Osciloskop RIZ OS-157


Danas je nabavljen cijevni osciloskop OS-157 hrvatskog proizvođača RIZ (Radioindustrija Zagreb) iz 1957 godine.

 

 

Tvornica RIZ (Radio industrija Zagreb) nastala je 1948. godine. Proizvodni program tvrtke započet je proizvodnjom audio pojačala i zvučnika, a slijedili su gramofoni, radio i TV prijemnici te srednjevalni radio odašiljači. RIZ je također imao vlastitu proizvodnju elektronskih cijevi i tranzistora. U 1970-tim godinama RIZ je već potpuno prešao na tranzistorsku tehniku te proširuje proizvodnju na primopredajnike za vojne potrebe i potrebe civilnih državnih službi, razvija nove modele komercijalnih RTV prijemnika i kazetofona, također proizvodi svoje modele osciloskopa i kalkulatora. Na vrhuncu proizvodnje RIZ je zapošljavao 4000 radnika, a do 2020. godine proizvodnja tvrtke (RIZ-Odašiljači d.d.) svedena na KV i SV odašiljače, te brojila električne energije, kada je pokrenut stečajni postupak i za ovaj preostali ogranak tvrtke.

 

 

Osciloskop RIZ OS-157 donekle je sličan prethodno opisanom modelu RIZ OS-157A no ipak postoje neke bitne razlike u električnoj i montažnoj shemi, a time u samim performansama ova dva osciloskopa. RIZ OS-157 zapravo je više sličan svojem prethodniku RIZ OS-155 iz 1955. godine nego poboljšanom modelu RIZ OS-157A također iz 1957. godine. Od bitnih stavki RIZ OS-157 za razliku od RIZ OS-157A ima u horizontalnom pojačalu jednu dvostruku triodu manje pa je i ovo pojačalo manje osjetljivo. Napajanje CRT cijevi također je riješeno drugačije: kod RIZ OS-157A koristi se kombinacija pozitivne ispravljačice EZ80 i negativne ispravljačke cijevne diode, a kod RIZ OS-157 nalazimo dvije ispravljačice EZ80 gdje jedna radi kako pozitivna, a druga kao negativna ispravljačica. Time se dobiva razlika napona od oko 500 V što je sasvim dovoljno za ispravan rad CRT cijevi DG7-32. Nadalje, RIZ OS-157 ima za vertikalno i horizontalno pozicioniranje slike na prednjoj ploči ostavljene samo rupe preko kojih se odvijačem namještaju trimer potenciometri u unutrašnjosti, dok RIZ OS-157A ima ugrađene prave potenciometre sa kapicama.

U reklamnom letku objavljenom u časopisu “Elektrotehničar” iz 1957. godine možemo iščitati osnovne tehničke podatke za osciloskop RIZ OS-157. Nažalost, ovo je jedina dokumentacija koju imamo za ovaj osciloskop.

 

 

Odmah vidimo da je vertikalno pojačalo zbog ugrađene dvije triode više puno osjetljivije od horizontalnog pojačala (100 mVef/cm prema 500 mVef/cm). Manja frekvencijska propusnost horizontalnog pojačala uvjetovana je izvedbom oscilatora pilastog napona za horizontalni otklon. Opsezi ulaznih atenuatora su zbog slabijeg pojačala na modelu RIZ OS-157 podešeni na 100V i 300V (kod RIZ OS-157A imali smo 10V i 300V).

 

Na slici lijevo prikazana je strana sa dvije dvostruke triode ECC81 koje rade u krugu vertikalnog pojačala. Na slici desno se vidi dvostruka trioda ECC81 i pentoda EF85 koje su krugu horizontalnog pojačala i generatora pilastog napona.

 

 

Što se tiče unutrašnjosti vidi se da su u model RIZ OS-157 ugrađeni stariji tipovi komponenti (kondenzatori i otpornici), a u mrežnom dijelu nema prigušnice za filtriranje anodnih napona kao što je to bio slučaj kod modela RIZ OS-157A.

