Merilnik izolacije Iskra MA 2026


Danas je nabavljen mjerač otpora izolacije MA 2026 slovenskog proizvođača Iskra iz 1970-tih godina. Tvrtka ISKRA vuče korijene iz 1946. godine te je i danas prisutna na tržištu. Kroz čitavo razdoblje postojanja nudi širok spektar proizvoda iz područja elektronike, elektrotehnike, telekomunikacija, energetike, automatizacije i tome srodnih proizvodnih grana.

 

 

Iskra MA 2026 omogućuje slijedeća mjerenja:

  • mjerenje otpora do 200 MΩ (precizno do 100 MΩ) u dva mjerna opsega: do 5 MΩ i do 200 MΩ sa ispitnim naponom od 750 V
  • mjerenje izmjeničnog napona do 500 V u jednom mjernom opsegu

 

 

Mjerač otpora izolacije Iskra MA 2026 praktično je istovjetan mjeraču izolacije Iskra MA 2025 kojeg smo opisali u prethodnoj objavi. Razlike se očituju u slijedećem:

  • utičnica za punjenje baterija premještena je sa lijeve na desnu bočnu stranu kućišta
  • mali instrument sa zakretnim svitkom za pokazivanje napona baterija zamijenjen je indikatorskom LED koja zasvijetli kad su baterije istrošene te se koristi integrirani krug ICL8211 (naponski detektor) specifično namijenjen za krugove LED indikacije niskog napona baterija
  • u mjerni krug izmjeničnog napona do 500 V dodan je kalibracijski trimer potenciometar (umjesto fiksnog otpornika 2,2 MΩ stavljena je serijska kombinacija fiksnog otpornika od 2 MΩ i trimer potenciometra od 250 kΩ)
  • neki tranzistori i diode zamijenjeni su drugim tipovima (tranzistori BFJ49 umjesto BFX34, diode BYF3 umjesto BYF1201)
  • na bazama tranzistora u krugu oscilatora kondenzatori od 180 nF zamijenjeni su paralelnom kombinacijom 2 x 100 nF

Sve ostalo što smo napisali za Iskra MA 2025 dakle vrijedi i za Iskra MA 2026 pa se ovdje nećemo ponavljati, no nacrtali smo novu shemu za MA 2026 koja uključuje opisane modifikacije.

 

Kod ovog primjerka mjerača izolacije MA 2026 vršen je popravak otpornika na bazama tranzistora u krugu oscilatora. Vidimo kako su preko postojećih otpornika od 68 Ω zalemljeni novi.  

Baterije su uvijek bile problem kod ovakvih uređaja. Koristi se baterijski paket od osam punjivih AA baterija od 1,2 V (Ni-Cd ili Ni-MH) što u 1970/80-tim godinama nije bilo ni široko dostupno ni jeftino. Od tri primjerka instrumenta MA 2026 u svakom smo zatekli ovakva rješenja od izravno lemljenih baterijskih članaka. Kod izravnog lemljenja baterija treba biti naročito oprezan jer prevelika temperatura (dugo lemljenje) može značajno degradirati ili potpuno uništiti baterijski članak. U sredini je paket od osam alkalnih baterija (nepunjivih) što daje ukupni napon od 12 V. S obzirom da je nominalni napon 9,6 V bolje bi bilo da je spojeno samo šest ili sedam takvih članaka. Punjivi paketi pak sadrže Ni-Cd baterije koje su davno izašle iz upotrebe jer sadrže za okoliš opasne elemente.

 

 

Ako usporedimo MA 2025 i poboljšani model MA 2026 onda je svakako dobra stvar što je u krug mjerenja napona ubačen kalibracijski trimer potenciometar. Zamjena malog mjernog instrumenta sa kazaljkom LED diodom kao indikacijom stanja baterija pak nije nužno neko poboljšanje, jer se napon svakako bolje prati na instrumentu s kazaljkom, koliko god on bio mali, nego preko jedne LED. Naravno, ako se na problem gleda sa praktične strane, Ni-Cd baterije se ionako ne smiju puniti prije nego se do kraja isprazne, pa je onda indikacija preko jedne LED koja se pali kad su baterije do kraja ispražnjene sasvim dovoljna. S druge strane, preko instrumenta s kazaljkom možemo vidjeti i koliko nam je otprilike kapaciteta baterije preostalo za daljnja mjerenja. No, jednom kad originalni baterijski paket dotraje, onda električari pokušavaju naći što jeftiniju alternativu, pa u instrumentima nalazimo baterije od 9V ili pakete sa drugim nepunjivim baterijama, Naravno, tu onda od originalnih baterijskih indikacija ionako nema puno koristi, osim ako taj električar ne zamoli nekog bolje opremljenog elektroničara da mu indikaciju podesi na novi tip baterije 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.