Podnaponski relej Iskra UR 2


Danas je nabavljen naponski nadzorni relej oznake UR 2, slovenskog proizvođača Iskra iz 1964. godine. Tvrtka Iskra vuče korijene iz 1946. godine te je i danas prisutna na tržištu. Kroz čitavo razdoblje postojanja nudi širok spektar proizvoda iz područja elektronike, elektrotehnike, telekomunikacija, energetike, automatizacije i tome srodnih proizvodnih grana.

 

 

Podnaponski relej Iskra UR 2 služi za isključivanje mrežnog napona prema trošilu ukoliko isti padne ispod neke vrijednosti. U našem slučaju ta vrijednost napona se može namjestiti u rasponu 120-220 V. Ovakvim relejom se štite mrežni električni aparati i uređaji od kvarova koji bi nastati uslijed preniskog napona napajanja.

 

 

Iskra UR 2 je konstrukcijski doslovno relej predviđen za mrežni napon. Kontakti releja su isključeni kada na svitku nema napona ili je isti niži od postavljenog praga. Regulacija praga isključena podešava se mehanički, jačim ili slabijim zatezanjem opruge koja djeluje kao protusila privlačenju kotve releja. Kontakti releja vjerojatno mogu izdržati struju od minimalno 10 A.

 

Kontakti releja spregnuti sa kotvom (lijevo) i mehanizam zapinjanja opruge kotve čime se povećava ili smanjuje napon potreban za njeno privlačenje.

 

 

U 1960-tim godinama elektrodistribucijska mreža još nije bila dovoljno razvijena i postojeća mreža je teško pratila sve veću količinu električnih uređaja za domaćinstva i industrije. Stoga padovi mrežnog napona u razdobljima najveće potrošnje struje nisu bili rijetkost. Međutim, moderne inačice ovakvih releja su i danas u širokoj upotrebi. Takvi releji se zovu nadzorni ili monitoring releji te mogu biti za nadzor napona, struje ili frekvencije. U trofaznim sistemima pak se koriste releji za kontrolu asimetrije i redoslijeda faza te izostanak (nestanak) pojedine faze. Sve ovo su zaštitni elementi za određena trošila koja su osjetljiva na previsoke ili preniske napone ili struje, na ispad pojedine faze, ili na redoslijed spajanja faza kod prenosivih trofaznih trošila. Ovisno o funkciji, releji mogu trenutno isključiti trošilo iz mreže u slučaju detekcije nekog kvara ili se isključenje može podesiti sa nekom vremenskim odmakom (ne reagiraju na kratkotrajne smetnje).

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.