Radio-kasetofon Powersound 6200


Danas je nabavljen prijenosni stereo radio prijemnik sa ugrađenim kasetnim audio snimačem i reproduktorom oznake Powersound 6200, proizveden početkom 1980-tih godina.

 

 

Iz natpisa na uređaju može se tek zaključiti da je Powersound bio zaštitni znak ili naziv jedne od njemačkih tvrtki specijalizirane za uvoz potrošačke elektronike iz Dalekog istoka za njemačko i evropsko tržište. Takve uvozničko-distributerske tvrtke bi preuzele obaveze jamstva, servisa i nabave pričuvnih dijelova, a u nekim slučajevima da se olakša uvoz te tvrtke bi formalno preuzimale i ulogu proizvođača te izdavatelja odobrenja za korištenje uvezenih uređaja. U svakom slučaju originalni proizvođač nikad nije bio istaknut na uređaju ni otkriven kupcu, no to su mahom bili uređaji proizvedeni u Japanu.

Naljepnica FTZ Nr. U1005 označava broj odobrenja za uvoz i korištenje uređaja izdan od strane njemačkog Središnjeg ureda za telekomunikacije (FTZ – Fernmeldetechnische Zentralamt).

 

Oznake sigurnosnih upozorenja otisnute na zadnjoj strani kućišta.

 

 


 

Powersound 6200 je klasični tip “boombox” prijenosnih radio-kasetofona koji mogu raditi na mrežni napon ili na baterije. Kontrole, funkcije i priključnice koje vidimo na uređaju standardne su za sve takve uređaje. Ugrađeni prijemnik ima četiri frekvencijska opsega:

  • LW (dugi val): 150 – 300 kHz
  • MW (srednji val): 530 – 1600 kHz
  • KW (kratki val): 6 – 18 MHz
  • FM (ultrakratki val): 88 – 108 MHz (stereo)

Za FM prijemnik je moguće birati između stereo ili mono prijema, te koristiti funkciju automatske kontrole frekvencije (AFC). Ovaj krug će automatski ugoditi prijemnik na točnu frekvenciju (najjači signal) kada se biračem postaja dovoljno približimo istoj. AFC je inače osmišljen za automatsko korigiranje frekvencije prijemnika na frekvenciju FM odašiljača s obzirom na mogući pomak (ofset) radne frekvencije odašiljača tijekom njegovog rada. Naime, rani radiodifuzni FM odašiljači nisu imali vlastite sisteme kontrole frekvencije (PLL) i komercijalna VHF tehnika još uvijek nije toliko napredovala da bi bilo moguće napraviti visoko stabilne komercijalne odašiljače po prihvatljivoj cijeni.

Powersound 6200 ima jednostavnu tonsku kontrolu za visoke ili niske tonove preko jednog potenciometra, te potenciometre za balans i jačinu zvuka. Dva ugrađena VU-metra također pokazuju jačinu RF signala kod radio prijema i stanje baterija.

Kasetofon je osnovni model sa dvije glave (snimanje/reprodukcija i brisanje) te mehaničkim brojačem. Elektronika kasetofona sadrži sklopove za prilagodbu uvjeta snimanja i reprodukcije na dva najčešća tipa kasetnih traka: NORM što se odnosi na standardne (Normal) željezo-oksidne trake (Type-I ili Fe2O3) i CrO2 što se odnosi na nešto kvalitetnije tzv. “high-bias” krom-dioksid trake (Type-II) kojima se postiže manji šum i linearniji frekvencijski odziv na višim audio frekvencijama. Svakom tipu kasete odgovara određena amplituda VF/bias napona i određena frekvencijska korekcija audio spektra.

Kod snimanja programa sa AM radija na kasetofon, može doći do interferencije između frekvencije bias oscilatora kasetofona i prijemne AM frekvencije. To će izazvati snažno i neugodno zavijanje (cviljenje) u zvučniku. Da se to spriječi, moguće je promijeniti frekvenciju bias oscilatora (tri različite frekvencije) pomoću sklopke OSC.

