Uređaj za galvansku elektrostimulaciju Jono S


Danas je nabavljen uređaj za elektrostimulaciju istosmjernom (galvanskom) strujom naziva JONO S. Uređaj je napravljen u samogradnji iz domaćeg materijala vjerojatno negdje u 1970-tim godinama.

 

 

O vrstama elektrostimulacije pisali smo na stranici O blogu, a do sada smo već opisali i desetak uređaja za različite vrste elektrostimulacije. Naš uređaj je namijenjen za elektroterapiju istosmjernom strujom ili kako se to u elektroterapiji voli zvati galvanskom strujom. Prema nekim tumačenjima istosmjerna struja djeluje na promjenu ionske ravnoteže na staničnoj membrani pa vjerojatno otuda i na našem uređaju naziv “Jono”. Takva struja bi trebala u prvom redu smanjiti ili ukloniti bol na bolnim područjima tijela (djeluje na živce) i poboljšati cirkulaciju krvi kroz krvne žile (uzrokuje proširenje krvnih žila). Na osnovu stručnih studija vezanih u primjenu istosmjernih struja objektivno se mogu izvući slijedeći zaključci:

  • Galvanizacija je primjena istosmjernih struja gdje se pacijent spaja izravno u strujni krug preko vodljivih elektroda prislonjenih na navlaženu kožu.
  • Elektrode se mogu postaviti na bilo koja dva mjesta na koži tako da se djeluje na područje između njih.
  • Primjenjuje se napon do najviše 80 V, a gustoća struje pri tome ne smije preći vrijednost od 1mA/cm2.
  • Objavljeno je vrlo malo istraživanja, a većina istih upućuje na zaključak da je ova metoda manje učinkovita od drugih vrsta elektroterapije.
  • Rijetko se koristi u praksi i većinom je to u kombinaciji sa drugim elektroterapijskim metodama.

 

 

Uređaj je očekivano vrlo jednostavne konstrukcije. Bazira se na tranzistorskom regulatoru napona, a sve drugo su komponente mrežnog ispravljača, vanjske kontrole i ampermetar.

 

Na prednjoj ploči je komutacijska sklopka za promjenu polariteta napona na vanjskim utučnicama, indikacijska mrežna tinjalica, mrežna sklopka u kombinaciji sa potenciometrom za regulaciju izlaznog napona i ampermetar za indikaciju izlazne struje.

 

Pločica ispravljača i regulatora napona te mrežni transformator.

 

Mjerenjem smo utvrdili da naš uređaj “Jono S” na stezaljkama daje istosmjerni napon koji je moguće regulirati u rasponu 7 – 25 V. Kao što vidimo prema ugrađenom ampermetru predviđeno je da struje ne prelaze 6 mA. To znači da bi najmanji dozvoljeni otpor na elektrodama bio cca 1 – 4 kΩ (ovisno o namještenom naponu). Pomoću ugrađene sklopke moguća je promjena polariteta napona na stezaljkama što se kod terapije galvanskim strujama preporuča svakih nekoliko minuta.

Kao izlazni tranzistor serijskog regulatora upotrijebljen je 2N3054 koji na naponu od 25 V može bez problema dati struju od 1,5 A bez da se kućište pri tome zagrijava (nije potrebno vanjsko hladilo). Također se koristi transformator za kućno zvono koji može isporučiti struju do 1 A, tako da ova kombinacija može dati struju daleko veću nego je to potrebno.

Međutim, transformator za kućno zvono prema natpisima na kućištu može dati maksimalni napon od 8 V (3 – 5 – 8 V) iz čega ispravljač i regulator nikako ne mogu stvoriti 25 V. Očito je netko preradio ovaj transformator za veći napon. Na stezaljkama smo izmjerili napone 3 – 27 – 30 V pa sve upućuje da su originalnom namotaju za 5 V naknadno dodani namotaji tako da se dobije napon od 27 V.

 

Na slici vidimo da je autor računao brojeve namotaja sekundara tako da poveća izlazni napon sa 5 V na 27 V. Tako je originalni transformator za kućno zvonce sa maksimalnim naponom od 8 V prerađen u transformator koji na sekundaru daje 30 V.

 

Struja se sa ovakvih uređaja za elektroterapiju dovodi preko vlažnih elektroda na različite dijelove tijela pa je unatoč niskom naponu važno ograničiti i maksimalnu izlaznu struju kako ne bi došlo do neželjenih posljedica.

 

 

Vidimo da je regulator prilično jednostavan pa ćemo nacrtati njegovu električnu shemu.

 

Riječ je o klasičnom regulatoru sa serijskom tranzistorskom regulacijom preko povratne veze sa izlaza. Ovakve regulatore već smo susretali i opisivali u našim objavama. Ukratko, kao regulacijski element u našem slučaju koristi se Darlingtonov spoj tranzistora BCY59B i 2N3054. Darlingtonovim spojem tranzistora postižu se puno veće izlazne struje nego bi to podnio svaki pojedinačni tranzistor. Regulacijskim tranzistorom upravlja preostali treći tranzistor BCY59B. On zapravo funkcionira kao diferencijalno pojačalo koje uspoređuje napon doveden na bazu sa izlazne regulirane linije sa naponom zener diode 6,8 V na emiteru tranzistora. Tako će se svaka promjena napona na bazi tranzistora očitovati kao promjena kolektorske struje kojom se upravlja bazom izlaznog para regulacijskih tranzistora. Paralelno potenciometru za regulaciju izlaznog napona (djelitelj napona na bazi upravljačkog tranzistora) spojen je još jedan potenciometar za kalibraciju. Za ograničenje struje, odnosno namještanje maksimalne izlazne struje služi potenciometar od 1 kΩ serijski spojen u izlaznu granu i zener dioda 8,2 V.

 


 

Svaki put kada rastavimo neki elektroterapijski uređaj potvrđujemo činjenicu kako su sama kućišta takvih uređaja daleko skuplja i kvalitetnija od same elektronike sadržane u njima. Tako je i ovaj naš Jono S ugrađen u odličnu aluminijsku kutiju i uz malo preinake i bolji transformator lako bi se mogao pretvoriti u odlično laboratorijsko napajanje sa naponskom i strujnom regulacijom. Da budemo do kraja iskreni, veliku većinu takvih uređaja zapravo se i isplati kupiti jedino radi kućišta. Naravno, kupnja se nikako ne isplati čim je uređaj lansiran u prodaju, treba pričekati da prođe koji mjesec pa se već može kupiti za djelić prvobitne cijene ili pak pronaći besplatno odbačenog na kakvom deponiju 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.