CB primopredajnici National RJ-11E


Danas je nabavljen par ručnih CB AM primopredajnika oznake National RJ-11E, proizvod japanske tvrtke Matsushita Electric Industrial iz 1965. godine.

Trgovačke marke National, National Panasonic, Panasonic i Technics potječu od japanske tvrtke Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. koja je osnovana 1918. godine, a uspjeh je postigla deset godina kasnije prodajom električnih lampi za bicikle komercijalne oznake National. Ova oznaka je odabrana jer se tvrtka nadala da će taj njezin proizvod koristiti čitav Japan i to je bio prvi poznati brend glede japanske elektronike. Kasnije je National postala vodeća marka na većini Matsushita proizvoda, uključujući audio i video uređaje, a 1988. nakon svjetskog uspjeha i branda Panasonic  naziv je kombiniran u National Panasonic. Do kraja 1980-tih godina tvrtka Matsushita prestala je koristiti brend National (tijekom 2003. godine još se nakratko pojavio na nekim kućanskim aparatima i bijeloj tehnici) te je svoje audio-video proizvode je nastavila prodavati pod imenima Panasonic i Technics. Matsushita je svoje proizvode pod brendom National prodavala po čitavom svijetu, osim u Americi gdje je već postojala američka elektronička tvrtka sličnog naziva National Electronics.

National RJ-11E su jednostavni jednokanalni CB AM ručni primopredajnici opremljeni samo sklopkom za uključenje/isključenje napajanja u kombinaciji sa potenciometra za jačinu zvuka. Na bočnoj strani nalaze se utičnice za slušalice i vanjsko napajanje od 9 V.

Primopredajnici se baziraju na 11 tranzistora: 5 tranzistora za heterodinski prijemnik sa jednim miješanjem i MF od 455 kHz, 4 tranzistora za NF audio pojačalo sa transformatorskim protufaznim push-pull izlazom i 2 tranzistora za oscilator i VF pojačalo predajnika. Za VF pojačalo predajnika odabran je NPN silicijski tranzistor 2SC 478 koji može isporučiti maksimalno 300 mW izlazne VF snage. Zanimljivi je i NPN germanijski tranzistor 2SC 182 u krugu oscilatora predajnika iz 1960-tih godina u minijaturnom TO-5 plastičnom kućištu.

Radi se dakle o klasičnom dizajnu CB primopredajnika iz 1960/70-tih godina, no ipak sa jednim manje uobičajenim detaljem. Naime, obično je frekvencija TX oscilatora za 455 kHz viša od frekvencije RX oscilatora, dok je kod ovih primopredajnika stvar obrnuta, frekvencija TX oscilatora je za 455 kHz niža od frekvencije RX oscilatora. Električki se oba slučaja dobije isti rezultat jer u mješaču uvijek nastaje i zbroj i razlika ulaznih frekvencija, a onda se selektivnim krugovima MF pojačala izdvoji samo ona frekvencija koja nam je potrebna. CB opseg zauzima frekvencijski opseg 440 kHz tako da za MF od 455 kHz nikako ne može doći do preklapanja TX i RX kristala. TX kristali (lokalni oscilatori) za CB uobičajeno nalaze u opsegu 26,510 – 26,950 ili u drugom slučaju u opsegu 27,420 – 27,860 MHz. U opsegu od 25,990 – 28,000 MHz ne nalazi niti jedan drugi band osim CB banda tako da u oba slučaja ni tu ne može doći do neželjenih preklapanja sa frekvencijama drugih odašiljača. Razlog zašto se češće koriste niže frekvencije lokalnih oscilatora za miješanje leži vjerojatno u tome što je lakše napraviti kvalitetne kristale za niže radne frekvencije.

Prvim pregledom sklopova primopredajnika National RJ-11E uočili smo klasične komponente i uobičajeni dizajn kakav smo imali prilike upoznati i na desecima drugih sličnih kristalnih primopredajnika iz 1960/70-tih godina. No uvijek je zanimljivo pronaći i neke specifičnosti, a to bi u ovom slučaju bili TX kristali za više frekvencije od radne, neuobičajeno mali tranzistor TX oscilatora (TO-5 kućište) i neuobičajeno velika germanijska dioda OA 70 za AM demodulaciju. Ovome treba pridodati i neuobičajeno veliku antenu koja potpuno razvučena ima duljinu od čak 174 cm. Potpuno metalna kućišta također su karakteristika gotovo svih elektroničkih uređaja toga doba, a ista su sigurno doprinijela i tome da je zub vremena ostavio svega malo lako popravljivih tragova na ovima 55 godina starim uređajima 🙂

 


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

One thought on “CB primopredajnici National RJ-11E