 

 

Powersound 6200 je opremljen standardnim ulaznim DIN priključnicama za spajanje vanjskih mikrofona, magnetofona, gramofona i sličnih audio uređaja, te izlaznim priključnicama za spajanje slušalica i vanjskih zvučnika. Pomoću sklopke NORM/CrO2 određuje se tip korištene kasete, a pomoću sklopke OSC mijenja se frekvencija VF/bias oscilatora kako ne bi došlo do interferencije kod snimanja sa AM frekvencijskih područja.   

 

Osim potrgane antene naš uređaj se vizualno čini u dobrom stanju. Međutim, vidi se kako kazaljke oba VU metra nisu na svojem mjestu te su vjerojatno nečim mehanički blokirane. Također, iz nekog razloga nedostaje marker frekvencijske skale radio prijemnika. Prvi test je pokazao da pojačala rade i kasetofon vrti, no potenciometar za glasnoću je u tako lošem stanju da je gotovo nemoguće namjestiti čist spoj. “Krčanje” je toliko izraženo da je nemoguće potvrditi da li radi prijemnik i reprodukcija sa kasete uopće rade.

 


 

 

Za Powersound 6200 nemamo nikakvih tehničkih podataka ni elektroničku shemu. Na osnovu kodnih oznaka na kondenzatorima i čipovima procijenili smo da je uređaj proizveden početkom 1980-tih godina, no unutrašnja konstrukcija i način montaže više su karakteristični za uređaje iz 1970-tih godina. Otvaranjem poklopca mogu se uočiti tri osnove cjeline: mrežno napajanje, radio prijemnik i audio pojačala.

 

 

Mrežno napajanje je jednostavne izvedbe te uključuje mrežni transformator sa jednim sekundarnim namotajem, diodni mosni ispravljač (Graetz), filtarski elektrolitski kondenzator i osigurače za primarni i sekundarni krug mrežnog transformatora.

 

 

Lijevo je pločica AM/FM stereo prijemnika, a desno je pločica sa kasetofonskim i izlaznim stereo audio pojačalima. Sklopovi su međusobno povezani zalemljenim žicama i za bilo kakvo rastavljanje nužno je odlemiti nekoliko tih spojeva. 

 


 

AM/FM stereo prijemnik

 

 

Prijemnik se bazira na integriranom krugu HA11251 koji sadrži četiri stupnja FM MF pojačanja sa FM detektorom i dva stupnja AM MF pojačanja. Osim toga ugrađen je i krug za detekciju jačine prijemnog FM signala na koji se može kao indikator izravno spojiti instrument za zakretnim svitkom unutrašnjeg otpora 1,2 kΩ i struje maksimalnog otklona od 200 µA. Ovom integriranom krugu je dakle potrebno dodati kompletne FM i AM tunere te AM demodulator.

 

 

 

Na našoj pločici smo izbrojali ukupno pet tranzistora, od kojih tri vrlo vjerojatno rade u krugu FM tunera (RF pojačalo, lokalni oscilator i mješač), a preostala dva u krugu AM tunera (RF pojačalo i samooscilirajući mješač). MF sa FM tunera se filtrira keramičkim filtrom 10,7 MHz. AM detektor je standardno diodni.

 

 

 

Kao FM stereo dekoder upotrijebljen je integrirani krug HA11227. U tvorničkim podacima piše da je to PLL tip stereo demodulatora. Međutim, PLL se koristi u više tipova integriranih stereo dekodera, a prema unutrašnjoj blok shemi ovaj naš bi zapravo bio matrični tip stereodekodera. Blok izlazne matrice označen je nazivom Decoder (izlazni pinovi 4 i 5). Kod matričnih dekodera primjenjuju se dva načina za regeneriranje pomoćnog nosioca 38 kHz: frekvencijski multipleks i PLL. Metoda regeneracije pomoću PLL-a uklanja jedan bitan nedostatak koji se pojavljuju kod metode frekvencijskog multipleksiranja. To je teško postizanje jednakih faza regeneriranog pomoćnog nosioca sa pilot tonom jer je potrebno točno ugađanje filtara i udvostručivača frekvencije.

