Mjerač otpora izolacije MEGMET 1000 V


Danas je nabavljen megaohmmetar (mjerač otpora izolacije, tester izolacije, megometar) oznake MEGMET, proizvod češkog poduzeća Metra Blansko iz 1959. godine.

 

 

Godine 1911. inženjer Erich Roučky (Erich Roucka – ER) stigao je u češki grad Blansko i osnovao prvi specijalizirani pogon za proizvodnju električnih mjernih instrumenata. Tako su se prvi voltmetri i ampermetri počeli isporučivani industrijskim tvrtkama diljem Austrougarskog carstva, a uskoro je proizvodni program proširen i na laboratorijske instrumente, ispitivače izolacije te transformatore koji su se prodavali na tržištima zapadne Europe, Rusije, Azije, pa čak i Australije. Vojni ugovori tijekom 1. svjetskog rata također su doprinijeli razvoju i širenju proizvodnje, no nakon rata nastaje kriza pa je tvrtka da bi opstala jedno razdoblje proizvodila i kuhinjske vage. Od 1920-tih godina tvrtka se ponovno oporavlja i širi proizvodnju na zahtjevne i složenije mjerne instrumente, a poseban uspjeh postignut je na mjernim instrumentima i automatskim sustavima upravljanja parnim kotlovima te na mjernim instrumentima koji su se koristili u tvornicama, elektranama, laboratorijima, na brodovima i u sustavima distribucije električne energije. Erich Roučky je tijekom svog života registrirao oko 850 patenata, a neki mjerni instrumenti iz tog razdoblja nose njegove inicijale “ER”. Godine 1934. Roucka je prodao svoju firmu u Blanskom, a novi vlasnik Robert Sochor nastavio je s proizvodnjom mjernih instrumenata koji su se koristili u područjima energetike, industrije, strojarstva, istraživanja i obrazovanja. Nakon 2. svjetskog rata i nacionalizacije 1948. godine osnovano je poduzeće METRA BLANSKO, a uslijedio je vrlo dinamičan tehnički razvoj proizvodnje mjernih instrumenata i opreme, posebno na polju laboratorijskih instrumenata, etalona i instrumenata za mjerenje otpora. Tvrtka Metra Blansko danas posluje u sklopu investicijske grupe Blue Elephant – BEC Investment te i dalje proizvodi različite električne mjerene instrumente i uređaje.

 

 

MEGMET je mjerač otpora kod kojeg se mjerni napon proizvodi pomoću malog ručnog induktora. Mjerni napon je veličine 1000 V te se sa istim mogu mjeriti otpori do 100 MΩ (precizno do 20 MΩ). Do sada smo u našim objava opisali već nekoliko mjerača otpora izolacije sa ručnim induktorom:

U ovim objavama opisali smo način funkcioniranja mjernog instrumenta sa ukriženim zavojnicama kao i sisteme kojima se stabilizira mjerni napon iz induktora kako bi mjerenje bilo što točnije. MEGMET je jednostavni mjerni instrument sa jednim mjernim naponom i jednim mjernim opsegom pa smo lako nacrtali njegovu električnu shemu.

 

Montažna i električna shema mjerača otpora izolacije MEGMET.

 

Za stabilizaciju istosmjernog napona iz induktora, koji je po prirodi punovalnog oblika i vrlo podložan dodatnim fluktuacijama zbog razlike u brzini okretanja ručice, uglavnom se koriste četiri sistema:

  • mehanički centrifugalni sistem regulacije brzine okretaja u sklopu samog reduktora sa zupčanicima preko kojeg se okretaji ručice prenose na rotor induktora
  • elektronički regulator napona (varistor)
  • kondenzatorski ili RC filtar punovalnog oblika napona iz induktora
  • upotreba mjernog instrumenta sa ukriženim zavojnicama koji je manje osjetljiv na kolebanja mjernog napona

Kod našeg MEGMET-a koriste se posljednja dva sistema, RC filtar napona i mjerni sistem sa ukriženim zavojnicama. Većina mjerača izolacije sa induktorom koristi samo jedan ili kombinaciju dva mehanizma stabilizacije što je dovoljno za mjerenja u tolerancijama koje se traže od mjerača izolacije, no bolji i precizniji mjerači mogu imati tri i više sistema ispravljanja, stabilizacije i filtriranja napona iz induktora.

 

 

Iz ovog kuta najbolje se vide dvije ukrižene zavojnice mjernog sistema.

 

Serijski spojeni otpornici 2 x 140 kΩ čine otpornik otklonske zavojnice, a serijski spojeni otpornici 2 x 120 kΩ čine otpornik kočeće zavojnice mjernog sistema. Ispod pločice sa otpornicima naziru se dva kondenzatora (dolje) i otpornik (gore) u RC filtru mjernog napona.

 

Tvrtka Metra Blansko je do 1960-tih godina proizvela široku lepezu induktorskih mjerača izolacije sa različitim mjernim naponima i mjernim opsezima. Serije MEGMET proizvodile su se sa induktorima  od 250, 500, 1000 i 2500 V, a u isto kućište ugrađivao se i mjerač otpora uzemljenja pod oznakom TERROMET. Tvrtka Metra Blansko i danas proizvodi mjerače otpora izolacije pod trgovačkim imenom MEGMET. Naravno, danas su to precizni digitalni mjerači otpora sa mjernim naponima do 5000 V i mjernim opsezima do 1 TΩ koji uz to omogućuju i mjerenje drugih električnih veličina poput napona, struje i kapaciteta, a mogućnost memoriranja i obrade izmjerenih rezultata ne treba ni spominjati. Mjerači otpora izolacije sa ručnim induktorom prestali su se proizvoditi još u 1970-tim godinama čime se operateru uvelike olakšao posao, a mjerenja su mogla biti vrlo precizna. Najveću brigu koju danas ima električar sa suvremenim mjeračem otpora izolacije jest da mu se previše ne isprazne ugrađene baterije ili akumulator, a i za to će od instrumenta dobiti pravovremeno upozorenje 🙂

 


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

One thought on “Mjerač otpora izolacije MEGMET 1000 V