Radio-kasetofon Iskra Unitra Emilia RM 312 automatic


Danas je nabavljen radio-kasetofon oznake Iskra Unitra Emilia RM 312 automatic iz 1985 godine. Uređaj je po svim elementima poljskog porijekla (Unitra Eltra), a slovenska Iskra je iste vjerojatno naručivala, uvozila ili moguće i sklapala po licenci Unitre (slično kao i radio-kasetofon Iskra Unitra RM-222).

 

Prvih pet tipki je za kontrolu kasetofona: Play, premotavanje naprijed, premotavanje natrag, Stop i snimanje. Slijedi sklopka za uključenje i isključenje napajanja, zatim potenciometar za glasnoću, sklopka za odabir prijemnog opsega i ugrađeni interni mikrofon.  

 

 

Svaki radio kasetofon do 1990-tih godina bio je opremljen DIN utičnicom za spajanje i povezivanje drugih audio uređaja, u prvom redu gramofona, magnetofona i mikrofona. U tu svrhu bi na DIN konektoru bili izvedeni ulazi i izlazi iz internih audio pojačala te posebna linija kojom se mogao kontrolirati krug napajanja elektromotora kasetofona. To je bilo korisno za sinkronizirano uključivanje pogona dva audio uređaja kod presnimavanja.

 

 

Vrlo česta je i ugradnja priključnice za slušalice ili vanjski zvučnik koja je preko mikro-sklopke ukomponirane sa samim konektorom vezana na liniju sa internim zvučnikom. Tako bi konektor gurnut u priključnicu automatski isključio interni zvučnik i izlaz prebacio na priključene slušalice ili zvučnik.

 

 

Sklopke za promjenu frekvencije kasetofonskog bias-oscilatora obično imaju mogućnost promjene u dvije, tri ili četiri frekvencije. Frekvencija oscilatora je obično u rasponu 40-100 kHz što ovisi o tipu magnetskih glava i drugim parametrima kasetofonskih sklopova. Bias-oscilatori su jednostavne izvedbe, uglavnom relaksacijski, te proizvode puno viših harmonika. Te harmoničke frekvencije se mogu poklopiti sa frekvencijom oscilatora prijemnika u prvom redu na srednjevalnom ali i na kratkovalnom opsegu. Ovo može smetati kod snimanja programa sa radio prijemnika jer dolazi do interferencije signala kasetofonskog i radijskog oscilatora što se manifestira kao snažno zviždanje u demoduliranom AM signalu. Da se to izbjegne, frekvencija oscilatora kasetofona se može malo promijeniti (do 10%) što neće utjecati na kvalitetu snimanja, a to je dovoljno da se izbjegnu smetnje na prijemnoj frekvenciji.

 

 

Većina malih prijenosnih radio uređaja ima standardnu priključnicu za mrežni kabao. Ovakvi kablovi su i danas u širokoj upotrebi i imaju oznaku IEC C7. Konektor po izgledu podsjeća na osmicu ili cijev sačmarice pa je u Americi popularan naziv “Figure-8” ili “Shotgun connector”.   

 

 

Unitra je bio naziv za grupaciju od preko 50 poljskih poduzeća za proizvodnju elektroničkih uređaja i komponenti. U tvornici Eltra, kao dio Unitre, primarno su se proizvodili mali baterijski džepni prijemnici, no proizvedeno je i nekoliko modela drugih audio uređaja (pojačala, magnetofoni, zvučnici, autoradiji). Svoj prvi prijemnik džepnog prijemnika naziva MOT-59 Eltra je proizvela 1959. godine, a kasnije je proizvedeno još nekoliko desetaka modela raznih džepnih tranzistorskih prijemnika. Početkom 1990-tih godina uslijed gospodarskih promjena raspušteni su svi sindikati i udruge Unitre, a podređene tvrtke pokrenule su proizvodnju pod svojim robnim markama ili su propale. Poduzeće Eltra pripojeno je tvornici Elda koja je proizvodila mrežnu električnu i elektrotehničku opremu te nastaje nova tvrtka naziva Elda-Eltra koja je i danas prisutna na tržištu. Elda-Eltra od 1999. godine pripada francuskom vlasniku Schneider Electric.

Slovenska Iskra pak vuče korijene iz 1946. godine te je sve do danas prisutna na tržištu. Možemo reći da se radi o jednoj od najuspješnijih i najdugovječnijih tvrtki sa područja bivše Jugoslavije koja je preživjela procese restrukturiranja i privatizacije tijekom 1990-tih godina te otada bilježi tendenciju ponovnog rasta, razvoja i širenja na svjetska tržišta. Kroz čitavo razdoblje postojanja nudi širok spektar proizvoda iz područja elektronike, elektrotehnike, telekomunikacija, energetike, automatizacije i tome srodnih proizvodnih grana.