Naime, pomak u fazi i izobličenje pomoćnog nosioca uzrokuju preslušavanje i izobličenja izlaznih stereo signala. PLL petlja za izjednačavanje faza sastoji se od VCO-a (V.C.O.) na 76 kHz čija frekvencija se dijeli sa dva (F.F.) i dobiva se pomoćni nosilac frekvencije 38 kHz. Pomoćni nosilac se ponovno dijeli sa dva (F.F.) i dobivamo signal frekvencije 19 kHz fazno pomaknut za 90°. Taj signal se dovodi na detektor faze (Phase Det.) na koji dolazi i pilot ton stereo signala. Izlazni signal iz detektora faze koji odgovara razlici faza ta dva signala dolazi na VCO kojemu se ovisno o visini signala (napona) razlike mijenja frekvencija sve dok se ne postigne izjednačenje faza oba signala i izlaz iz detektora faze bude nula. Ovo je dakle klasičan PLL krug kakav smo susretali kod svih PLL sintetitazora frekvencije, a ovdje mu je zadaća izjednačavanje faza pilot tona sadržanog u stereo-multipleksiranom signalu i regeneriranog pomoćnog nosioca stereo signala. Princip rada integriranog matričnog stereodekodera opisali smo u objavi Clarion Compo Car Stereo G-501. Ovdje ćemo još samo reći da se izlazni stereo signali vode na pojačala preko gotovih namjenskih Notch filtara oznake B3BN4103 dok su inače uobičajeni diskretni LC filtri.

Generalno gledano, FM stereo prijemnik se sastoji od tri tranzistora u FM tuneru, keramičkog MF filtra, četiri stupnja selektivnog MF pojačanja, integriranog FM detektora i integriranog PLL stereo dekodera što ga svakako svrstava u kvalitetnije komercijalne FM prijemnike toga doba. Također, tuner AM prijemnika sadrži dva tranzistora (uobičajeno se baziraju na samo jednom tranzistoru), a zatim slijede dva stupnja integriranih MF pojačala, čime je i AM prijemnik ovdje bolje kvalitete.

 


 

Kasetofonska i izlazna audio pojačala

 

Gledano s desna na lijevo, jasno se mogu uočiti tri stupnja integriranih stereo pojačala. Prvi stupanj se bazira na integriranim krugovima KIA7137 (x2), slijedi stupanj pojačanja sa TA7140 (x2) i izlazni stupanj pojačanja sa TA7215 (x2) sa montiranim hladnjacima. Između dva posljednja stupnja se uočava metalni oklop u kojem se nalazi VF/bias oscilator za magnetske glave kasetofona.

 

 

 

Na strani tiskanih veza se uočavaju zahvati koji vjerojatno nisu originalni. Tu je neki otpornik snage umotan u izolir-traku, a iznad njega se vide loši tragovi lemljenja na sklopki koja uključuje radio prijemnik ili kasetofon. Očito se netko već bavio servisom ili modifikacijom ovog uređaja. Moguće je da ono “krčanje” koje smo opisali na početku ne uzrokuje (samo) loš potenciometar za jačinu, nego i loši kontakti ove višepolne sklopke.

 

 

Bolji pogled na kasetofonska i ulazna stereo (pret)pojačala sa integriranim krugovima KIA7137 i TA7140. 

 

KIA7137P je jednostavno audio pretpojačalo sa automatskom kontrolom pojačanja (ALC) dizajnirano za stereo kasetofone. Može raditi na naponima u opsegu 3-15 V, a pojačanje je 33-69 dB ovisno o opterećenju. Interno sadrži pet tranzistora. U našem slučaju ovo mogu biti mikrofonska pretpojačala kod snimanja i pretpojačala za magnetsku glavu kod reprodukcije.

TA7140P je audio pojačalo male snage (150 mW) koje može služiti kao driver pojačalo za magnetsku glavu kod snimanja, kao pojačalo za slušalice i driver pojačalo za izlazni stupanj. Također radi na širokom rasponu napona napajanja 3,5-25 V, a pojačanje je 36-63 dB ovisno o opterećenju. Interno sadrži devet tranzistora.

 

 

Izlazno stereo pojačalo sa integriranim krugovima TA7215 i sumnjivo nagoreni otpornici na jednom dijelu tiskane pločice.  

