Linear Yaesu FL-2010


Danas je nabavljeno linearno VF pojačalo snage 10 W za 2-metarski radioamaterski opseg (144-148 MHz) oznake FL-2010, japanskog proizvođača Yaesu iz 1983. godine.

 

 

Tvrtku Yaesu (Yaesu Musen, Yaesu Radio, Yaesu Musen Kabushiki-gaisha) osnovao je 1959. godine japanski inženjer elektrotehnike i radioamater Sako Hasegawa u tokijskom predgrađu Yaesu. Početna ideja bila je proizvodnja kratkovalnih SSB predajnika za tada relativno novo domaće tržište radioamaterske opreme. Prvi proizvod tadašnje tvrtke Yaesu Musen bio je kvarcom kontrolirani jednokanalni predajnik za 40-metarski amaterski radio opseg pod nazivom FL-10/40, a ubrzo su konstruirani i višekanalni modeli za više radioamaterskih opsega. Do polovice 1960-tih godina već su bili sklopljeni poslovni ugovori za prodaju radioamaterskih SSB uređaja sa Australijom, SAD-om i Njemačkom. U Evropi se oprema prodavala pod robnom markom Yaesu i Sommerkamp, a švicarska tvrtka Sommerkamp je 1963. godine uvozila opremu Yaesu i prodavala je pod vlastitom markom. Od 1970-tih godinama tvrtka Yaesu je već postala cijenjena u radioamaterskim krugovima kao proizvođač visokokvalitetnih radioamaterskih primopredajnika, raznih vrsta prijemnika i antenskih rotatora. Osnivač tvrtke Sako Hasegawa umro je 1993. godine, a novi upravitelj je postao Jun Hasegawa. Yaesu Musen je 1998. godine od tvrtke Marantz Japan otkupio njihovu robnu marku radio opreme Standard i 2000. godine ju je preimenovao u Vertex Standard. Vertex Standard je od 2008. godine bio u vlasništvu dva zajednička ulagača, Motorole sa 80% udjela i tvrtke Tokogiken pod kontrolom Jun Hasegawa sa 20% udjela. Nakon 2012. godine odjel mobilnih zemaljskih radio uređaja nastavlja funkcionirati kao samostalna tvrtka Vertex Standard/Motorola, dok su odjeli za amaterski radio te radio uređaje za zrakoplovstvo i pomorstvo prebačeni na tvrtku Yaesu Musen. Danas tvrtka Yaesu nudi oko 30-tak vrsta HF/VHF/UHF primopredajnika za različite namjene te antenske rotatore. Njena podružnica Standard Horizon nudi VHF radio primopredajnike za pomorstvo.

 

 

 

Yaesu FL-2010 je mali kompaktni linear (150x30x170 mm) predviđen za rad sa tadašnjim ručnim, mobilnim ili stacionarnim Yaesu FM/SSB/CW 2-metarskim primopredajnicima male izlazne snage poput FT-208R ili FT-290R kojima je maksimalna snaga 2,5 W. Ulazna snaga u linear može biti najviše do 3 W, a izlazna snaga je 10 W. Napaja se istosmjernim naponom 13,8 V (12,4-15,2 V), a potrošnja struje je do 3 A.

 

 

VF pojačalo se bazira na tranzistoru 2SC2094 (Mitsubishi). Ovaj NPN tranzistor je namjenski dizajniran za RF VHF (175 MHz) pojačala snage 10-14 W.

 

 

 

Osim samog VF pojačala sa izlaznim niskopropusnim LC filtrom harmonika, linear Yaesu FL-2010 sadržava automatske tranzistorske upravljačke sklopove za prebacivanje antene i aktivaciju pojačala ovisno da li je priključeni primopredajnik na prijemu ili na predaji (RX/TX). Ugrađen je i sklop za zaštitu, odnosno isključenje pojačala u slučaju lošeg izlaznog antenskog prilagođenja (50 Ω) i prevelikog SWR-a. Yaesu taj zaštitni krug označava sa AFP (Automatic Final Protection).

AFP se sastoji od detektora reflektirane struje (T01, D04) te ako ona premaši dozvoljenu vrijednost (SWR 1,5 – 3) namještenu sa VR03, ista okida tiristor Q03 koji preko tranzistora Q04, Q05 i Q06 isključuje antenske releje RL01 i RL02 (prebacuje u mod prijema).

 

 

 

 

Upravljački tranzistori za releje (Q04, Q05 i Q06) također se koriste za automatsko prebacivanje antene kod prijema i predaje (RX/TX). Kad je priključeni primopredajnik na prijemu, tada nema ulaznog VF signala u linear, te releji premošćuju čitav sklop lineara i antena je izravno vezana na primopredajnik. Kada se pritisne PTT na primopredajniku i isti prelazi u predaju (odašiljanje) te će se na ulazu u linear pojaviti VF signal. Preko kruga C01, D01, D02, C24 i kruga R01, C30, R12 uzima se dio ulaznog signala koji se koristi za aktivaciju upravljačkih tranzistora koji zatim aktiviraju RX/TX releje.

Kod FM odašiljanja signal za aktivaciju RX/TX releja dobiva se iz noseće frekvencije koja je stalno prisutna (preko ispravljačkog kruga C01, D01, D02, C24). Kod odašiljanja SSB modulacijom sa potisnutim nosiocem, predajnik kroz antenski izlaz mora slati i posebni DC napon za aktivaciju RX/TX releja (preko kruga R01, C30, R12). Ukoliko predajnik ne šalje taj upravljački napon, linear FL-2010 se neće uključiti i SSB signal će biti izravno proslijeđen na antenu bez pojačanja. Stoga je glede SSB-a linear FL-2010 prvenstveno predviđen za rad sa primopredajnikom FT-290R (SSB/CW/FM) koji tijekom SSB predaje šalje takav upravljački napon za uključivanje lineara. Također je dizajnom i dimenzijama linear FL-2010 usklađen sa primopredajnikom FT-290R.

 

 

 

Yaesu FL-2010 je mali kompaktni linear koji se može koristiti sa svim 2-metarskim primopredajnicima male snage, a to su prvenstveno ručni primopredajnici kod kojih izlazna snaga ne prelazi 3 W. Oni kod kojih snaga prelazi 3 W, obično imaju jedan ili dva stupnja redukcije snage tako da se opet može koristiti ovaj linear za podizanje izlazne snage do 10 W koliko sasvim sigurno izravno ne postiže niti jedan ručni primopredajnik.

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.