MFJ-624D Deluxe Hybrid Phone Patch – Telepatch II


Danas je nabavljen uređaj za povezivanje radioamaterskog primopredajnika sa telefonskom linijom naziva MFJ-624D Deluxe Hybrid Phone Patch – Telepatch II, proizvod  američke tvrtke MFJ Enterprises iz cca 2005. godine. Prvi modeli uređaja iz serije MFJ-624 izašli su na tržište krajem 1970-tih godina.

 

 

Tvrtku MFJ Enterprises je 1972. godine osnovao Martin F. Jue (otuda u imenu tvrtke inicijali MFJ) i do danas proizvodi široku paletu proizvoda za radioamatersko tržište.  Specijalizirana je za periferne uređaje kao dodatke primopredajnicima, najviše što se tiče antena (antenski tuneri, mjerači, rotatori, preklopnici, filtri, pojačala i slično).Tvrtka MFJ Enterprises danas također posjeduje brendove Ameritron, Hy-Gain, Cushcraft, Mirage, Vectronics i MDS-HAM.

 


 

Telepatch, PhonePatch ili Autopatchsu nazivi za uređaje preko kojih se radioamaterski primopredajnik može povezati sa komercijalnom telefonskom linijom. Na taj način se pomoću dva radio primopredajnika može premostiti područje gdje nema telefonske linije ili je ista u prekidu.  Ovakvo spajanje je primarno namijenjeno za neophodnu telefonsku komunikaciju trećih osoba (koje nisu radioamateri) u nekim kriznim situacijama gdje nije moguće ostvariti drugačiju komercijalnu vezu. Svi drugi oblici korištenja ovakve veze su uglavnom zabranjeni jer dijelom koriste komercijalnu komunikacijsku infrastrukturu i izlaze iz okvira radioamaterske komunikacije.

Zemlje u kojima je dopuštena ovakva komunikacija imaju vrlo precizno definirane uvjete i ograničenja za takve veze. U prvom redu sam telepatch uređaj mora zadovoljavati propisane standarde za spajanje na telefonsku liniju tako da time ne izaziva smetnje, kvarove i slične negativne posljedice za normalno funkcioniranje telefonske mreže. To se posebno odnosi na maksimalne razine audio signala koji se smije ubacivati u telefonsku mrežu (tipično do najviše -9 dBm). Nadalje, ostvarena komunikacija ne smije imati nikakav komercijalni karakter ili novčani interes čime bi se neopravdano trošili resursi i stvarala konkurencija poslovanju telefonskih tvrtki (međunarodni promet bez nadzora i naplate) te nepotrebno zagušivala frekvencije za druge amatere. Poruke koje se šalju moraju biti što kraće, opravdane nužne prirode i uvijek uz nadzor licenciranih radioamatera ako ih prenose treće osobe. Ukoliko primopredajnik podržava DTMF, osim prijenosa govora (telefonije) moguće je ostvariti i tonsko biranje na vezanoj telefonskoj liniji, no i za to postoje ograničenja, uglavnom na lokalne pozive.

 

 

 

MFJ-624D se spaja na telefonsku liniju preko telefonskog konektora LINE, a na konektor PHONE se spaja standardni telefonski aparat. Sa radio primopredajnikom pak se uređaj može spojiti na dva načina, ovisno da li primopredajnik ima Patch IN/OUT konektore ili nema. U koliko ih ima onda je spajanje jednostavno:

  • AUDIO OUT (telepatch) -> PATCH IN (primopredajnik)
  • AUDIO IN (telepatch) -> PATCH OUT (primopredajnik)

Međutim, ukoliko primopredajnik nije opremljen Patch IN/OUT konektorima onda se spajanje mora izvesti preko mikrofona i zvučnika primopredajnika:

  • MIC (telepatch) -> Mikrofon primopredajnika
  • MICROPHONE OUPUT TO RADIO (telepatch) -> mikrofonski konektor primopredajnika
  • AUDIO IN (telepatch) -> konektor za vanjski zvučnik na primopredajniku

Ovdje odmah uočavamo problem kompatibilnosti mikrofona i mikrofonskih konektora pojedinih tipova primopredajnika. MFJ-624D je predviđen za spajanje sa primopredajnicima koji imaju okrugli 8-pinski mikrofonski konektor. Od svega su potrebni samo pinovi koji vode na sam mikrofon (Mic i GND) te je svakako potrebno provjeriti kompatibilnost pinova jer nemaju svi 8-pinski mikrofonski konektori isti raspored pinova. Stoga se na pločici unutar uređaja MFJ-624D nalaze kratkospojnici (jumperi) kojima se izdvoje ispravni mikrofonski pinovi sa ulaznog konektora.

