Strujna kliješta Arcos Tong Test


Danas su nabavljena strujna kliješta za mjerenje izmjenične struje do 500A trgovačkog naziva Tong Test, proizvod britanske tvrtke Crompton Parkinson Ltd. iz 1930-tih godina. Ovdje moramo napomenuti da je na pojedinim primjercima ovakvih instrumenata otisnuto ime američke tvrtke Columbia Electric Mfg. Co. (Cleveland, Ohio) dok neki primjerci nose imena obiju ovih tvrtki. Također postoje primjerci instrumenta na kojima su otisnuta imena tvrtki Crompton Parkinson (na tijelu instrumenta) i Bepco Canada Ltd. (na skali instrumenta). Sva ova mjerna kliješta bez obzira na proizvođača gotovo su potpuno identična (postoje neke minimalne razlike u dizajnu kućišta) i na svima osim naziva proizvođača stoji i ime Tong Test. Naš primjerak je specifičan jer na tijelu kao ni na skali nema otisak ni jedne od navedenih tvrtki pa čak ni trgovački naziv Tong Test.  Na skali instrumenta otisnut je samo logo tvrtke ARCOS za koju nismo pronašli nikakve poveznice, no na poleđini mjernog instrumenta nalazi se mali logo tvrtke Crompton Parkinson Ltd. tako da se svakako radi o instrumentu izrađenom po licenci ove tvrtke.

 

 

Tvrtka  Crompton Parkinson osnovana je 1927. godine spajanjem britanskih tvrtki Crompton & Co. koja je proizvodila električne svjetiljke i F&A. Parkinson Ltd. koja je proizvodila električne motore. Novo stvorena tvrtka tijekom postojanja je proizvodila široku paletu električne robe, uključujući električne motore, stropne ventilatore, električne generatore, žarulje, kabele za napajanje i baterije. Također su i neke britanske dizel lokomotive bile opremljene električnom opremom tvrtke Crompton Parkinson. Osim toga tvrtka je proizvela širok spektar električnih mjernih instrumenata, uključujući voltmetre, ampermetre i strujne transformatore. Tvrtka  Crompton Parkinson je u jednom razdoblju proizvodila i svjećice za benzinske motore, a tijekom drugog svjetskog rata neki pogoni tvrtke proizvodili su streljivo za britanske puške. Godine 1968. tvrtku Crompton Parkinson preuzela je grupa Hawker Siddeley, a ista je 1992. godine postala dio BTR-a. Spajanjem BTR-a sa Siebeom 1992. godine osnovan je Invensys kojeg pak je 2014. godine kupio francuski Schneider Electric. Frakcije tvrtke Crompton Parkinson stvorene tijekom svih tih prestrukturiranja danas su u vlasništvu više tvrtki poput Wolong Holding Group Co Ltd iz Kine i Cooper Industries, dio je u vlasništvu Gerarda Lightinga, dok se frakcija Crompton Lamps uspjela 2016. godine ponovno osamostaliti u tvrtku Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. te danas proizvodi rasvjetna tijela, ventilatore, pumpe za vodu i razne druge male električne aparate za upotrebu u kućanstvima.

 

 

Strujna kliješta Arcos Tong Test zamišljena su tako da funkcioniraju sa izmjenjivim mjernim instrumentima. Mjerni instrumenti rade na principu pomičnog željeza sa koncentričnim listićima. Vrlo su jednostavne izvedbe jer ne sadrže svitak (zavojnicu) nego se izmjenično magnetsko polje koje inducira mjereni strujni vodič preko željeznih kliješta izravno prenosi na tijelo mjernog sistema. U takvom sistemu jedino magnetsko polje dakle inducira samo taj jedan vodič (jedan navoj) koji prolazi kroz mjerna kliješta, a i tako stvoreno magnetsko polje dodatno je oslabljeno na prijelazu sa željeznih kliješta na tijelo mjernog instrumenta. Stoga se ovakvim mjernim sistemom mogu mjeriti samo vrlo jake struje koje stvaraju dovoljno jaka magnetska polja, a to su obično struje preko 100 ampera. Mi smo nabavili samo jedan instrument sa mjernim opsegom 100-500 A, no u kompletu može biti i do pet izmjenjivih instrumenta sa opsezima do 75, 100, 200, 500 i 1000 A. Postoje isti instrumenti i za mjerenje manjih struja (20 A, 50 A) no oni se stavljaju u nešto manja mjerna kliješta sa manje željeza kako bi gubici u prijenosu relativno slabih magnetskih polja bili što manji.

