Ampermetar NORMA 2 Ap 22384


Danas je nabavljen stolni ampermetar sa oznakama MOD. № 2 Ap i № 22384, proizvod austrijske tvrtke NORMA iz 1933. godine.

 

NORIS K.D. je oznaka veleprodajnih skladišta elektrotehničke opreme koje je tijekom 1930-tih godina u Zagrebu i Beogradu držao Nikola Fuchs. On je osim poduzeća Noris bio i vlasnik poduzeća Elektroproizvod, inače inženjer tehničke kemije i član Zagrebačke inženjerske komore. S obzirom na židovsko porijeklo početkom rata 1941. godine oduzeta mu je sva imovina, ali je uspio pobjeći u Ameriku gdje je nakon rata neuspješno pokušavao vratiti oduzetu imovinu.

 

 

Tvrtka Norma osnovana je 1922. godine (NORMA Instrumenten-Gesellschaft) kao prva austrijska tvrtka za proizvodnju električnih mjernih instrumenata. Godine 1939. započinju prestrukturiranja tvrtke sukladno novim političkim promjenama koje nose nove zakone o vlasničkim odnosima pa tako tvrtka “NORMA Instrumenten-Gesellschaft”  po svojim osnivačima mijenja naziv u “NORMA Fabrik elektrischer Messgeräte R. Kühnel & J. Schalkhammer” te potpada pod vlasništvo njemačke tvrtke “Voigt & Haeffner AG”, gdje se dalje razvija vođena potrebama njemačkog Trećeg rajha i Wehrmachta, odnosno proizvodnja tvrtke usmjerena je na potrebe njemačkog ratnog zrakoplovstva. Među najvećim kontingentima prisilne radne snage koja je deportirana u tvornice tvrtke NORMA na proizvodnju oružja i instrumenata za zrakoplove bili su i oni iz Hrvatske. Krajem rata pogoni tvrtke NORMA značajno su uništeni u savezničkim bombardiranjima te devastirani nakon prodora ruske vojske. Sukladno skromnim mogućnostima u teškom poslijeratnom razdoblju tvrtka NORMA svim mogućim sredstvima obnavlja pogone te ubrzo ponovno pokreće osnovnu proizvodnju koja se u 1950-tim godinama već razvila u širok proizvodni program naprednih preciznih električnih mjernih instrumenata i uređaja baziranih na modernim materijalima i poluvodičkim komponentama. Proizvodni pogoni postali su moderno organizirani, tvrtka je ulagala u razvoj, istraživanja te posebice u edukaciju i školovanje kadrova. Proizvodi tvrtke NORMA bili su namijeni raznim granama industrije, a veliki dio proizvodnje bio je orijentiran i na izvoz. U 1960-tim godinama tvrtka NORMA već je široko poznato ime u području proizvodnje kvalitetnih, modernih i preciznih električnih instrumenata i uređaja sa mnogobrojnim priznanjima i nagradama na državnoj razini. Osim četiri otvorene trgovine u zemlji ima razvijenu trgovačku mrežu po cijelom svijetu. Udio izvoza u 1960-tim i 1970-tim godinama iznosi 65%. 1965. godine tvrtka NORMA prelazi u većinsko vlasništvo tvrtke GOSSEN, mijenja naziv u “NORMA Messtechnik GmbH ” te dolazi do nove reorganizacije i prestrukturiranja pogona tvrtke.  Tvrtka u 1970-tim godinama nastavlja slijediti moderne trendove u izradi mjernih uređaja, širi se na nove proizvodne grane u digitalnoj tehnologiji te razvija nove serije proizvoda koji i dalje zadržavaju odlike kvalitete i preciznosti.  1984. godine traži se rješenje za skupu obnovu starih zgrada u kojima su se nalazili pogoni tvrtke, dolazi do preseljenja pogona i novih reorganizacija, te se naziv tvrtke mijenja u “NORMA Messtechnik, Optik, Elektronik GmbH “. Krajem 1980-tih godina tvrtka se mora prilagoditi novim tržišnim trendovima i prodorima velikih korporacija pa se i sama spaja sa drugim tvrtkama. Tako 1989. godine mijenja naziv u “NORMA GOERZ Instruments GmbH“, a 1995. godine se pripaja u veliku korporacijsku grupu LEM pa postaje “LEM Norma Instruments GmbH“, a od 2005. godine Fluke (LEM NORMA GmbH).

 

 

 

Ampermetrom NORMA 2 Ap 22384 može se mjeriti jačina struje do 20 A u četiri mjerna područja: 0,25A – 1A – 5A – 20A.  Mjerna područja odabiru se preko posebne okretne sklopke na bočnoj strani uređaja.

