Osciloskop Iskra MA 4003


Danas je nabavljen osciloskop MA 4003 slovenskog proizvođača Iskra s kraja 1960-tih godina. Tvrtka ISKRA vuče korijene iz 1946. godine te je i danas prisutna na tržištu. Kroz čitavo razdoblje postojanja nudi širok spektar proizvoda iz područja elektronike, elektrotehnike, telekomunikacija, energetike, automatizacije i tome srodnih proizvodnih grana.

 

 

Za ovaj osciloskop (što je doista rijetkost) dostupno je odlično Uputstvo za upotrebu gdje je opisan čitav osciloskop uključujući specifikacije, način korištenja te elektroničku i montažnu shemu sa opisom funkcioniranja sklopova.

 

 

Sve što vas zanima o osciloskopu MA 4003 možete dakle pročitati u priloženom Uputstvu, a mi ćemo onda ovdje dati samo kratku usporedbu osciloskopa MA 4003 sa prethodno opisanim osciloskopom MA 4006. Iako se oba osciloskopa sastoje od gotovo identičnih elektronskih cijevi i na prvi pogled su vrlo slični po vanjskom izgledu i kontrolama, ipak se ovdje rado o dva bitno različita osciloskopa.

 

 

Za razliku od MA 4006 osciloskop MA 4003 napravljen je ne samo kao osciloskop za promatranje valnih oblika već i za kao za mjerenje njihovih amplituda. U tu svrhu je opremljen kalibriranim i složenijim ulaznim frekvencijsko kompenziranim atenuatorom te simetričnim (diferencijalnim) vertikalnim pojačalom. Ovakvim pojačalom se postiže manji posmak nule (drift) nego kod običnih pojačala, a također su manji i utjecaji promjene temperature i napona. Kod diferencijalnih pojačala je vrlo lako izvesti preciznu kontrolu vertikalne pozicije slike na ekranu jednostavnom promjenom omjera pojačanja na diferencijalnim ulazima pojačala. S obzirom da je MA 4003 zamišljen za mjerenje amplituda promatranih valnih oblika onda je upravo ova kontrola i izvedena na prednju ploču.

 

 

Kod MA 4006 su dvije trioda-pentode dakle iskorištene kao dva zasebna X i Y pojačala, a kod MA 4003 su obje trioda-pentode iskorištene kao jedno diferencijalno Y pojačalo. Vremenska baza je kod oba osciloskopa vrlo slična, riječ je o jednostavnom nekalibriranom generatoru pilastog napona sa tinjalicom. S obzirom da je ovakav generator sposoban dati dovoljno visoke amplitude pilastog napona za horizontalno pokrivanje cijele dužine ekrana, onda dodatno horizontalno pojačalo za interni generator vremenske baze nije potrebno. Također se kod oba osciloskopa koristi jedan germanijski tranzistor za oblikovanje okidnih impulsa (trigger) kojima se sinkronizira frekvencija vremenske baze sa ulaznim signalom.

 

 

Kad se sve zbroji, MA 4006 je dakle primarno zamišljen kao jednostavni osciloskop sa X i Y ulazima, iako je za X otklon moguće koristiti i interni generator pilastog napona. S druge strane MA 4003 je zamišljen kao mjerni osciloskop samo sa Y ulazom ali je zato Y pojačalo napravljeno puno kvalitetnije nego kod MA 4006. Oba osciloskopa su cjenovno u istom rangu, a krajnji korisnik će odabrati onaj koji više pokriva njegove potrebe.

 

Kalibrirani kompenzacijski ulazni atenuator (lijevo) i diferencijalno dvostupanjsko Y-pojačalo bazirano na dvije trioda-pentode čine najveću razliku osciloskopa MA 4003 prema MA 4006.   

 

Detalj na osciloskopsku CRT cijev oznake DG 7-52 A (konkretan primjerak je proizveden 1970. godine) i detalj na montažu germanijskog tranzistora (AC 295) za oblikovanje sinkronizacijskih okidnih impulsa vremenske baze.

 

Elementi vremenske baze (lijevo) i napajanja sa mrežnim transformatorom, RSO filtrom i ispravljačicama EZ 80 (desno). 

 


 

Naš primjerak osciloskopa MA 4003 došao je sa neispravnom mrežnom sklopkom. Kao što se vidi na slikama, sklopka je na istoj osovini kombinirana sa potenciometrom za svjetlinu traga na ekranu.

 

 

Nakon što smo rastavili sklopku našli smo da je puknuo jedan od dva mala plastična zapinjača na elementu kojim se preklapaju kontakti sklopke. Preko jednog zapinjača se sklopka uključuje, a preko drugog se isključuje. Ovi elementi su vrlo sitni i trpe velika naprezanja tako da nekakvo priručno lijepljenje ne dolazi u obzir, pogotovo jer nedostajući dio nismo pronašli, a kontaktne površine su ionako premale da bi se osigurao čvrst i trajan spoj bilo kakvim ljepilom.

 

Na zadnjoj slici desno vidi se plastični element kojem nedostaje jedna plastična osovinica (puknuće s desne strane). Zbog ovoga sklopka nije u funkciji, a zadovoljavajući  popravak je praktično nemoguće izvesti. 

 

 

Sklopke sa potenciometrom su i danas dobavljive, no nama treba isključivo potenciometar vrijednosti 100 kΩ u kombinaciji sa dvostrukom sklopkom (250V / 1A), a osovina mora biti punog profila promjena 6 mm. Ovo već suzuje mogućnost nabave adekvatne zamjene, no mi smo za brzi popravak pronašli konstrukcijski jedan sličan potenciometar sa sklopkom izvađen iz tko kojeg uređaja koji je vrijednosti 500 kΩ. Kako bi ukupni otpor ovog potenciometra ograničili na cca 100 kΩ na krajnje kontakte smo paralelno vezali još jedan fiksni otpornik od 150 kΩ. Ovime smo naravno i linearnu karakteristiku potenciometra pretvorili u izrazito logaritamsku, no to za podešavanje svjetline ekrana neće predstavljati problem.

 

Zamjenski potenciometar-sklopka.

 

 

Kod uključivanja osciloskopa primijećeno je da mrežni transformator dosta izraženo zuji. Pritezanjem jezgre zujanje se nešto smanjilo, no vjerojatno bi trebalo demontirati čitav transformator sa šasije i obnoviti kompenzacijske podloške (i/ili premaze) kako se vibracije jezgre ne bi prenosile na šasiju. Sam osciloskop je inače električki ispravan.

Jednako kao i MA 4006 tako i MA 4003 danas više nije osciloskop koji bi svojim mogućnostima mogao zadovoljiti potrebe neke elektroničarske radionice. No s druge strane odlično može poslužiti u eksperimentalne i edukativne svrhe ili za dijelove kao neki elektronički projekt sa elektronskim cijevima ili CRT-om, naravno, samo ukoliko ne postoji razlog za čuvanje istog kao nekog kolekcionarskog primjerka dobre stare elektronike 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.