 

TA7215P je dvostruko (stereo) pojačalo snage 2 x 2,2 W. U našem slučaju su dva pojačala unutar svakog čipa vezana u mosni spoj čime se dobiva izlazna snaga od oko 5 W po kanalu. Na naljepnici sa zadnje strane kućišta vidjeli smo oznaku “Leistungsaufnahme 20 WATT”. To je tehnički izraz za ukupnu maksimalnu potrošnju snage radio kasetofona (P = U x I) i nema nikakve veze sa audio snagom pojačala. Ipak, ovako istaknut podatak svakako pomaže u reklami uređaja jer će većina laika pomisliti na audio snagu pojačala.

Kod baterijskih radio-kasetofona (boombox) nije toliki problem ugraditi snažna izlazna audio pojačala koliko je problem osigurati baterijsko napajanje za takva pojačala kako bi uređaj imao neku pristojnu autonomiju rada. U naš uređaj ide osam komada R20 (D-tip) serijski spojenih baterija što daje ukupan napon od 12 V. Najkvalitetnije baterije tog tipa imaju kapacitet oko 10 Ah. Ako je maksimalna potrošnja 20 W onda uređaj u radu može povući do 1,6 A struje, a to je autonomija nešto više od šest sati rada na kvalitetnim baterijama. U 1980-tim godinama osam komada kvalitetnih baterija D-tipa svakako nije bilo jeftino, a čak i uz umjereno glasno slušanje kaseta iste bi izdržale možda kakvih 12 sati rada. Većina ovakvih radio-kasetofona zapravo nikad nije ni radila na baterije.

 

 


 

Kasetofon

 

 

Kasetofonski pogon se bazira na uglavnom metalnoj šasiji i plastičnim zupčanicima. To je uobičajeni osnovni tip kasetofonskog mehanizma sa dvije fiksne glave (snimanje/reprodukcija i brisanje) koji kasetu vrti samo u jednom smjeru. Naš mehanizam nitko nije održavao 40 godina i svakako mu je sada potrebno temeljno čišćenje, podmazivanje i zamjena istrošenih dijelova. To je naravno lakše reći nego učiniti jer se mehanizam sastoji od velikog broja raznih dijelova od kojih neki moraju biti na točno određen način podešeni ili pak pritegnuti (napeti) po točno određenim tvorničkim specifikacijama. Dijelovi za ovakve mehanizme se odavno više ne proizvode pa je potrebna ručna izrada potrošenih ili oštećenih dijelova.

 

 

Pinch roller sa Capstanom, kombinirana glava za reprodukciju/snimanje i glava za brisanje. Ovo je uobičajeni set magnetskih glava za standardne kasetofone.

 


 

Nakon što se malo upoznali s uređajem, pogledajmo što se dogodilo sa nedostajućom kazaljkom (markerom) frekvencijske skale i zašto su kazaljke oba VU metra blokirane.

 

 

Da bi se došlo do nekih komponenti, kao što je mehanizam birača postaja, potrebno je razlemiti i demontirati obje elektroničke pločice i mehanizam kasetofona.  

 

 

Trudili smo se razlemljivati što je manje moguće poveznih žica, no da bi se došlo do mehanizma skale potrebno je ukloniti sve ostale komponente u unutrašnjosti. Na kraju smo zaključili da kazaljke skale jednostavno nema, nju je očito izgubio ili zaboravio vratiti prijašnji serviser ovog uređaja. Spregnuti mehanizam gumba za biranje postaja i promjenjivih kondenzatora AM/FM tunera funkcionira i dalje iako se čini da je špaga kojom se pokreće mehanizam malo previše napeta.

 

 

Skala je otisnuta na sjajnoj aluminijskoj pločici, no kazaljku ili marker skale nismo nigdje pronašli u unutrašnjosti uređaja.

 


 

 

Instrumenti sa zakretnim svitkom su nešto lakše dostupni i srećom pričvršćeni vijcima, a ne ljepilom.   

