TV igra Gamatic 7600


Danas je nabavljena video igra Gamatic 7600 iz 1976. godine, proizvedena na Tajvanu i uvezena preko njemačke distributerske tvrtke Interelectric GmbH.

 

 

Tvrtka Interelectric GmbH bavila se prodajom potrošačke elektronike podrijetlom iz Italije i Koreje. Osim TV igraćih konzola iz Koreje poznata je po uvozu lijepo dizajniranih radio prijemnika (radio budilica, kasetofona) iz Italije pod trgovačkim nazivom Intel. Ova uvozno distributerska tvrtka vjerojatno je poslovala samo u 1970-tim godinama te vjerojatno nema poveznicu sa današnjom njemačkom tvrtkom istog naziva Interelectric, a posebno ne sa američkim proizvođačem računalnih čipova Intel (Integrated Electronics Corporation).

Originalnu konzolu Gamatic 7600 proizvela je japanska tvrtka Olympus 1976. godine, koja je do tada bila poznata kao proizvođač digitalnih ručnih satova. Kao i sve rane TV video Pong igre bazirane na integriranom krugu AY-3-8500 tako se i ova Gamatic 7600 kopirala od strane raznih dalekoistočnih poduzeća i distribuirala u više zemalja svijeta pod različitim nazivima poput Grandstand TV Game Model 2000, Univox 41N ili Otron TV Sports.

 

 

Konzola Gamatic 7600 podržava samo četiri osnovne Pong igre sadržane u čipu AY-3-8500 i daje crno bijelu TV sliku. Do sada smo već opisali pet sličnih TV igraćih konzola sa istim čipom, no shema Gamatica 7600 se opet malo razlikuje od svih ostalih. Razlika se očituje u načinu na koji se četiri zasebna izlazna video signala (lijevi igrač, desni igrač, loptica, polje i rezultat) spajaju sa sinkronizacijskim impulsima u jedinstveni kompozitni TV video signal. Obično se za spajanje (miješanje) tih signala koriste otpornici ili diode, no ovdje je upotrijebljeni integrirani krug CD4071 koji sadrži četiri OR logička vrata sa dva ulaza. Osnovna uloga ovih elemenata je da se međusobno odvoje video linije kako bi se spriječilo njihovo miješanje unutar samog čipa.

 

 

U originalnoj shemi se koristi CD4072 koji sadrži dva OR vrata sa četiri ulaza, no isto se može postići i sa četiri OR logička vrata sa dva ulaza.

 

 

Jedan tranzistor (Q2) radi u krugu oscilatora takta 2 MHz, jedan je u krugu zvučničkog pojačala (Q4) kako je i prikazano na shemi. No ovdje uočavamo dva dodatna tranzistora. Jedan je stabilizator napona napajanja (Q1), s drugi (Q3) je izlazno pojačalo za kompozitni video signal koji se šalje na RF modulator. Većina ovakvih konzola napaja se naponom od 9 V (preko baterija ili mrežnog ispravljača), no taj napon se onda regulira na cca 6,2 V. To je dovoljno za rad integriranih krugova, a ostavljen je prostor za pad napona kako se troše baterije. Ovo je posebno važno za oscilator takta 2 MHz koji mora u svim uvjetima imati stabilan napon za stabilan rad.

 

VHF TV modulator je izveden kao zaseban modul u metalnom oklopu što je rijetkost kod ovakvih jeftinih konzola.

 

 

U razdoblju od 1976. do 1981. godine proizvedeno vjerojatno na stotine različitih modela konzola koje su sve bazirale na integriranom krugu AY-3-8500. No slično kao i druge potrošačke elektronike (npr. radio prijemnika) razlike se svejedno nisu očitovale samo u dizajnu kućišta već donekle i u dizajnu elektroničke sheme. Mi smo ovdje imali priliku razgledati šest konzola sa čipom AY-3-8500 i svaka ima nešto drugačije izveden oscilator takta, pojačala i sklop za kodiranje boja. Nabavimo li jednom opet neku konzolu sa AY-3-8500 vjerojatno ćemo i tamo naći neku posebnost glede elektroničke sheme. Stoga proučavanje elektronike nikad ne dosadi i uvijek nas može iznenaditi neka posve specifična izvedba nekog posve uobičajenog sklopa 🙂

 


 

TV igraće konzole bazirane na integriranom krugu AY-3-8500: TV-Play AY-3-8500, Color Video Game R10 9012, Universum TV Multispiel 2006, Universum Color Multispiel 4106, Philips Tele-Spiel ES 2207 Travemünde, Gamatic 7600.