Mi imamo elektroničku shemu za noviju inačicu MFJ-624E što je u osnovi ista elektronička shema ali su na prednjoj ploči dva tipa 8-pinskih utičnica gdje se DIP prekidačima u unutrašnjosti mogu izvući odgovarajuće mikrofonske linije bez obzira na kojim se pinovima nalaze. Time je proširen opseg primopredajnika i pripadajućih PTT mikrofona koji se mogu spojiti na Telepatch II uređaj.

 

 

S1 – PATCH IN/BYPASS, S2 – NULL/NORMAL, S3 – POWER ON/OFF, R1 – RECEIVER GAIN, R2 – NULL ADJUST, R3 – TRANSMITTER GAIN

 

 

Za aktivaciju predajnika koristi se VOX funkcija primopredajnika, odnosno automatska aktivacija predajnika kod pojave audio signala na mikrofonskom ulazu. Za pouzdan rad VOX funkcije potrebno je podesiti razine dolaznog i odlaznog telefonskog audio signala kao i osigurati dobru izolaciju između njih kako ne bi došlo do preslušavanja i drugih nepoželjnih utjecaja na primopredajnik ili telefonsku liniju.

Za podešavanje izolacije između odlaznog i dolaznog audio signala koristi se potenciometar NULL ADJUST i sklopka NULL/NORMAL u položaju NULL. Dolazni signal se pri tome potenciometrom RECEIVER GAIN podesi tako da vršna vrijednost bude na oko 100% očitano na ugrađenom VU metru. Kod odlaznog signala potenciometrom NULL ADJUST se VU metar podesi na 0%, odnosno na minimalan otklon kazaljke čime se postiže izolacija razine oko 30 dB. Time je podešavanje završeno i sklopka se prebaci u NORMAL.

 

 

 

Vrijednost od 100% na VU metru odgovara razini signala -10 dBm. To je maksimalna razina signala koja dopuštena u telefonskim linijama, a za normalnu glasovnu komunikaciju dovoljna je i razina signala od -15 dBm. VU metar je kalibriran za telefonske linije tipične impedancije 600 Ω. Međutim, telefonskih sistema ima različitih sa različitim tehničkim specifikacijama tako da kod spajanja Telepatch uređaja treba biti toga svjestan i prilagoditi se zadanim specifikacijama.

U svakom slučaju potenciometrom RECEIVER GAIN potrebno je razinu audio signala koji se šalje u telefonsku liniju ograničiti na maksimalno 100% (vršne vrijednosti signala). Potenciometrom TRANSMITTER GAIN pak je razinu dolaznog audio signala u mikrofonski priključak primopredajnika potrebno podesiti na najbolju razinu za dobivanje pune modulacije predajnika. Također je i potenciometar VOX na primopredajniku pri tome potrebno podesiti tako da se predajnik ispravno uključuje samo na razini dolaznog audio signala.

 

  Slika lijevo: kratkospojnici za spajanje mikrofonskih pinova iz 9-pinskog konektora, trimer-potenciometar za kalibraciju VU metra i integrirani krug LM747 sa dva operacijska pojačala (pojačalo za AUDIO OUT signal i pojačalo za mjerni instrument – VU metar). Slika desno: izolacijski audio transformatori za dolazni i odlazni audio signal iz/u telefonsku liniju.  

 


 

Danas su analogne telefonske linije sve manje u upotrebi te su razvijeni slični telepatch uređaji za spajanje radio primopredajnika sa mobilnim telefonima, satelitskim vezama i drugim oblicima komercijalnih telekomunikacija. U nekim zemljama su telepatch uređaji zabranjeni, odnosno pružatelji telefonskih usluga zabranjuju spajanje takvih, kao i bilo kojih drugih necertificiranih uređaja na njihove telefonske linije. Ovo i ne čudi previše jer je za hibridno spajanje dva različita komunikacijska sustava svakako potrebna poslovna i tehnička suradnja te suglasnost sa obje strane. Spajanje necertificiranih uređaja na gradsku telefonsku mrežu i upotreba takve opreme od nestručnih osoba lako na kraju uzrokuje više štete nego koristi u komunikacijskom kanalu.

Radioamateri su sa svojim primopredajnicima u niz kriznih situacija uspjeli ostvariti veze za hitne i važne poruke kada niti jedna druga veza nije bila u funkciji. Međutim, državne vlasti iako načelno podržavaju uključivanje radioamaterskih primopredajnika u kriznim situacijama, svakako žele nad tim vezama imati i potpunu kontrolu. Radioamaterske veze su strogo definirane glede frekvencija i sadržaja te sve što izlazi izvan tih okvira zahtjeva posebna odobrenja, regulative, koordinaciju i nadzor. U suprotnom lako dolazi do prenošenja nepotvrđenih informacija, namjernih dezinformacija, širenja nepotrebne panike, zlouporabe veze za vlastitu korist te nesvjesnih stvaranja smetnji, zagušenja i kvarova na drugim komercijalnim ili službenim komunikacijama.

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.