Vojni SSB primopredajnik RT-1-T4


Danas je nabavljen vojni primopredajnik RT-1-T4 slovenskog proizvođača Iskra iz 1970-tih godina. Radi se o jednostavnom 4-kanalnom kristalnom USB (A3J) primopredajniku koji ovisno o upotrijebljenim kristalima može raditi u opsegu 34 – 36,5MHz. Izlazna VF snaga predajnika je oko 1 W čime je uz pripadajuće antene moguće postići domete 8-15 km. Napaja se istosmjernim naponom 12 V.

Primopredajnik RT-1-T4 dakle koristi jednobočnu AM modulaciju (SSB), odnosno točnije USBmodulaciju. Kod amplitudne modulacije (AM) emitira se val nosilac (noseća frekvencija) i dva bočna frekvencijska pojasa kao produkt modulacije, jedan iznad i jedan ispod noseće frekvencije. Pri tome noseća frekvencija ne sadrži nikakvu informaciju već služi samo za dobivanje bočnih pojaseva. Bočni pojasevi pak sadrže potpuno iste informacije, samo međusobno zrcalno modulirane. S obzirom da su dakle sve korisne informacije (zvuk, govor koji prenosimo) sadržane već u samo jednom bočnom pojasu, došlo se na ideju da se kod odašiljanja val nosilac i jedan bočni pojas potpuno potisnu. Na taj će se način puna snaga predajnika trošiti samo na prenošenje jednog bočnog pojasa, a osim toga takav signal će zauzimati samo polovicu širine frekvencijskog opsega koju inače zauzima AM modulacija. Ovakva modulacija počela se primjenjivati od kraja 1920-tih godina i naziva se SSBSC (engl. Single Side Band SuppressedCarrier – jedan bočni pojas uz potisnut val nosilac) ili skraćeno SSB. SSB modulacija kod koje se potiskuje donji bočni pojas, a emitira se samo gornji bočni pojas naziva se USB (engl. Upper Side Band – gornji bočni pojas), a ako se potiskuje gornji i emitira samo donji bočni pojas onda je to LSB modulacija (engl. Lower Side Band – donji bočni pojas).

S obzirom na gore navedeno, u SSB predajniku se mora na neki način potisnuti val nosilac i jedan bočni pojas. Za potiskivanje vala nosioca koriste se tzv. balansnimodulatori ili DSB generatori. Na njih se dovodi NF signal iz mikrofonskog pojačala (ograničen u opseg cca 300-2700 Hz) i VF signal iz osnovnogoscilatora frekvencije 8,9985 MHz.Na izlazu iz takvog modulatora dobiju se dva bočna pojasa bez vala nosioca (DSB), tako da je sada potrebno još ukloniti i jedan bočni pojas za dobivanje čistog SSB signala. Ovo se u našem primjeru radi pomoću kristalnog filtra na 9 MHz. Uočavamo kako oscilator8,9985 MHz ima nižu frekvenciju od filtra na 9 MHz, te će stoga kroz filter proći samo gornji USB bočni pojas (bliži frekvenciji 9 MHz). Kad bi osnovni oscilator radio na 1,5 kHz višoj frekvenciji od filtarske, dakle na 9,0015 MHz, tada bi kroz filter prošao samo donji bočni pojas LSB.

Sada je SSB signal na 9 MHz potrebno podići na željene radne frekvencije predajnika, a to je moguće jedino miješanjem sa frekvencijom kanalnih oscilatora koji rade na 9 MHz nižim frekvencijama od željene radne frekvencije. Slijedi pojačanje ovako dobivenog signala u linearnim pojačalima (u našem slučaju u AB klasi) kako ne bi došlo do amplitudnog izobličenja signala i time do nerazumljivosti govorne informacije sadržane u njemu. Pojačani signal se preko antenskog filtra dovodi na antenu. Primopredajnik RT-1-T4 ima na izlaznom antenskom vodu sprežnu zavojnicupreko koje se uzima signal za indikaciju jačine antenske struje.

