KV prijemnik IEV SK 6


Danas je nabavljen kratkovalni prijemnik SK 6 slovenskog proizvođača IEV (Industrija za elektrozveze) iz 1960. godine. Poduzeće IEV vuče korijene iz 1943. godine kada su pokrenute prve radionice za radio uređaje na oslobođenom području Slovenije, no formalno je IEV osnovan 1948. godine, a već 1961. godine je bio pripojen poduzeću ISKRA-Kranj.

 

 

Prijemnik SK 6 je jednostruki superheterodin sa međufrekvencijom na 482 kHz i pokriva frekvencijski opseg od 1,5-30 MHz podijeljeno u pet frekvencijskih područja:

 • 1,5 – 2,85 MHz
 • 2,7 – 5,13 MHz
 • 4,87 – 9,23 MHz
 • 8,77 – 16,65 MHz
 • 15-08 – 29,6 MHz

SK 6 je predviđen za prijem AM modulacija uključujući moduliranu i nemoduliranu telegrafiju (ugrađen BFO) te telefoniju. Čitav prijemnik se sukladno godini nastanka bazira isključivo na LC titrajnim (oscilatorskim) krugovima i filtrima, no oni su izvedeni vrlo kvalitetno i za ono vrijeme sa komponentama najbolje kvalitete. Ispravljanje anodnog napona vrši se punovalnim diodnim ispravljačem, filtriranje je preko elektrolitskih kondenzatora i prigušnice, a stabilizacija preko elektronske cijevi OB2. Upotrijebljeno je ukupno sedam elektronskih cijevi:

 • EF 85 (pentoda) – ulazno RF pojačalo
 • ECH 81 (heptoda + trioda) – mješač i oscilator
 • EF 89 (pentoda) – MF pojačalo
 • EF 89 (pentoda) – MF pojačalo
 • EABC 80 (trostruka dioda + trioda) – AM detektor, ARP detektor, limiter, NF pojačalo
 • ECL 80 (pentoda + trioda) – NF pojačalo, BFO oscilator
 • OB2 – stabilizator anodnog napona

 

 

Od nekih specifičnosti u konstrukciji prijemnika možemo izdvojiti tri stavke:

 • LIMITER – U prijemnik je ugrađen diodni stupanj za ograničenje amplitude demoduliranog NF signala čime se uklanjanju smetnje u prijemnom signalu koje se očituju kao amplitudni pikovi sadržani u NF signalu (najčešći uzrok takvih smetnji je grmljavina i rad drugih neoklopljenih ili nefiltriranih električnih uređaja u blizini prijemnika). Limiter ne oslabljuje jačinu NF signala, no po želji se može uključiti ili isključiti sklopkom LIMITER / IZKLJ. Ova funkcija istovjetna je ANL (Automatic Noise Limiter) filtru kakav često srećemo kod CB AM primopredajnika.
 • AUTOMATSKA REGULACIJA POJAČANJA (ARP) – Ovo je stupanj koji posjeduje gotovo svaki prijemnik, a služi za održavanje iste jačine demoduliranog signala u zvučniku bez obzira na promjenu jačine ulaznog prijemnog RF signala. ARP u prijemniku SK 6 radi tako da se proporcionalno promjeni jačine demoduliranog signala mijenja pojačanje RF i MF stupnjeva prijemnika. Praktično se djeluje na upravljačke rešetke cijevi istovremeno u ulaznom stupnju RF pojačala i u oba stupnja MF pojačala. Ovo djelovanje na više stupnjeva pojačanja istovremeno, nužno je kako bi regulacija bila učinkovita. Na oscilatore i mješače obično se ne spaja ARP kako se ne bi narušila njihova stabilnost.
 • RUČNA REGULACIJA POJAČANJA – Kod prijemnika SK 6 ručna regulacija pojačanja izvedena je na način da se potenciometrom (OSETLJIVOST) mijenja vrijednost katodnih otpornika istovremeno na cijevima RF pojačala i u oba stupnja MF pojačala. Katodni otpornici vezani su na masu preko potenciometra za ručnu regulaciju pojačanja i preko još jednog fiksnog otpornika koji je moguće premostiti sklopkom. Tim otpornicima možemo regulirati automatski prednapon i time pojačanje cijevi. Dodatni fiksni otpornik sa sklopkom (PRIJEM – sklopka zatvorena, otpornik premošćen  / PREDAJA – sklopka otvorena) izabran je tako da u potpunosti blokira pojačanje sve tri cijevi čime prijemnik više ne obrađuje ulazni antenski RF signal ali dalje radi grijanje cijevi, što je korisno ako prijemnik koristimo u kombinaciji sa nekim predajnikom.

Sve navedeno pregledno je prikazano na blok shemi prijemnika SK 6:

 

Prve inačice prijemnika SK 6 proizvedene su 1957. godine, a osim za mrežno napajanje postojale su i inačice predviđene za baterijsko napajanje (SK 6B) koje su se zapravo napajale preko vanjskog pretvarača koji je radio na 12 ili 24V. Dizajnom lijep i jednostavan ali vrlo kvalitetno izrađen kratkovalni prijemnik domaće proizvodnje zasigurno je bio poželjan radioamaterima u 1960-tim godinama, a kada ostane sačuvan u tako dobrom stanju poželjan je i suvremenim radioamaterima kao ukrasni podsjetnik na neka dobra stara radioamaterska vremena 🙂


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

One thought on “KV prijemnik IEV SK 6