Električni kviz, edukativna igra


Danas smo pronašli jedan u početku nepoznat električni uređaj bez prepoznatljivih oznaka proizvođača ili modela. Istraživanjem smo došli do zaključka da ovo može biti “električni kviz”, odnosno edukativna igra koja svijetljenjem određene žaruljice signalizira da li smo odabrali točan ili pogrešan odgovor.

 

DIN priključak na zadnjoj strani kućišta nema neku funkciju. Iskorišten je samo donji pin za masu koji je spojen na pozitivni pol baterije.

 

Jedina oznaka koja se može na uređaju.

 

 

Uređaj ima tiskanu pločicu otprilike A4 formata sa odštampane četiri vodljive trake. Preko te pločice se stavlja papir sa pitanjima, gdje su moguća četiri odgovora, a odgovor se bira na način da se kontaktnom olovkom (stylus) preko malih rupica na papiru dotakne određena traka, pri čemu zasvijetli određena žaruljica. Nismo nigdje pronašli model električnog kviza poput našeg pa ni ne znamo kako su točno izgledali papiri sa pitanjima, no na opisan način funkcioniraju slični električni kvizovi. Ukoliko želite istraživati ove edukativne igračke iz 1950-tih do 1970-tih godina ključne riječi su: light and learn quiz game, light quiz board, electric quiz board i slično, a kvizovi koji osim svjetlosne imaju i zvučnu indikaciju točnog odgovora obično u nazivu sadrže i riječ buzz.

 

 

Električna shema uređaja je naravno vrlo jednostavna i uključuje samo baterijsko napajanje 4,5 V i četiri žaruljice koje se pale preko veza na tiskanoj pločici. Na zadnjoj strani je 5-polni DIN konektor, no na njega je spojen samo pozitivni pol baterijskog napajanja.

 

Uložak za pospremanje kontaktne olovke (stylusa) i mehanizam za automatsko namatanje žice prema olovci koji je ovdje van funkcije.

 

Mehanizam za prihvat i držanje papira (maske) sa pitanjima i četiri žaruljice za signalizaciju točnog ili netočnog odgovora.

 

Vidi se da je krajnja desna žaruljica neoriginalna (kao i grlo za nju) i jedino ona ne svijetli.

 


 

Zbog robusnog i teškog metalnog kućišta i velike tiskane pločice očekivali smo da se u unutrašnjosti krije neki kompleksniji elektronički uređaj. Ovakve edukativne igračke su bile namijenjene za djecu predškolske dobi i moramo priznati, da se koje dijete slučajno naljutilo tijekom igre, bilo bi mu jako teško podići, baciti ili na bilo koji način razbiti ovu igračku, kao što je to slučaj sa većinom današnjih plastičnih igračaka 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.