 

Logo tvrtke Crompton Parkinson (CP) na tijelu mjernog instrumenta jedina je oznaka koja upućuje na proizvođača ovih strujnih kliješta.

 

 

 

Do sada smo opisivali već nekoliko instrumenata sa pomičnim željezom (feromagnetski instrumenti), no svi su bili sa radijalnim listićima i nisu bili izravno magnetski spregnuti sa mjernim kliještama već su imali svoje zavojnice za stvaranje magnetskog polja. Kod našeg instrumenta sa koncentričnim listićima jedan listić je pravokutnog oblika fiksno je pričvršćen na željezno tijelo instrumenta. Drugi listić više trokutastog oblika pričvršćen je na os i može se zakretati sa kazaljkom. U takvom sistemu, unutar magnetskog polja oba listića postaju magnetična, odnosno mali magneti koji su magnetizirani istoimeno (jer se nalaze u istom magnetskom polju) pa se stoga međusobno odbijaju. To odbijanje se manifestira kao zakretanje pomičnog listića sa osovinom kazaljke. Trokutasti oblik pomičnog listića izveden je iz razloga da se dobije što je moguće linearnija skala jer odbojna sila između listića ne raste linearno već s kvadratom struje.

 

 

Vrlo jednostavan mehanizam instrumenta sa pomičnim željezom. Lijepo se vidi lopatica sistema zračnog prigušivanja njihanja kazaljke spregnuta sa kazaljkom instrumenta.

 

Koncentrični listići feromagnetskog mjernog sistema. Gore je pokretni listić trokutastog oblika spregnut sa osovinom kazaljke, a dolje je nepomični listić pravokutnog oblika pričvršćen na tijelo instrumenta preko kojeg se prenosi magnetski tok sa željeza mjernih kliješta. Na dnu se nazire oznaka: JP 1820 A.

 

Drugi mehanizam koji se jako lijepo vidi kod ovog instrumenta je komora za zračno (pneumatsko) prigušenje titranja kazaljke. Naime kad naglo stvoreno magnetsko polje zakrene kazaljku ona će se brzo otkloniti na neku vrijednost, no zbog stvorene inercije gibanja kazaljke i protumomenta koji stvara spiralna opruga mehanizma za vraćanje kazaljke na nulu trebalo bi neko vrijeme da se te sile izjednače i da se kazaljka prestane njihati oko dosegnute vrijednosti. Stoga je sa kazaljkom spregnuta mala zračna komora (pneumatski cilindar) unutar koje se kreće lopatica od tankog lima nešto manja od promjera komore. Lopatica se pomiče zajedno sa kazaljkom, a budući da zrak unutar komore ne može odmah preći preko lopatice s jednog kraja komore na drugi, time onda ovo usporeno gibanje zraka prigušuje (umiruje, usporava) i sprječava nekontrolira njihanje kazaljke oko novog položaja.

 

 

Strujna kliješta Arcos Tong Test s obzirom na tehnologiju izrade i dostupne podatke svrstali smo u 1930-te godine no lako je moguće da su se ista u praktički neizmijenjenom obliku proizvodila kroz više desetljeća i to od više različitih (licenciranih) proizvođača. Pomalo zastrašuje činjenica da je rukovatelj ovim neizoliranim mjernim kliještama sa drvenom drškom morao obuhvaćati vodove u pogonskim ili distribucijskim sistemima gdje teku struje od nekoliko stotina ampera. Istina, neku izolaciju je činio i sloj boje koje se sada već potpuno oljuštio sa čeljusti kliješta, no kako god bilo ovakvim kliještama smije se pristupati samo dobro izoliranim pojedinačnim vodovima koji su uz to dovoljno udaljeni od svih ostalih elemenata i sklopova pod naponom, čisto da ruka (a i cijelo tijelo) ne zadrhti u presudnom trenutku mjerenja 🙂

 

Jedva vidljivi ispisi na poleđini skale instrumenta ne otkrivaju godinu proizvodnje. Ovi ručni ispisi na poleđini skala tijekom proizvodnje karakteristični su na mjernim instrumentima s prve polovice 20-tog stoljeća. 

Serijski broj instrumenta poklapa se sa serijskim brojem na mjernim kliještima što je i za očekivati jer se zbog relativno grubog prijenosa magnetskog toka i slabe magnetske veze između željeza kliješta i tijela mjernog instrumenta baždarenje moralo raditi za svaki komplet zasebno.

 

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.