 


 

Američka tvrtka General Instrument (GI) je do 1978. godine razvila deset inačica igraćih čipova koji su se međusobno razlikovali po broju i vrsti igrica, te video izlazu (color ili crno bijeli, kompozitni ili RF). Integrirani krug AY-3-8500 je bio prvi u seriji takvih čipova plasiran 1976. godine, a sadrži ukupno šest zasebnih igrica (četiri sa lopticom i dvije igre gađanja).

Čip AY-3-8500 na izlazu daje crno bijeli kompozitni video signal koji se najčešće modulirao jednostavnim VHF TV modulatorom (3. ili 4. kanal) kako bi se mogao spojiti sa postojećim televizorima preko antenskog ulaza. Televizori tada uglavnom još nisu bili opremljeni konektorima za izravni kompozitni video ulaz, a mnogi nisu imali ni UHF prijemni opseg tako da je rješenje sa VHF TV modulatorom bilo najšire primjenjivo.

Za prikaz slike u boji u kombinaciji sa AY-3-8500 mogao se koristiti dodatni specijalizirani integrirani krug AY-3-8515 ili pak se koristio jednostavni PAL koder baziran na kristalnom ocilatoru nosioca boje na 4,43 MHz (burst) u kombinaciji sa CMOS logičkim integriranim krugovima za zakretanje faze video signala kojom se definira pojedina boja. To “bojanje” dijelova prikaza je bilo lako izvedivo jer AY-3-8500 ima četiri zasebne izlazne video linije (lijevi igrač, desni igrač, loptica, polje i rezultat) te se svaka zasebno mogla prvo fazno kodirati u neku boju, a zatim spojiti sa ostalim signalima u zajednički kompozitni video izlaz. Obično bi se bojale tri ili sve četiri izlazne linije.

Zvukovi TV igre generiraju se na pinu 3 čipa AY-3-8500, a radi se o tonskim pulsevima u trajanju od 32 ms i na tri moguće frekvencije: 967Hz za zvuk udarca loptice, 488Hz za zvuk odbijanja loptice i 1950Hz za zvuk osvojenog poena u igri.

AY-3-8500 radi na naponu 6-12V (preporučeno na 9V), na taktu od 2 MHz (2,012160 MHz ±1%) i traži minimalan broj vanjskih elemenata u sklopu. Oscilatori takta na 2 MHz su u početku bili tranzistorski, no kasnije su se počeli ugrađivati i danas uobičajeni kristalni oscilatori.

TV igraće konzole bazirane za integriranom krugu AY-3-8500 bile su vrlo popularne krajem 1970-tih i početkom 1980-tih godina te ih je proizvodilo (i kopiralo) na desetke proizvođača koji su ih distribuirali širom svijeta preko raznih dobavljača i uvoznika potrošačke elektronike. Proizvedeno je puno različitih inačica i dizajna TV igri sa ovim čipom, a obzirom da je integrirani krug AY-3-8500 također bilo moguće nabaviti i zasebno popularna je bila i samogradnja takvih TV igraćih konzola. Danas još uvijek postoje fanovi i kolekcionari ove nekad vrlo popularne elektroničke igre.

Najjednostavnije i najjeftinije konzole podržavale su samo četiri osnovne igre preko crno-bijele slike bez zvuka. Opremljeniji kompleti pak su podržavali svih šest igri te su osim dva potenciometarska kontrolera za vertikalni pomak sadržavali i svjetlosni pištolj ili pušku za dvije igre gađanja. Također, slika je mogla biti kolorizirana.

Nasljednik integriranog kruga AY-3-8500 je AY-3-8550 sa kojim je bilo omogućeno kretanje igrača i u horizontalnom smjeru, a na konzole sa ovim čipom dodan je i izravni kompozitni video izlaz. Ova dva integrirana kruga su bila međusobno kompatibilna po rasporedu pinova jer su za dodatne funkcije na AY-3-8550 iskorišteni su prazni pinovi na AY-3-8500.

 

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.