 

Kondenzatori ugrađeni u naš primjerak osciloskopa RIZ OS-157 uglavnom su slovenskog proizvođača IEV, no također nalazimo kondenzatore njemačkih (Semikron) i talijanskih (Ducati) proizvođača. Neki kondenzatori datiraju iz 1952. godine.  Velik broj otpornika je također domaćeg proizvođača IEV no nalazimo i otpornike s oznakom Tesla (Češka) te RFT (Nemačka). Neki od potenciometara također su strane proizvodnje kao Ingelen (Austrija) ili Preh (Njemačka).

 

Osciloskop RIZ OS-157 opremljen je utičnicama i sklopkom za prebacivanje izravanog ulaza na vertikalne otklonske ploče CRT cijevi te utičnicom na koju je doveden pilasti napon iz horizontalnog pojačala. Tako je moguće isključiti interno vertikalno pojačalo te koristiti neki vanjski nezavisni izvor horizontalnog otklonskog napona (max. 750V), a također i koristiti izvor pilastog napona za kontrolu nekih drugih vanjskih uređaja.


 

Kontrole na prednjoj ploči iste su kao i kod već opisanog osciloskopa RIZ OS-157A te ih ovdje nećemo ponovno opisivati.

Što se tiče sheme osnovnih sklopova i ovdje je vertikalno pojačalo izvedeno uobičajenom kombinacijom dvije dvostruke triode ECC81. Praćenjem veza možemo vidjeti da je vertikalni ulazni signal preko atenuatora doveden na mrežicu prve sekcije prve triode ECC81. Napon za otklonske ploče pak se vodi preko anoda druge ECC81 prvo na sklopku za izbor izvora vertikalnog otklonskog napona, a zatim preko zavojnica na vertikalne otklonske ploče CRT cijevi.

 

Ulazni atenuatori (lijevo) i sklopka sa kondenzatorima za promjenu frekvencije generatora pilastog napona (desno).

 

Ove zavojnice trebale bi kompenzirati unutrašnji kapacitet otklonskih ploča koji se povećava sa povećanjem frekvencije. Također, povećanjem frekvencije povećava se i induktivni otpor zavojnice čime se povećava otpor anode izlaznih elektronki, a time se onda u konačnici povećava i pojačanje isih čime se kompenziraju gubici na višim frekvencijama. Obično se radi o paralelnom spoju otpornika i zavojnice kao što smo vidjeli kod npr. osciloskopa Precision Paco S-51. Ovakvi filtri se najčešće ugrađuju i između stupnjeva drivera i izlaznog pojačala što vidimo i kod našeg RIZ OS-157. U svakom slučaju ove zavojnice za vertikalno pojačalo dodane su kako bi se poboljšala linearnost pojačanja i prikaza na CRT ekranu na višim frekvencijama (do 1 MHz), dok za horizontalno pojačalo ovi filtri nisu ugrađeni jer isto ionako nije predviđeno za rad na višim frekvencijama. Kod novije inačice osciloskopa RIZ OS-157A ove zavojnice nismo uočili. Tamo se nalaze dva puta po tri promjenjiva kondenzatora koji vjerojatno imaju istu ulogu poboljšanja frekvencijskog odziva vertikalnog i horizontalnog pojačala, no na drugačiji način.

 

 

Kako god bilo, iz svega možemo sa priličnom sigurnošću zaključiti da je prva trioda u ulaznom spoju pojačala za odvajanje, odnosno buffer pojačala ili katodnog slijedila gdje se koristi povratna veza od katode prema mrežici kako bi se povećala ulazna impedancija i time osjetljivost pojačala. Druga trioda je jednostavno naponsko pojačalo (driver) koje pogoni izlazni par trioda za dobivanje simetričnog napona za otklonske ploče.

 

 

Jednako kao i kod RIZ OS-157A tako se i kod RIZ OS-157 koristi jedna pentoda za krugove generatora pilastog napona, kontrole tog napona pomoću okidnih impulsa vertikalnog ulaznog signala, kao i za eventualno generiranje impulsa za zatamnjenje slike ekrana u trenutku povrata elektronskog mlaza. Opisali smo da se vjerojatno radi o nekoj inačici generatora pilastog napona baziranog na Miller integratoru (Miller-Transitron ili Phantastron tipu oscilatora) sa jednom pentodom. I ovdje se promjena frekvencije rada oscilatora vrši promjenom kondenzatora u dijelu ramp oscilatora (kondenzator između anode i prve mrežice) dok se za prekidački krug (flip-flop) koristi fiksni kondenzator. Ovo uvelike pojednostavljuje preklopnik za promjenu frekvencije no prekidi oscilatora rastućeg napona (ramp oscilator) neće uvijek biti na najlinearnijem dijelu krivulje. Za ociloskop poput RIZ OS-157 to i nije toliko važno jer nije riječ o nekom preciznom mjernom osciloskopu.

