Ručni primopredajnici Motorola Radius P200


Danas je nabavljen par ručnih primopredajnika Radius P200, proizvod američke tvrtke Motorola iz 1995. godine.

Prema serijskom broju naš uređaj je proizveden u prvoj polovici rujna 1995. godine. Također, oznaku modela čine slovno brojčani kodovi koji opisuju osnovne tehničke specifilacije uređaja. 

 

Američka tvrtka Motorola vuče korijene iz 1928. godine kada su braća Galvin osnovala poduzeće “Galvin Manufacturing Corporation” i započeli proizvodnju mrežnih ispravljača za tadašnje baterijske radio uređaje. Dvije godine kasnije braća Galvin dizajnirali su novi tip jeftinog komercijalnog auto-radija i dali mu naziv Motorola, što je bila složenica riječi “motorcar” i “Victrola“. U to vrijeme ovakve složenice bile su uobičajene, prva riječ označava automobile, a druga je skraćeni naziv već tada vrlo poznate američke diskografske kuće Victor Talking Machine Company. Auto-radiji robne marke Motorola uskoro su postali toliko popularni da je Galvin Manufacturing Corporation 1939. godine promijenila ime u Motorola. Tijekom 2. svjetskog rata tvrtka Motorola je imala značajan udio u proizvodnji vojnih radio uređaja, nakon rata težište razvoja i proizvodnje i dalje se baziralo na radio i TV uređajima, a kasnije i na audio Hi-Fi opremi. Od pionirskih postignuća Motorola je 1963. godine predstavila prvu pravokutnu TV katodnu cijev u boji, 1969. godine preko primopredajnika Motorola Neil Armstrong je sa Mjeseca izgovorio poznate riječi “ovo je mali korak za čovjeka ali ogromni skok za čovječanstvo”, 1971. godine Motorola je demonstrirala prvi ručni prijenosni telefon, a 1973. godine svoj prvi mikroprocesor. 1991. godine Motorola je demonstrirala prvi svjetski radni prototip GSM sustava, a zatim i još niz drugih digitalnih komunikacijskih, internetskih, modemskih, podatkovnih i sličnih standarda u 1990-tim i 2000-tim godinama. Također je imala udjela u proizvodnji elektronike za automobilsku industriju, biometriju, satelitske komunikacije te za vojne potrebe. U siječnju 2011. Motorola se podijelila na dvije odvojene tvrtke, Motorola Solutions (kao pravni slijednik izvorne tvrtke) i Motorola Mobility, kao posljedica restrukturiranja uslijed bilježenja velikih gubitaka u mnogim segmentima proizvodnje.  Godinu dana kasnije tvrtku Motorola Mobility preuzeo je Google, a 2014. prodao ju je kompaniji Lenovo. Danas gotovo i nema segmenta elektroničkih digitalnih i analognih komunikacija u kojima Motorola nema ponudu svojih proizvodnih rješenja, naviše u području internetskih i mrežnih tehnologija te mobitela.

Naši primopredajnici Radius P200 rade FM modulacijom na šest programiranih kanala u frekvencijskom opsegu 42-50 MHz, no u ponudi su i Motorolini modeli iste oznake koji rade u frekvencijskim opsezima 30-36 MHz, 36-42 MHz, 136-174 MHz, 403-433 MHz i 438-520 MHz. Izlazna snaga naših primopredajnika je 5-6 W i to su snagom najjači modeli iz serije Radius P200.