Pogledom u unutrašnjost našeg ampermetra vidimo da ima ugrađen zakretni mehanizam s pomičnim željezom, a takvi instrumenti se još zovu i feromagnetski instrumenti. Princip rada ovog tipa instrumenta već smo opisali u objavi VOLTMETAR FL0125 I AMPERMETAR FL0120 – ISKRA (GANZ). Unutar nepomične strujne zavojnice nalazi se pomični željezni listić vezan na osovinu sa kazaljkom. Kako struja kroz zavojnicu inducira magnetsko polje tako se željezni listić unutar istog magnetizira i postaje magnet. Najjednostavniji ovakvi instrumenti imaju željeznu kotvu koja se na taj način privlači više ili manje u unutrašnjost zavojnice, ovisno o jačini struje. U našem slučaju se sasvim sigurno radi o mehanizmu s dva koncentrično ili radijalno postavljena željezna listića. Jedan listić je fiksiran, a drugi je pokretan sa kazaljkom. Oba listića se unutar magnetskog polja koju stvara struja kroz zavojnicu jednako magnetiziraju pa se kao i svaki magneti međusobno odbijaju na istoimenim polovima.

S obzirom na vanjsku konstrukciju najvjerojatnije se koristi zračno prigušenje (stabilizacija) kazaljke, dakle isti princip kao i kod opisanog VOLTMETAR FL0125 I AMPERMETAR FL0120 – ISKRA (GANZ). S obzirom da se radi o starom i raritetnom instrumentu mi ga ovdje nećemo detaljno rastavljati, no osim navedenog, jasno se uočava i da se mjerni opsezi mijenjanju promjenom broja zavoja zavojnice što je također uobičajeno za ovu vrstu instrumenta, budući da je za zakretni moment kod instrumenta sa pomičnim željezom bitan samo broj zavoja na zavojnici (broj amperzavoja).

 

Na skali instrumenta oznaka Ö. PAT. vjerojatno označava Austrijski patentni zavod (Österreichische Patentamt) koji je osnovan 1899. godine i još danas djeluje pod istim imenom. Međutim, na suprotnoj strani je također oznaka njemačkog patentnog zavoda D.R.P (Deutsches Reichspatent) jer je u 1930-tim godinama austrijski patentni zavod priključen njemačkom patentnom zavodu kao njegova podružnica te su prijave patenata jednako vrijedile u obje države.

Nadalje na skali se otisnuta oznaka modela MOD. № 2 Ap kao i broj № 22384. Sudeći prema katalogu zagrebačkog dobavljača električne opreme NORIS K.D. oba ova broja vjerojatno predstavljaju oznaku modela i tipa (serije), a ne jedinstveni serijski broj samog konkretnog uređaja. Moguće da je takav jedinstveni broj ispisan olovkom na dnu skale ispod malog loga koji bi mogao predstavljati logo konkretne tvornice ili proizvođača gdje je instrument nastao.

Oznake samih karakteristika instrumenta u 1930-tim godinama nisu bile standardizirane kao danas, no jasan je simbol za instrument s pomičnim željezom i da je namijenjen za mjerenje izmjenične struje. Horizontalna crtica ovdje predstavlja da se instrument za mjerenje koristiti u horizontalnom položaju. Crvena zvjezdica označava ispitni napon od 2000 V, a slovo F označava precizni mjerni instrument 2. klase (klasa točnosti 0,5 %).

Skale su tipično nelinearne za instrumente s pomičnim željezom i označene su sa 0-100 pa je za svaki opseg potrebno izračunati pravu vrijednost struje iz očitane vrijednosti kako slijedi: 0,25A (:400) – 1A (:100) – 5A (:20) – 20A (:5).  

Sa svakim instrumentom sa zakretnim željezom može se mjeriti izravno i izmjenična i istosmjerna struja, eventualno mogu biti neke razlike u kalibraciji. Također, naš instrument ima nožice tako da može stajati i vodoravno i horizontalno, no to ne mora značiti da jednako točan u oba položaja. Stoga je klasa točnosti F osigurana za mjerenje izmjenične struje u horizontalnom položaju.

Na zadnjoj strani pločice skale vjerojatno je ispisan je datum 23. 3. 1933. godine i serijski broj koji se podudara sa brojem na mjernom instrumentu i skali uređaja. Velika je sreća kada na vintage instrumentima pronađemo napisan ili otisnut datum proizvodnje jer je to onda jasan pokazatelj starosti instrumenta.

Osim ove najvjerojatnije datumske oznake, također i više drugih pokazatelja upućuje na 1930-te godine, a to su dvojne oznake austrijskog i njemačkog patentnog zavoda (nakon 2. svjetskog rata austrijski patentni zavod se osamostalio), zatim oznaka dobavljača NORIS K.D. koji je funkcionirao do početka 2. svjetskog rata, a tu je i karakteristična sklopka i oblik drvenog kućišta kakav je karakterističan i za druge mjerne instrumente iz 1930-tih godina proizvođača NORMA. Također, oznake na skali su otisnute po starim njemačkim pravilima za mjerne isntrumente (VDE 0410) iz 1923. godine, no one su se izmjenile međunarodnom standardizacijom IEC od 1935. godine. 

 

 

 

Ampermetar NORMA 2 Ap 22384 se na testu pokazao potpuno ispravnim. Također se radi o izvrsno očuvanom primjerku mjernog instrumenta iz razdoblja prije 2. svjetskog rata pa na nama samo ostaje obaveza da ga takvog održavamo i dalje 🙂


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

2 thoughts on “Ampermetar NORMA 2 Ap 22384