Tester tranzistora i dioda Transivar 2 (Typ 1020)


Danas je dobiven na razmatranje (zahvala gospodinu Vuku, ekspertu za cijevna pojačala i kolekcionaru Iskrinih vintage uređaja) tester i mjerač električnih karakteristika tranzistora i dioda Transivar 2 (Typ 1020), proizvod njemačke tvrtke Funkwerk Erfurt (RFT FWE) iz 1963. godine.

 

 

Tvrtka Funkwerk Erfurt (FWE) vuče korijene iz 1937. godine kada je kao tvornica pod nazivom Telefunken Gesellschaft für Wireless Telegraphie mbH proizvodila katodne i druge elektronske cijevi. Nakon 2. svjetskog rata proizvodnja se proširuje na električne mjerne instrumente, radio prijemnike i komunikacijsku tehniku. U 1950/60-tim godinama Funkwerk Erfurt je proizvodio džubokse imenom Polyhymat koji su bili rašireni u ugostiteljskim objektima i kulturnim ustanovama bivšeg DDR-a. U 1960-tim godinama tvornica prelazi na poluvodičku tehnologiju i mikroelektroniku te u 1970-tim godinama prestaje s proizvodnjom elektronskih cijevi. Tijekom 1978. godine dolazi do političke reorganizacije tvornica u DDR-u te je osnovan VEB Kombinat Mikroelektronik Erfurt (KME) sa matičnom tvrtkom Funkwerk Erfurt (FWE) koji je od 1983. godine dobio naziv VEB Mikroelektronik “Karl Marx”. VEB Kombinat Mikroelektronik Erfurt je zajedno sa VEB Kombinat Elektronische Bauelemente Teltow, VEB Kombinat Robotron Dresden i Kombinat VEB Carl Zeiss Jena činio industrijsku osnovu visokotehnološkog programa DDR-a u području elektronike. Erfurtski mikroelektronički kombinat prvenstveno se fokusirao na razvoj i proizvodnju suvremenih čipova (mikroprocesori i memorije), no unatoč značajnim ulaganjima u razvoj nije mogao držati korak sa svjetskom konkurencijom te se ubrzo prešlo na kopiranje zapadnih čipova. Od 1990. godine tvrtka posluje pod imenom Ermic (Erfurter Mikroelektronik), a od 1992. spaja se sa tvornicama poluvodiča u Neuhausu, Frankfurtu i Dresdenu kako bi se formiralo Microelectronics and Technology Company (MTG). Krajem 1993. godine tvrtka je likvidirana, a proizvodne zgrade u Erfurtu srušene.

Oznaka RFT (njem. Rundfunk und FernmeldeTechnik ili kasnije Repräsentant Fortschrittlicher Technik) koju vidimo na našem uređaju nije naziv tvrtke već zaštitni znak (logotip) udruženja svih proizvođača različite radio, TV, telekomunikacijske, mjerne i slične elektroničke opreme u bivšoj DDR koje je osnovano 1946. godine. Isto tako državno poduzeće VEB (njem. Volkseigene Betrieb) bio je pravni oblik industrijskih i uslužnih poduzeća u sovjetskoj okupacijskoj zoni i kasnije u DDR-u sve do kraja postojanja te države. Stoga se na elektroničkim proizvodima porijeklom iz bivšeg DDR-a često nalaze i te općenite oznake nacionaliziranih grupa poduzeća RFT i VEB.

 

 

Transivar 2 je uređaj za mjerenje opće ispravnosti NPN i PNP tranzistora i dioda te za mjerenje statičkih (istosmjernih) karakteristika NPN i PNP tranzistora u spoju sa zajedničkim emiterom. Tako je ovim uređajem moguće snimiti karakteristične statične krivulje i izmjeriti strujno pojačanje na različitim radnim točkama tranzistora.

 

 

Gornja skala instrumenta služi za očitanje strujnog pojačanja tranzistora u opsegu 16-200. Prije mjerenja kompenzira se povratna kolektorska struja Ico (struje curenja kroz kolektor uz odspojenu bazu) na marker I’co na donjoj skali (nula mA, krajnji lijevi položaj kazaljke), a zatim se struja baze, a time ujedno i kolektorska struja Ic podesi na marker Ic na donjoj skali (1,5 mA, krajnji desni položaj kazaljke). Sada imamo omjer strujnog pojačanja postignut samo za točno određenu vrijednost stvarno povećane struje baze, pa pritiskom na mjerenje pojačanja (α) isto možemo izravno očitati na baždarenoj skali. Donja naponska skala (0-6 V) služi za provjeru baterija i napona “koljena” diode (cca 0,3 V za germanijske, odnosno cca 0,7 V za siliciske diode).

Transivar 2 je vrlo sličan već opisanom uređaju Preskuševalnik transistorjev Iskra MA 4600 ili High-kit Transistor Analyser UK 560 gdje smo objasnili i tri osnovne statičke karakteristike tranzistora.

 


 

Uređaji za mjerenje statičkih karakteristika tranzistora su jednostavni pasivni mjerni krugovi kojima se reguliraju i mjere promjene struja kroz bazu i kolektor tranzistora.

 

 

Kao što se vidi uređaj se sastoji samo od sklopki, preklopnika, potenciometara i otpornika za mjerne opsege i kalibraciju pa nema smisla rastavljati i razlemljivati cijelu šasiju jer unutar iste nećemo naći ništa posebno interesantno.

Danas su već lako dobavljivi daleko napredniji snimači statičkih karakteristika tranzistora (Curve Tracer) koji će na displeju iscrtati gotove karakteristike u širokom opsegu mjernih struja i napona. Da bi dobili takvu karakteristiku instrumentom poput ovog našeg Transivara 2, potrebno je izvršiti niz uzastopnih mjerenja sa kontroliranim promjenama testnih struja te izmjerene rezultate unositi na milimetarski papir ili slični grafikon kako bi te točke kasnije mogli povezati u krivulju.

 


 

Test je pokazao da je naš primjerak Transivara 2 električki ispravan, no sklopke i ulazni konektori su tijekom desetljeća navukli prljavštinu i druge površinske nečistoće te mjerenje više nije posve pouzdano. Vidimo i da fali jedan gumb na potenciometru za podešavanje kolektorske struje, a kako to obično biva kod ovako starih uređaja koji su se proizvodili duže razdoblje, pojedine serije Transivara 2 imale su i tvornički ugrađene različite tipove (dizajne) gumbi kontrola, vjerojatno ovisno o trenutnoj dostupnosti istih u nabavnim skladištima tvornice.

Čak i danas, kada je tehnologija izrade tranzistora daleko odmakla od 1960-tih godina, može se desiti da pojedini tranzistori istog tipa imaju više ili manje različite neke deklarirane električne karakteristike. Stoga, kada se isti koriste u parovima, a to je u prvom redu u izlaznim krugovima protufaznih pojačala, nije loše mjerenjem selektirati parove tranzistora koji imaju međusobno najsličnije karakteristike, u prvom redu pojačanje. Ukoliko nemamo neki (prosječnom korisniku preskupi) Curve Tracer, a ne želimo se opet mučiti ni sa improvizacijama mjernih krugova preko eksperimentalih pločica, onda i jedan ovakav tester tranzistora može poslužiti kao balans između najjednostavnije i najnespretnije opcije uparivanja tranzistora mjerenjem njihovih statičkih karakteristika 🙂

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.