Da bi prijem SSB signala bio moguć u SSB prijemniku prijemna frekvencijamiješa se sa frekvencijom kanalnog oscilatora tako da se ponovno dobije MF od 9 MHz. Ista se zatim filtrira kristalnim filtrom i pojačava selektivnim MF pojačalima za 9 MHz, a zatim se ponovno nadomješta i potisnuti val nosilac pomoću osnovnog oscilatoraod 8,9985 MHz. Miješanjem ove dvije frekvencije (9 MHz i 8,9985 MHz)u tzv. produkt detektoru dobivamo njihovu razliku, odnosno niske govorne frekvencije čime je izvršena konačna demodulacija SSB signala. Naš SSB prijemnik (kao i gotovo svaki drugi radio prijemnik) sadrži i krug automatske regulacije pojačanja (AGC) kojim se kompenziraju promjene jačine prijemnog signala, a koje bi se odrazile na promjenu jačine demoduliranog zvuka. 

Vidimo kako je shema SSB primopredajnika puno složenija od sheme AM primopredajnika, a uz to je kod SSB prijemnika i predajnika posebno važno da su sve frekvencije oscilatora vrlo točne i stabilne jer svako odstupanje rezultira izobličenjem signala. Stoga su kod primopredajnika RT-1-T4 kristali kanalnih oscilatora smješteni u posebnu termostabilnu komoru kako bi se zadržala njihova stabilnost frekvencije s obzirom na promjenu temperature okoline.Kritični element je i sam kristalni filtar koji mora imati usku propusnost pojasa širine 1,5 kHz sa strmim rubovima gušenja izvan tih vrijednosti te se kod projektiranja SSB uređaja kao polazište često prvo uzima neki dostupni kvalitetni tvornički SSB filtar na standardnim frekvencijama, na temelju kojeg se onda dalje računaju potrebne frekvencije kristalnih oscilatora. Sve u svemu može se reći da je samogradnja SSB radio uređaja jedna od složenijih glede same sheme ali i broja kritičnih komponenti.

U sredini je pločica prijemnika, dolje lijevo je pločica kanalnih oscilatora sa sklopom za temperaturnu stabilizaciju kristala, a dolje desno je pločica oscilatora 8,9985 MHz.
Pločica predajnika.

Vojni primopredajnik RT-1-T4 zamišljen je da bude što jednostavniji za korištenje te ima svega dvije vanjske kontrole: sklopka sa potenciometrom za uključenje uređaja i podešavanje jačine zvuka u slušalicama i kanalna sklopka za odabir jednog od četiri radna kanala. Od indikacija na prednju ploču je ugrađen mali instrument sa zakretnim svitkom koji kod prijema pokazuje napon baterija, a kod predaje jačinu antenske struje. Ove indikacije su zapravo orijentacione i pokazuju stanje ispražnjenosti baterija, odnosno da li predajnik odašilje dovoljno jak signal prema anteni. Na našem primjerku zaštitna plastika skale instrumenta toliko je zaprljana iznutra da je potpuno neprozirna, no sama skala nema nikakve brojčane vrijednosti već samo područja osjenčana zeleno ili crveno. Kanalni kristali smješteni su na dosta nepristupačnom mjestu te nisu predviđeni za česte izmjene. Možemo zaključiti da je ovakav prijemnik bio u funkciji svojevrsnog prijenosnog voki-toki uređaja, odnosno namijenjen za održavanje jednokanalneinterne telefonske veze na kraćim udaljenostima.

Treba primijetiti kako su gotovo svi sklopovi primopredajnika RT-1-T4 izvedeni sa integriranim krugovima. Tranzistori se koriste samo u mikrofonskom pojačalu, izlaznom VF pojačalu, za kanalne oscilatore i u sklopu za temperaturnu kontrolu kristala.

Naš primjerak primopredajnikaRT-1-T4 došao je u „osnovnom“ stanju bez originalnog baterijskog napajanja, antena, mikrofonsko-telefonske kombinacije, te ostale pripadajuće opreme iz kompleta. Mora se priznati da i ovo što imamo nije baš u najboljem kozmetičkom stanjute takav uređaj vjerojatno neće biti odabran za kakvu izložbeno-muzejsku kolekciju.No unatoč tome, zahvaljujući robusnom vojnom dizajnu kućišta, unutrašnje komponente uređaja ostale su savršeno očuvane. Tako nam ovaj primjerak bez grižnje savjesti može odlično poslužiti u edukativne i eksperimentalne svrhe, a to je u konačnici za svakog elektroničara puno veća korist od nekog čisto sakupljačko-kolekcionarskog hobija 🙂  

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.