 

 

 

Tvornički serijski brojevi i oznake danas više ne govore ništa o mjestu i vremenu proizvodnje uređaja.

 

 


 

Emilia RM 312 automatic je jednostavan mali prijenosni mono radio-kasetofon koji može raditi na baterije ili na mrežni napon. Radio uređaj pokriva dva frekvencijska opsega:

  • S (srednji val): 525 – 1605 kHz
  • U (ultrakratki val): 87,5 – 108 MHz

 

 

Zvučnik i mikrofon nose oznaku poljskog poduzeća TONSIL. Tvrtka je osnovana 1945. godine te je i danas prisutna na tržištu sa ponudom zvučnika, slušalica i sličnih elektroakustičkih uređaja i komponenti.

 

 

Skala je prilagođena regiji bivših Yu zemalja. 

 

Na tiskanoj pločici se vidi oznaka šasije RM-407, logo tvrtke Unitra Eltra ali također i logo istočnonjemačkog poduzeća RFT. Posve je moguće da je ovaj radio-kasetofon rađen po njemačkoj licenci kako je i bilo uobičajeno za mnoge modele radio uređaja koji su se proizvodili u evropskim zemljama bivšeg istočnog bloka.  

 

 

 

Svi sklopovi radio-kasetofona montirani su na jednoj zajedničkoj pločici. Po elektroničkoj shemi odmah vidimo kako je ovdje riječ o osnovnoj jeftinoj izvedbi AM/FM prijemnika i jednako tako jednostavnoj izvedbi kasetofonskih pojačala.

Originalnu shemu za ovaj radio-kasetofon nemamo, no to je zapravo šasija modela Emilia RM-407 kako je i otisnuto na samoj tiskanoj pločici. Naš model RM 312 se razlikuje od RM 407 samo po tome što su izbačene komponente za dodatna dva AM valna područja: dugi i kratki val. Inače postoji više modela radio-kasetofona sa oznakom Unitra Emilia koji se međusobno malo razlikuju u dizajnu kućišta ili u frekvencijskim opsezima radio prijemnika. Neki modeli imaju FM tuner podešen za OIRT FM radiodifuzni opseg (64,5 – 73 MHz).

FM tuner se sastoji od dva tranzistora u spoju zajedničke baze, prvi radi kao antensko RF pojačalo (T401), a drugi (T402) kao lokalni oscilator i mješač (samooscilirajući mješač). Ulazni prilagodni transformator (tr1) osigurava prilagodbu na nisku impedanciju antene i sprječava povrat signala iz samooscilirajućeg mješača na antenu. D401 je limiterska dioda koja ograničava amplitudu ulaznog antenskog signala kako ne bi došlo do preuzbude RF signalom iz jakih (lokalnih) radio postaja. Slična limiterska uloga je i diode D402 koja sprječava amplitudno izobličenje izlaznog MF signala. U AM tuneru radi samo jedan tranzistor (T101) kao samooscilirajući mješač.

Aktivne komponente AM/FM MF pojačala sadržane su u integriranom krugu UL1211. U čip je integrirano devet tranzistora koji čine četiri MF pojačala i jedan stabilizator napona. Dva pojačala su zajednička AM i FM međufrekvencije, a preostala dva su izlazna MF pojačala zasebno za AM i FM. izlazno pojačalo za AM sadrži i AM detektor, a FM pojačala su limiterska. AM MF krug je filtriran sa ukupno tri MF transformatora (F202, F204 i F206) te keramičkim filtrom F203.  FM MF krug je filtriran sa ukupno četiri MF transformatora (F401, F205, F207 i F208) te keramičkim filtrom F201. Kao što smo naveli, AM detekcija se vrši unutar integriranog kruga UL1211 (izlazni pin-1), a za FM demodulaciju se koristi ratio detektor sa diodama D202 i D203. Unutar čipa UL1211 je sadržana i automatska regulacija pojačanja (ARP, AGC) pa za to nisu potrebni vanjski krugovi.

 

Komponente AM/FM tunera smještene su ispod mehanizma birača postaja. Na slici desno vidi se FM MF keramički filtar za 10,7 MHz i desno od njega u limenoj pregradi unutar plastičnog kućišta AM MF filtar vjerojatno za 455 kHz.

 

 

Audio pojačalo je sa integriranim krugom UL1482. U isti je integrirano 18 tranzistora, 4 diode i 7 otpornika. Pojačalo može radini na naponima 3-16 V i dati maksimalno 1,6 W snage. U našem slučaju, na radnom naponu od 7,5 V i impedanciji zvučnika 6 Ω izlazna snaga ne prelazi 600 mW.

