Skin Diagnostic SD 27


Danas je nabavljen uređaj za mjerenje vlažnosti i masnoće kože pod nazivom SKIN DIAGNOSTIC SD 27, proizvod njemačke tvrtke “Courage + Khazaka electronic” iz 2013. godine. Uređaj omogućuje farmaceutima, kozmetičarima i frizerima brzu dijagnostiku masnoće kose, te vlažnosti i masnoće kože, kako bi se odredio i preporučio odgovarajući proizvod za njegu kože i kose.

 

 

Njemačka tvrtka Courage + Khazaka electronic (C+K) osnovana je 1986. godine i kroz čitavo razdoblje razvija i proizvodi mjerne uređaje za određivanje parametara kože i kose uglavnom za kozmetičke preporuke.

 

 

Kao senzor za mjerenje vlažnosti kože koristi se posebni kondenzator. Pločica tog kondenzatora prislanja se na kožu pri čemu vlaga sa površine kože predstavlja dielektrik. Time se tom kapacitivnom metodom zapravo očitavaju dielektrična svojstva vlage s površine kože. Površina kondenzatorske pločice je oko 50 mm2, a mjerna frekvencija je cca 1 MHz. Uređaj ima potenciometar za temperaturnu kompenzaciju na kojem se namjesti vanjska temperatura jer se koža više vlaži (znoji) kad je temperatura okoline veća pa je ovo potrebno kompenzirati kako bi mjerenje bilo što točnije. Senzor za mjerenje vlažnosti kože smješten je na vrh ručice kojom se isti pritišće na željeni dio površine kože. Sam pritisak aktivira i sklopku za uključenje uređenja te je mjerenje gotovo iste sekunde. Nakon cca 5 sekundi nekorištenja uređaj se automatski gasi.

 

 

Kao senzor za mjerenje masnoće kože koristi se fotoćelija. Uzorak masnoće sa kože uzima se na posebnu prozirnu traku koja se zatim prislanja na fotometrijsku ćeliju. Time se zapravo očitava razina neprozirnosti koju je stvorila masnoća s kože prenesena na mjernu traku. Traka za uzimanje uzorka masnoće kože nalazi se u posebnoj kazeti i omogućuje oko 450 mjerenja. Za svako mjerenje potrebna je prvo kalibracija uređaja na nulu (mjerenje čiste trake) što traje 20 sekundi, a zatim se traka prisloni na kožu i ponovno umetne u fotometrijsku komoru nakon čega se odmah prikaže rezultat. Uređaj se automatski aktivira umetanjem kazete u fotometrijsku ćeliju i automatski gasi nakon cca 5 sekundi nekorištenja.

 

 

SKIN DIAGNOSTIC SD 27 u radu troši oko 150 mA struje te može raditi na bateriju 9V ili preko ispravljača 12V. Prikaz izmjerenih vrijednosti je brojčan na LCD displeju i paralelno na LED bar-grafu. Testiranjem smo utvrdili da uređaj radi i da nam je vlažnost i masnoća kože u području NORMAL 🙂

 

 

S obzirom da se radi o relativno novom uređaju cijeli sklop se očekivano bazira na mikrokontroleru i to u ovom slučaju PIC 16F648A. Dodan mu je samo još jedan logički integrirani krug  MM74HC14M (šesterostruki invertirajući Schmittov okidač) i 5V stabilizator napona L4949ED.

 

 

Na senzorskoj pločici (fotoćelija) nalazimo A/D konverter ADS7816U, D/A konverter MAX550ACUA te dvostruko operacijsko pojačalo OPA2335.

 

 

Ovdje nam je u ruke došao jedan relativno novi elektronički uređaj baziran na modernom mikrokontroleru čime njegova jezgra zapravo nije hardver koji vidimo zalemljen na pločicama nego softver koji je upisan u memoriju mikrokontrolera i koji procesuira podatke dobivene sa senzora te ih prikazuje na LCD i LED displejima. Danas se na mikrokontrolerima i mikroprocesorima baziraju gotovo svi složeniji elektronički sklopovi, a zbog svoje niske cijene i svestranosti u primjeni često su bolji izbor od primjene nekih drugih (specijalnih) integriranih krugova. Mikrokontroleri su odlične komponente i unatoč ljubavi prema dobroj staroj elektronici autor ovog bloga nema nikakvih primjedbi na njihovo masovno korištenje 🙂

 

 


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

One thought on “Skin Diagnostic SD 27

  • Miša

    Poštovani, prvi put u životu imam prilike da vidim ovakav uređaj koji ima višestruku primenu kod farmaceuta, kozmetičara i frizera. Uz Vaš stručni opis čitalac vrlo lako može shvatiti princip rada ovog uređaja. Hvala Vam na trudu i nadam se da će ovaj Vaš prikaz biti koristan i profesionalcima iz pomenutih oblasti.
    Želim Vam i dalje još puno uspeha u Vašim naporima da uz Vašu nespornu stručnost čiatocima približite sve ove elektronske uređaje iz primenjene elektronike. Današnji trend razvoja u toj oblasti nesumnjivo pokriva širok spektar interesovanja ljudi a Vi nam na praktičan, jasan i popularan način to sve prikazujete i izlažete !
    S‚poštovanjem, Miša Stevanović.