo da je prednji dio sastoji od dva dijela: manji dio koji zauzima oko 1/3 ukupne dužine pripada glavi za brisanje, a veći dio koji zauzima oko 2/3 ukupne dužine pripada glavi za reprodukciju i snimanje. Naša kombinirana mono glava stoga ima četiri izvoda, po dva za zavojnicu svake glave.

 

Jasno se vidi prorez na magnetskoj glavi na cca 1/3 ukupne duljine. Manji dio pripada glavi za brisanje, a veći dio pripada tonskoj glavi koja služi za reprodukciju i snimanje zapisa. 

 

Znamo da se brisanje snimljene trake vrši dovođenjem izmjeničnog napona visoke frekvencije na glavu za brisanje. Također, takav napon visoke frekvencije dodaje se i audio signalu prilikom snimanja za tzv. predmagnetiziranje bez kojeg bi audio snimka bila izobličena. Ti VF naponi su reda 40 kHz i više, ovisno o modelu kasetofona (kod nekih ga je moguće podesiti na optimalnu razinu). U elektronici kasetofona ćemo dakle osim audio pretpojačala i pojačala naći i oscilator frekvencije cca 40 kHz (bias oscilator) čiji se napon kod snimanja dovodi na glavu za brisanje i ujedno na tonsku glavu ( obično preko malog kondenzatora).

 

Na drugoj tiskanoj pločici nalazi se integrirani krug TBA820 i još dva tranzistora. Tu su također montirani mikrofon (bijeli valjak u donjem lijevom kutu) i minijaturni zvučnik.  

 

Elektroničku shemu za naš Memocord-mini K77 nemamo, no vidimo da je elektronika smještena na dvije pločice: na jednoj pločici je 6 tranzistora, a na drugoj pločici su tri tranzistora i integrirani krug TBA820. Ovakvi mali kasetofonski snimači obično koriste isto audio pretpojačalo/pojačalo za snimanje i reprodukciju. Kod reprodukcije na ulazu pojačala je tonska glava, a na izlazu zvučnik dok je kod snimanja na ulazu pojačala mikrofon, a na izlazu tonska glava. Integrirani krug TBA820 je NF pojačalo koje se široko koristilo kod raznih manjih (radio) kazetofona i sličnih uređaja proizvedenih od kraja 1960-tih do kraja 1990-tih godina. Uz napon napajanja 4,5V na izlazu može dati oko 300 mW  snage (radi na naponima 3-16V, na 12V izlazna snaga je 2W).

 

Bolje očuvani Stuzzi diktafon i nakon 44 godine radi besprijekorno. 

 

Vidimo da na zamašnjaku mehanizma pogona trake imamo zalijepljenu stroboskopsku naljepnicu za podešavanje brzine vrtnje, te su u krugu regulacije brzine vrtnje elektromotora vjerojatno iskorištena dva tranzistora. Barem jedan tranzistor radi kao bias oscilator, jedan je moguće za pogon indikacijske LED, a preostali su u dodatnim krugovima audio pojačanja uz TBA820.

 

Vrlo tijesan i kompaktan raspored elemenata te jednostavan pogonski mehanizam trake omogućili su da čitav diktafon Memocord-mini K77 bude tek nešto veći od same kasete. 

 

Tvrtke Stuzz i Assmann su modele diktafona pod trgovačkim nazivom Memocord proizvodili u razdoblju od početka 1960-tih do kraja 1970-tih godina, a Memocord-mini K77 spada u zadnje modele te serije. Ovi diktafoni su u to doba zasigurno predstavljali jedne od dimenzijama najmanje uređaje te vrste koji su komercijalno bili dostupni na tržištu. Memocord-mini K77 ima vanjske dimenzije cca 115 x 75 x 30 mm i težinu od 360 grama uključujući baterije i kasetu, s time da treba imati u vidu da se radi o uređaju sa potpuno metalnim kućištem. Naši primjerci su se na testu pokazali ispravnima iako bi već trebalo zamijeniti dvije male gumene pogonske remenice te malo očistiti i podmazati kompletni mehanizam, posebno kod nešto lošije očuvanog Assmannovog primjerka. U svakom slučaju ovakvi uređaji danas mogu svoje mjesto naći još jedino u muzeju, no također mogu poslužiti za preslušati ili presnimiti kakvu Memocord kasetu ukoliko je na njoj možebitno snimljen kakav vrijedan sadržaj 🙂


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

One thought on “Diktafon Memocord-mini K77

  • Paul Havemann

    I inherited a Stuzzi cassette MT560 (2×30 min), but it lacks the bulge seen in your photos. It’s just rectangular, and appears to have a red string inside along with the tape. It came in a gray plastic case.

    As far as I can see it has never been used. I do not recall my father having a compatible device to use it.