ISP RCT 4020


Danas je nabavljen glazbeni TV centar njemačkog proizvođača ISP oznake RCT-4020 iz 1980. godine. Uređaj je vizualno u dobrom stanju osim što nedostaje teleskopska antena i plastična kapica birača TV kanala na VHF tuneru televizora.

isp_rct_4020_01

isp_rct_4020_02

isp_rct_4020_03

isp_rct_4020_04

isp_rct_4020_05

isp_rct_4020_06

isp_rct_4020_18

Na mrežnim priključnicama izmjeren je otpor od 160 ohma te je uređaj uključena na napajanje. Od neispravnosti, utvrđeno je da UKV (FM) radio opseg ne radi, a kazetofon jedva pokreće traku. Ostale funkcije (TV, AM opsezi, tonske kontrole, izlazno NF pojačalo) rade ispravno. Nakon skidanja poklopca uočavaju se iznenađujuće uredno smještene komponente ovog uređaja. U stvarno prostranom kućištu jasno je odvojen dio TV prijemnika, kojem su zasebni UHF i VHF tuneri vezani direktno na ručice birača na prednjoj ploči. Na drugoj strani je zajednička pločica radio prijemnika, kazetofona i NF pojačala iznad koje je montiran mehanizam kazetofona. Za ovako veliki audio TV centar ugrađen je relativno mali zvučnik i pojačalo, ali treba imati u vidu da se ipak radi o prijenosnom uređaju koji je predviđen i za rad preko baterija (osim na obične ili punjive baterije može raditi i na vanjski izvor istosmjernog napajanja od 12 V ili na mrežni napon 220V). Izlazno pojačalo izvedeno je sa integriranim krugom TA7222P koje na pripadajućem 8 ohm-skom zvučniku može dati oko 3W snage.

isp_rct_4020_07

isp_rct_4020_08

isp_rct_4020_09

isp_rct_4020_10

isp_rct_4020_11

isp_rct_4020_12

Za popravak FM radija potrebno je rastaviti modul kazetofona sa pločicom. Kod rastavljanja analognih radio aparata potrebno je posebno paziti na da ne dođe do oštećenja zavojnica (posebno onih za AM područja koje su namotane na feritne štapove) jer njihov kasniji popravak i podešavanje nije jednostavno, a isto tako treba kad god je to moguće i izbjegavati rastavljanje mehanizma birača postaja jer i njegovo kasnije namještanje može biti vrlo zamršeno. Ako se baš moraju rastavljati ovi mehanizmi onda je prethodno potrebno nacrtati shemu namatanja špage preko vodilica i osovina sa točnim brojem namotaja u određenoj poziciji. Također, ako je potrebno rastaviti više komponenti nije na odmet i popisati položaje svih vijaka kako kasnije ne bi imali viška dijelova 🙂

isp_rct_4020_13

isp_rct_4020_14

isp_rct_4020_16

Prijemnik je baziran na integriranom krugu LA1201 koji u sebi sadrži AM i FM međufrekvencijska pojačala. Logično je prvo provjeriti višepoložajnu sklopku za prebacivanje valnih područja na prednjoj ploči, međutim, sklopka osim što ima ukupno 70-tak pinova i proteže se gotovo cijelom dužinom pločice, bez servisne sheme nemoguće je sa sigurnošću ispitati njenu ispravnost, a rastavljanje i ponovno sastavljanje ove sklopke, ako bi i bilo izvedivo, došlo bi u obzir samo kad bi se sa sigurnošću utvrdila njena neispravnost. Prelemljeni su svi kontakti sklopke čime kvar nije otklonjen. Nakon toga ispitani su svi tranzistori i diode koje se nalaze u oscilatorskim i međufrekvencijskim stupnjevima za FM područje, te ni ovdje nisu otkrivene neispravnosti. Na FM području se u zvučniku na cijelom opsegu čuje jednoličan šum čija se jačina mijenja okretanjem MF transformatora za FM područje te se može pretpostaviti da ovi krugovi rade. Slijedeći korak je zamjena integriranog kruga LA1201. S obzirom da mu je cijena u domaćim trgovinama oko 20 kn ovaj je pokušaj isplativ. Zamjenom integriranog kruga kvar i dalje nije otklonjen. Ispitano je još nekoliko kondenzatora u FM krugovima prijemnika, međutim ni ovdje nisu detektirane neispravne komponente. Za daljnje ispitivanje prijemnika potrebno je čitavu pločicu odvojiti od ostalih sklopova (transformatora, kazetofona, mehanizma birača postaja) kako bi se dobio nesmetan pristup svim komponentama. Zatim je prijemnik potrebno ispitati generatorom signala od 10,7 MHz. U ovom trenutku to je neisplativ poduhvat, posebice iz razloga jer je nemoguće pronaći shemu ili bilo kakvu servisnu dokumentaciju za ovaj prijemnik. Također, podaci o integriranom krugu LA1201 dostupni su samo na japanskom jeziku iako priložene sheme mogu biti od velike koristi. Ipak za identifikaciju svih stupnjeva prijemnnika i međufrekventnih (IF) transformatora (unatoč donekle standardnom označavanju bojama) svakako bi trebala originalna servisna shema prijemnika.

Unutar kućišta ovog uređaja pronađena je poveća metalna pločica koja nije bila nigdje pričvršćena. Ista je dio mehanizma postolja (nožica) na donjoj strani uređaja koja je potrgana sa nosača te je slobodno šetala preko kontakata prijemnika kako se uređaj prenosio. Moguće je da je upravo ta pločica uzrokovala kratki spoj i pregaranje neke komponente. S obzirom da su sve aktivne komponente prijemnika ispitane, kratki spoj je mogao izazvati pregaranje vrlo tanke bakrene žice kojom su motani pojedini namotaji unutar IF transformatora.

Na donjoj slici vidi se i višepinska sklopka kazetofona koja je bila otkvačena sa mehanizma tipke snimanja. Vjerojatno je već netko pokušao zamijeniti gumicu pogonskog mehanizma kazetofona pa je kod sastavljanja zaboravio natrag zakvačiti ovaj mehanizam. Naime, gumica na mehanizmu je u dobrom stanju ali je malo prevelika zbog čega proklizava na pogonskim kolutima. Elektronika kazetofona temelji se na integriranom pretpojačalu TA7137P i već spomenutom pojačalu TA7222P. Mehanizam je čitav metalan, ali magnetska glava je već prilično istrošena iako i dalje upotrebljiva.

isp_rct_4020_17

isp_rct_4020_15

Glazbeni TV centar ISP RCT-4020 sklopljen je i stavljen na čekanje. Možda se vremenom nabasa na kakvu servisnu shemu ili drugi takav uređaj pa će to biti poticaj za novi pokušaj oživljavanja UKV stupnja ovog prijemnika.

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.