Primopredajnici Motorola Radius P200 dizajnirani su za široku komercijalnu upotrebu čime pridonosi veliki izbor frekvencijskih opsega, čvrsto i otporno kućište, programabilnost i vrlo jednostavna korisnička upotreba sa minimumom vanjskih kontrola. Kanalne frekvencije (prijemna, predajna, samo prijem, predaja sa ograničenjem vremena), razne vrste kodiranog squelch-a (selektivni, tonski ili privatni pozivi, DTMF), alarmni tonovi i LED indikacije kao i neki drugi parametri primopredajnika unaprijed se programiraju preko računala sukladno zahtjevima i hijerarhiji konkretne radio mreže tako da krajnji korisnik od dostupnih kontrola ima samo sklopku za odabir jednog od šest radnih kanala, potenciometar sa sklopkom za uključenje i namještanje jačine zvuka te tropoložajnu sklopku kojom se selektira promet na prijemnom kanalu: prijem poziva samo sa odgovarajućim tonom selektivnog poziva, otvoreni prijem cjelokupnog prometa na kanalu (provjera zauzeća kanala prije odašiljanja) ili se vrši skeniranje svih kanala na pojavu prijemnog signala. Skeniranje kanala može se vršiti u više modova (zadržavanje na aktivnom kanalu 3 sekunde zatim automatski nastavak skeniranja, skeniranje sa trajnim zadržavanjem na odabranom prioritetnom kanalu, zadržavanje samo na kanalima sa odgovarajućim tonskim pozivnim kodom, kombinacije s mogućnošću prelaska u predaju tijekom skeniranja kanala i slično). Sve ove pod-funkcije odabiru se kombinacijom sklopke i dva tastera koji se nalaze bočno iznad PTT tastera.

 

 

Mikrokontroler (MCU) na osnovu odabranih parametara pomoću vanjskih kontrola (kanalna sklopka, sklopka za selekciju squelcha/skeniranje kanala, tasteri za PTT, selektivni poziv i skeniranje kanala) te na osnovu podataka o TX/RX frekvencijama i ostalim programiranim radnim parametrima spremljenima u EEPROM memoriju upravlja PLL-om kako bi isti generirao odgovarajuće frekvencije za prijemnik i predajnik. Također, na osnovu navedenih ulaznih podataka MCU upravlja radom audio filtra tako da ga programira za odabrane postavke u RX ili TX modu (razina audio signala, squelch, reakcija na selektivne tonske pozive, generiranje alarmnih tonova i drugo). MCU također upravlja tranzistorskim sklopkama za preusmjeravanje napajanja modula kod promjene TX/RX moda, upravlja indikacijskom LED, kontrolira napon baterije, pokreće proceduru za internu provjeru prilikom uključivanja i drugo.

Audio filtar i pojačalo snage zajednički su za prijemnik i predajnik i istima upravlja MCU. U modu prijema audio filtar radi kao de-emphasis filtar (korekcija frekvencijske karakteristike audio signala nakon demodulacije), kao atenuator za korekciju jačine signala na razinu odgovarajuću za pojačalo snage i služi za odvajanje te filtriranje eventualnih signala selektivnog poziva od govornog signala kako bi se poslali u CPU na dekodiranje. U modu predaje audio filtar radi kao pre-emphasis filtar (korekcija frekvencijske karakteristike mikrofonskog audio signala prije FM demodulacije), te limiter (niskopropusni filtar) mikrofonskog signala kako bi se modulacija (devijacija) ograničila na odgovarajuću vrijednost. Također generira kodove selektivnih tonskih poziva i modulira ih sa mikrofonskim signalom. Audio pojačalo u modu prijema radi kao pojačalo demoduliranog i filtriranog audio signala za zvučnik, a u modu predaje radi kao mikrofonsko pojačalo.