Najveća razlika između RIZ OS-157 i RIZ OS-157A je zapravo u shemi horizontalnog otklonskog pojačala. Kod RIZ OS-157A horizontalno i vertikalno pojačalo su identični, a kod RIZ OS-157 horizontalno pojačalo se sastoji od samo jedne, umjesto dvije dvostruke triode ECC81.

 

 

Postoji naravno više spojeva otklonskih pojačala sa dvije triode, a razlika se najviše očituje u načinu izvedbe izlaznog balansa, odnosno kontrole za horizontalno (ili vertikalno) pozicioniranje slike na ekranu.

 


 

Iako ću se već po ne znam koji put ponavljati i ovdje želim napomenuti da priključivanje ovako starog i električki dotrajalog uređaja na napajanje bez ikakvih prethodnih provjera nikako nije preporučljivo jer mnoge komponente rade na relativno visokim naponima i mogućnost uzrokovanja neželjenih situacija po korisnika i uređaj je vrlo moguća. Čak i ako osciloskop u ovom stanju pokaže i neke znakove života, sasvim sigurno nećemo dobiti prikaz signala ni blizu onom kakav bi trebao biti po specifikacijama. Tako mjerenje performansi ovog osciloskopa nikako nećemo moći napraviti prije kompletne elektroničke restauracije istog. U restauraciju pak se nije dobro upuštati bez elektroničke sheme jer postoji velika mogućnost da oznake vrijednosti na nekim komponentama nisu više čitljive.

Ako se i odlučimo na restauraciju morati ćemo promijeniti najmanje oko dvadesetak visokonaponskih kondenzatora, desetak otpornika i većinu ožičenja. Također će biti potrebno očistiti ili zamijeniti sve potenciometre, sklopke, priključnice i konektore. Time ćemo u potpunosti izmijeniti unutrašnji izgled osciloskopa koji kao takav svakako više neće moći poslužiti za uvid u tehnologiju izrade domaćih elektroničkih uređaja sredinom prošlog stoljeća. Najgore što restauracijom na kraju nećemo dobiti ni neki za današnje zahtjeve funkcionalan osciloskop, a realno nećemo ni povećati neku tržišnu vrijednost istog kao starine. Treba biti svjestan modernih trendova gdje novim generacijama elektroničara uopće više nisu zanimljivi stari uređaji, nego naprotiv što novije inačice suvremene tehnologije.

Nostalgičari poput mene još uvijek pokušavaju iz svega toga izvući neku, da se tako izrazim, “intelektualnu vrijednost” no nakon toga uređaj ponovno završava na polici i kako prolaze godine tako postaje zanimljiv sve manjem broju ljudi. Odnekud mi se nakupilo čak pet-šest ovih malih simpatičnih osciloskopa serije RIZ OS-157/A u različitim stanjima očuvanosti i kompletnosti. Stoga sam odlučio prenamijeniti neke od njih u sasvim nove uređaje koji bi mogli biti zanimljivi širim interesnim skupinama ljudi. Moj plan je osciloskop prenamijeniti u komercijalni FM radio prijemnik gdje će CRT ekran imati (za početak) funkciju analognog ili digitalnog sata, kalendara, budilice i video efekata generiranih iz zvuka. Ovime ne želim naljutiti sakupljače, kolekcionare, restauratore, povjesničare, kustose ni sve druge ljude koji rade na očuvanju tehničke baštine, jednostavno želim jedan stari zaboravljeni i rashodovani uređaj progurati u aktualni svijet tehničkih gadgeta, ne bi li u kome potaknuo makar trunku zanimanja za dobru staru elektroniku 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.