 

Oko osovine u unutrašnjosti mehanizma mogu se uočiti nakupine bijelih kristala kao posljedica kemijskih rekacija upotrijebljenih ljepila i maziva tijekom desetljeća izloženosti vanjskim atmosferskim utjecajima.

 

Ako se malo bolje pogleda u unutrašnjost mehanizma mogu se uočiti nataloženi bijeli kristali (poput soli) oko osovine zakretnog mehanizma. Naime, tijekom desetljeća došlo je do kemijske reakcije između ljepila, maziva i drugih materijala unutar mehanizma sa vlagom i drugim spojevima iz zraka. S jedne strane, vjerojatno bi se ljepila i maziva tijekom desetljeća sama kemijski degradirala čak i u najboljim uvjetima čuvanja uređaja, no loši uvjeti čuvanja svakako su ubrzali i pogoršali posljedice tih procesa.

Mehanizmi ovakvih instrumenta mehanički su vrlo osjetljivi i nisu predviđeni za rastavljanje. Zavojnica je namotana vrlo tankom žicom koja se lako potrga prilikom mehaničkog čišćenja. Spiralne opruge za stvaranje protumomenta moraju biti precizno napete za ispravan rad zakretnog sistema. Ukratko, svaki pokušaj rastavljanja i čišćenja ovog mehanizma vrlo lako može završiti neuspjehom na više različitih načina. Možda bi se nešto moglo napraviti čišćenjem u ultrazvučnoj kadici, no tko zna koliko su na taj postupak otporni natpisi na skali, boja na kazaljki i slično. Također, ako je došlo do kristalizacije ili skrućivanja maziva na samim (mikro)ležajevima onda se to ionako ne može očistiti bez rastavljanja.

 


 

Naš primjerak radio-kasetofona Powersound 6200 na prvi pogled izvana izgleda kao relativno dobro očuvan uređaj. Međutim, malo boljim pregledom smo pronašli tri bitna mehanička nedostataka: potrgana antena, blokirani VU-metri i nedostajuća kazaljka frekvencijske skale. Što se tiče unutrašnjosti jasno je da netko već pokušao popravljati ili modificirati ovaj uređaj. Iako je elektronika sama po sebi vjerojatno ispravna, pokretni dijelovi koji se normalno u radu troše (sklopke, potenciometri, dijelovi mehanizma kasetofona) očito zahtijevaju temeljno čišćenje, a u nekim dijelovima moguće i zamjenu.

Teško je očekivati da će se danas netko odlučiti za restauraciju ovog uređaja jer se teško rastavlja i nema elektroničke sheme te je svaki korak rastavljanja je potrebno dobro zabilježiti. Drugi problem je što se radio prijemnik i pojačala gotovo isključivo baziraju na specijaliziranim integriranim krugovima toga doba. Ukoliko otkaže neki od tih čipova, elektronički popravci bez narušavanja originalnosti su praktično nemogući jer se takvi čipovi danas mogu nabaviti još samo iz nekih starih sačuvanih zaliha. Nabavka takvih komponenti preko interneta (ako se i nađe neka ponuda) je uvijek rizična jer nitko ne može garantirati ispravnost tih komponenti.

Iz svega navedenog, ovaj boombox je za sada najbolje ostaviti u postojećem stanju u kojem još uvijek može poslužiti kao kakav izložbeni primjerak popularne potrošačke elektronike toga doba. Iako se ne radi o nekom poznatom imenu iz svijeta audio tehnike, Powersound 6200 je općenito gledano lijepo dizajniran radio-kasetofon sa kvalitetnim AM/FM radio prijemnikom i standardnim kasetofonskim pogonom, te ni po čemu posebnom ne zaostaje sa sličnim modelima drugih proizvođača potrošačke elektronike. Mnogi će primijetiti kako nema neki za boomboxe uobičajeni sistem za proširenje prostornosti zvuka, kojima bi se na umjetan način postigao efekt većeg međusobnog razmaka dva stereo zvučnika. No, do sada smo već mogli vidjeti da takvi sistemi u praksi tek uvjetno mogu više ili manje poboljšati doživljaj prostornosti zvuka, te ako sistem nije napredno izveden (a najčešće nije) onda gotovo da i nema neku praktičnu primjenu.

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.