Müller & Weigert PrS 220


Danas je nabavljen instrument za ispitivanje ispravnosti električnih instalacija mrežnog napona 220 V oznake PrS 220, proizvod njemačke tvrtke Müller & Weigert o.H.G. Nürnberg iz 1960-tih godina.

Tvrtka Müller & Weigert osnovana je 1950. godine te je i danas prisutna na tržištu pod nazivom “Gilgen, Müller & Weigert (GMW) GmbH & Co. KG”. Kroz čitavo razdoblje tvrtka težišno proizvodi električne mjerene instrumente namijenjene za mjerenja i testiranja unutar mrežnih instalacija.

Mjerni instrument  PrS 220 omogućuje mjerenja napona, struje i otpora, te testiranje ispravnosti uzemljenja i zaštitnih sklopki (strujnih i naponskih) na mrežnima instalacijama. Za ova mjerenja instrument ima šest skala:

  • JK – (sklopke JKx1, JKx10) mjerenje struje u dva opsega: 5-500 A i 50-5000 A.
  • FUSchl – (sklopka FU FJ Schl) naponski mjerni opseg 0-90 V za ispitivanje efikasnosti zaštitne mjere naponskom sklopkom (ZNS) i strujnom sklopkom (FID).
  • Rs – (sklopke Rs, Rsx1, Rsx10, Rsx100) mjerenje otpora uzemljenja uz upotrebu pomoćne sonde.
  • FUSo – (sklopka FU FJ Sonde) naponski mjerni opseg 0-120 V za ispitivanje efikasnosti zaštitne mjere naponskom sklopkom (ZNS) i strujnom sklopkom (FID) uz upotrebu pomoćne sonde.
  • RSt – (sklopke RSt) mjerenje otpora izolacije i prijelaznog otpora stajališta
  • UE – (sklopka UE) mjerenje mrežnog napona 80-240 V

FU/FJ regler je potenciometar koji se koristi kod ispitivanja zaštitnih sklopki na instalacijama, a Eichregler je potenciometar koji se koristi kod mjerenja otpora uzemljenja, izolacije, prijelaznog otpora i slično. Osim navedenih mjerenja moguće je vršiti i sva druga slična mjerenja napona, otpora i struja unutar mrežne instalacije 220V. Sličan mjerni instrument opisali smo u objavi REVITESTER Goerz gdje su detaljno opisana sva mjerenja na mrežnim instalacijama.

Kao što se vidi na slikama, sklopke na prednjoj ploči raspoređene su u tri grupe. U donjem redu su sklopke za odabir vrste mjerenja, lijevo su sklopke za mjerene opsege (struja i otpor), a desno su sklopke za testiranje efikasnosti zaštitnih mjera na električnim instalacijama.

Unutar PrS 220 ugrađena je mala akumulatorska baterija i mrežni pretvarač za njeno punjenje. Baterija se koristi kod mjerenja otpora (Rs, RSt). Provjera stanja baterije vrši se tako da se kratko spoje priključnice M i S, a zatim se pritisne crvena tipka na prednjoj ploči. Ukoliko je baterija ispravna kontrolna lampica svijetli. Punjenje baterije vrši se tako da se pritisne sklopka RSt, a na priključnice R i M dovede se mrežni napon 220 V i isto traje oko 10 sati.

Ovime smo upoznali jedan rani primjerak “multimetra” specijaliziranog za ispitivanje ispravnosti mrežnih instalacija koji možda i nije toliko zanimljiv elektroničarima koliko električarima, no svakako, uz svu silu elektroničkih mjernih i signalnih instrumenata koje danas mora imati svaki elektroničar, nije uopće loše imati i jedan ovakav pogonski električni mjerni instrument, te povremeno provjeriti ispravnost kućne električne mreže. Jer, istini za volju, gotovo svaki elektronički sklop, ma koliko male napone i struje u konačnici obrađivao, svoju put napajanja najčešće započinje od električne mreže 220 V 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.