Kasetofonsko pojačalo se sastoji od pretpojačala za mikrofon i magnetsku glavu kod reprodukcije sa tranzistorom T601, zatim od korekcijskog pojačala sa T604, T605 i T606 i kruga za automatsku kontrolu razine signala za snimanje koji uključuje detektorsku diodu D601 i upravljačke tranzistore T603 i T602. Ovakav krug smo već vidjeli kod puno sličnih kasetofona. Izlazni signal iz pojačala se ispravlja preko diode D601, a dobivenim naponom se upravlja tranzistorima T603 i T602 koji onda djeluju kao veće ili manje opterećenje na izlazu iz pretpojačala sa T601. Tranzistore T603 i T602 tako možemo promatrati kao svojevrsne elektroničke potenciometre.

Oscilator za glavu za brisanje i za predmagnetizaciju glave kod snimanja se bazira na tranzistorima T607 i T608. Frekvencija oscilatora se može malo promijeniti sklopkama Osc I i Osc II kako bi se izbjegla interferencija sa lokalnim oscilatorom AM prijemnika kod snimanja programa sa AM radija na određenim frekvencijama.

Stabilizacija brzine vrtnje elektromotora izvedena je regulatorom napona sa tranzistorima T1 i T2. T1 je senzorski tranzistor pa se preko njega također elektronički uključuje ili isključuje napon (pogon) elektromotora preko vanjske sklopke na DIN priključnici (pin 7 i masa). Ovo je korisno kod presnimavanja primjerice sa nekog vanjskog magnetofona na kasetofon našeg uređaja. Tada se automatski s pritiskom tipke “Play” na magnetofonu preko posebne sklopke uključuje i elektromotor kasetofona te počinje presnimavanje. Ova funkcija kontrole elektromotora preko vanjske sklopke se obično označava sa “Remote”.

 

 

Integrirano MF pojačalo UL1211 i integrirano NF (audio) pojačalo UL1482. Na slici desno se vidi smještaj komponenti za kasetofon. 

 

 

 

Kod svakog radio uređaja nastojimo pronaći neku specifičnost u elektroničkoj shemi, ugrađenim kontrolama ili općenito u vanjskom ili unutrašnjem dizajnu. Ovdje pak imamo posve tipičan primjerak jednostavnog AM/FM radio kasetofona ni po čemu posebnog u konstrukciji. Svakako je pohvalno što su ugrađena dva integrirana kruga za MF i NF pojačala, no to i nije nešto neuobičajeno za uređaje iz sredine ili kraja 1980-tih godina.

 


 

Plastični kasetofonski mehanizam (Grundig licenca) je osnovni model sa mehaničkom auto-stop funkcijom.

 

Pinch roller sa Capstanom, kombinirana mono glava za reprodukciju/snimanje i glava za brisanje.

 

 

Između magnetskih glava nalazi se bijeli plastični mehanički “senzor” za auto-stop funkciju.

 

Mehanizam kasetofona mora nekako zaustaviti vrtnju trake kada ista dođe do kraja tako da ne dođe do oštećenja iste. Trake obično na krajevima završavaju materijalom od vrlo glatke prozirne plastične trake pa gumeni kotačić koji pritišće traku na pogonsku osovinu počinje kliziti po tom završnom dijelu čime se smanjuje normalna napetost na traku. Time je traka donekle zaštićena od pucanja i kad mehanizam nema nikakav sklop za automatsko zaustavljanje (auto-stop).

Mehanički auto-stop sistem poput ovog u našem kasetofonu kao senzor koristi mali glatki plastični klin koji je prislonjen na traku i prati njenu napetost. Kada traka dođe do kraja, njena napetost se poveća i to podigne klin koji aktivira mehanizam za zaustavljanje vrtnje kasete. Ovisno o mehanizmu, može se potpuno izbaciti Play tipka i time mehanički i električki isključiti pogon ili pak se pogon odvaja samo mehanički dok elektromotor i dalje vrti u prazno.

Puno bolji je naravno elektronički auto-stop sa reed-relejom kao senzorom kakav smo vidjeli primjerice kod radio-kasetofona Babett KTR 430 ili RIZ RAMA 4100.

 


 

Ono što je lijepo vidjeti kod radio uređaja poduzeća Unitra je to što je sve u njima domaće poljske proizvodnje. Ovo ističemo s obzirom na činjenicu da su u 1980-tim godinama azijske zemlje bile već praktički bez konkurencije glede masovne proizvodnje jeftine elektronike široke potrošnje. Mnoge evropske renomirane elektroničke tvrtke naručivale su dijelove i gotove sklopove iz Japana te u konačnici preselile i čitavu proizvodnju u Azijske zemlje kako bi opstale na tržištu. Zemlje bivšeg “istočnog bloka” pak su se trudile do kraja opstati na svojim postojećim resursima bez puno ulaganja u stalni ubrzani razvoj elektroničke proizvodnje i utrku sa svjetskom konkurencijom. To je na kraju neminovno rezultiralo masovnim bankrotima takvih elektroničkih poduzeća od početka 1990-tih godina.

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.