Princip rada PLL-a detaljno smo opisali u objavi Ručni VHF FM primopredajnici CT-1600. Kod Motorole Radius P200 PLL i VCO nalaze se u jednom zajedničkom oklopljenom modulu gdje je čitav PLL sadržan u jednom integriranom krugu i za rad mu je potreban samo vanjski kristal za referentni oscilator. Kao što se vidi na blok shemi PLL/VCO modul generira frekvencije za rad prijemnika i predajnika, odnosno za rad prijemnika generira dvije frekvencije za dva lokalna oscilatora. S obzirom da VCO u jednom trenutku može generirati samo jednu frekvenciju (za prijemnik ili predajnik) druga frekvencija za lokalni oscilator prijemnika dobiva se preskaliranjem frekvencije referentnog oscilatora PLL-a. Svi integrirani krugovi označeni su Motorolinim kodovima i za bilo kakav servis koji uključuje zamjenu komponenti potrebna nam je originalna servisna dokumentacija i nabavni kodovi elemenata. Osim toga MCU i ostali elementi kontrolera lemljeni su na tiskanu foliju (ne na tiskanu pločicu) tako da čak i da imamo zamjenski čip njegova fizička zamjena zahtjeva posebne vještine i alate. Već iz blok sheme je jasno da će bilo kakva neispravnost vodova ili elemenata na toj foliji gotovo sigurno uzrokovati potpunu nefunkcionalnost čitavog primopredajnika.

Motorole serije Radius napravljene vrlo modularno i na njih je moguće spojiti raznovrsnu dodatnu opremu. Tako višekontaktna specijalna priključnica na prednjoj ploči može služiti za spajanje uređaja sa računalom (programiranje) ili sa drugim kompatibilnim primopredajnikom u svrhu kloniranja parametara. Također na tu priključnicu može se spojiti i dodatna oprema za olakšavanje rada i korisničku prilagodbu poput MTK, vanjskog zvučnika, mikrofona, kombinacije MTK i antene i slično. Za same primopredajnike na raspolaganju su i razne zakvačke kao i dodatne robusne futrole za nošenje. No sva ta oprema, priključci, kao i baterije sa punjačima dizajnirane su isključivo po Motorolinom standardu te je bilo kakva improvizacija teško izvediva, posebice ako se ne želi narušiti estetika. Dodaci za Motoroline primopredajnike stoga nisu jeftini no zato su odlične kvalitete i izdržljivosti, jednako kao i sami primopredajnici. Motorola primopredajnici bili čest izbor za razne profesionalne tvrtke i državne službe čiji posao uključuje mobilan ili terenski rad.

Zbog širokog raspona frekvencijskih opsega u kojemu su mogle raditi, Motorole serije Radius P200 (i slične druge serije) bile su vrlo popularne i za radioamatere, kako za programiranje na amaterske frekvencije tako i za eventualnu konverziju na neko blisko amatersko područje. Programiranje primopredajnika serije Radius vrši se putem posebnog kabla i softwera, no za modifikaciju izvan originalnog opsega potrebno je promijeniti vrijednosti određenih kondenzatora i induktiviteta u RF krugovima primopredajnika što uključuje potpuno rastavljanje PLL/VCO bloka, hladila izlaznih tranzistora i prednje ploče s kontrolama kako bi se dobio pristup tim elementima. Ovi zahvati zahtijevaju pažnju i stručnost, a naravno time se gubi bilo kakva garancija na uređaj. U nekom periodu vremena (u nekim zemljama svijeta) vjerojatno je postojalo neko prijelazno razdoblje u kojem su radioamaterski uređaji za pojedine opsege bili još preskupi, a s druge strane su se pojavili ovakvi primopredajnici koje bi razne tvrtke i službe otpisale zbog prelaska na druge, uglavnom digitalne sustave, te bi kao takvi bili vrlo povoljni za otkup i ponovni redizajn za amatersku upotrebu.

Danas ni kod nas više nitko nema volje za modifikaciju (a još manje samogradnju) radio primopredajnika za radioamaterske opsege, a spomenuto prijelazno razdoblje u kojem je to bilo možda bilo zanimljivo trajalo je kratko negdje tamo na prijelazu iz 1990-tih godina kada su se pojavili “vojni viškovi” u 2000-te godine dok tržište i kod nije postalo preplavljeno različitim gotovim, tvornički prilagođenim i cjenovno pristupačnim amaterskim uređajima. No kako se god trendovi mijenjali, svaki zastarjeli elektronički uređaj u bilo koje vrijeme još uvijek može odlično poslužiti u edukativne svrhe, a zna se da takvo praktično stečeno znanje jednostavno nema cijenu 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.