CB primopredajnici TEAM PROFI 90


Danas je nabavljen par ručnih CB AM/FM primopredajnika njemačkog proizvođača TEAM pod oznakom PROFI 90 s početka 1990-tih godina.

Tvrtka TEAM Electronic osnovana je 1980. godine te se kroz čitavo razdoblje do danas bavi proizvodnjom i distribucijom radio primopredajnika i prateće opreme za sve aktualne komercijalne potrebe (CB, PMR, KV, UKV, VKV).

Primopredajnici TEAM PROFI 90 omogućuju komunikaciju na standardnih 40 CB kanala i to FM ili AM modulacijom. Frekvencije radnih kanala kontrolirane su PLL petljom. Sukladno tadašnjim njemačkim zakonima predaja AM modulacijom je ograničena na 12 CB kanala (danas je u Njemačkoj dozvoljeno 80 kanala FM i 40 kanala AM). Jednako tako puna snaga predajnika je 4W pri radu sa FM modulacijom, dok je za AM modulaciju snaga reducirana na 1W. Ugrađena je i sklopka za izravno prebacivanje na 9. CB kanal koji je rezerviran za hitne interventne pozive. Primopredajnici se napajaju naponom 12-15V, odnosno sa deset komada standardnih baterija 1,5V ili deset komada punjivih baterija 1,2V koje je moguće puniti preko utičnice LADEN. Od ostalih kontrola ugrađena je sklopka kojom je moguće ugasiti LED displej pokazivača radnog kanala u cilju uštede baterija, ugrađen je LED indikacijski bar-graf (S-metar i snaga odašiljanja) te još dvije crvene LED za indikaciju prijema i predaje. Naravno tu su i standardni potenciometri za jačinu zvuka i za prigušivač šuma (squelch).

U primopredajnike PROFI 90  ugrađeno je ukupno pet integriranih krugova:

  • LC 7132 – kompletni PLL frekvencijski sintesajzer
  • ULN 3859 A – objedinjuje kompletna sklopove dvostrukog heterodinskog prijemnika nakon prve međufrekvencije, uključujući i FM demodulator te kontrolu prigušivača šuma (squelch)
  • TDA 2003 – NF audio pojačalo za AM modulaciju predajnika
  • ULN 3718 M – NF audio pojačalo za zvučnik
  • B 1403 N – bar-graf driver za četiri LED

Sheme CB PLL primopredajnika iz 1980/90-tih godina često su vrlo slične, a primopredajnici TEAM PROFI 90 shematski su gotovo identični već objavljenim CB primopredajnicima STABO SH 7000. PLL frekvencijski sintesajzer bazira se na integriranom krugu LC 7132 koji je po principu rada identičan PLL integriranim krugovima detaljno opisanim u objavama CB primopredajnik HY-GAIN i Ručni VHF FM primopredajnici CT-1600 te ovdje isto nećemo ponavljati. Prema priloženoj blok shemi jasno se može vidjeti kako se kod primopredajnika TEAM PROFI 90 dobivaju frekvencije za rad dvostrukog heterodinskog prijemnika te frekvencije predajnika. Kod ovakvog dizajna sklopovlja za dobivanje svih frekvencija, odnosno za čitav primopredajnik koristi se samo jedan jedini kristal na 10,240 MHz koji kontrolira frekvenciju referentnog oscilatora za PLL i ujedno frekvenciju 2. lokalnog oscilatora prijemnika. VCO oscilatori za prijemne i predajne frekvencije izvedeni su tranzistorski, pri čemu se frekvencija TX VCO u kasnijim sklopovima predajnika udvostručuje kako bi se dobile radne frekvencije u CB opsegu.

Ručni primopredajnici TEAM PROFI 90 shematski spadaju u jedne od najkvalitetnijih uređaja te vrste koji su se mogli nabaviti tijekom 1980/90-tih godina i performansama ne zaostaju puno za mobilnim ili stacionarnim CB primopredajnicima srednje klase. Na malu pločicu naguran je kompletan dvostruki heterodin i predajnik sa tri stupnja pojačanja što je standard i za gotovo sve druge stacionarne CB primopredajnike. Istina da su zbog svega ovoga (kao i zbog baterijskog napajanja) ukupne dimenzije primopredajnika TEAM PROFI 90 nešto veće, no zato dobivamo vrlo kvalitetan uređaj koji nije samo jednostavan voki-toki ograničenog dometa već može poslužiti i za ozbiljniji rad na CB-u.

Najveći ograničavajući faktor glede kvalitete prijema i dometa ručnih primopredajnika je antena. Kod primopredajnika TEAM PROFI 90 antena u kompletno razvučenom stanju je dužine 150 cm što je svrstava među najduže sklopive teleskopske antene za ručne voki-tokije. Unatoč tome, dužina antene je još uvijek premala za dostizanje 1/4 valne dužine CB opsega pa je u podnožju iste smještena njena prilagodna zavojnica sa VF jezgricom do koje imamo pristup već skidanjem poklopca za baterije. Tako se rezonancija antene može prilagoditi za svaku radnu frekvenciju što je itekako poželjno kod tzv. skraćenih antena poput ove naše, koje uz podešenu prilagodnu zavojnicu dobro rezoniraju samo u vrlo uskom opsegu frekvencija.

Možemo zaključiti da su u primopredajnike TEAM PROFI 90 ugrađeni sklopovi koji čine vrhunac tadašnje tehnologije za izradu CB primopredajnika. Mogla je možda još biti ugrađena sklopka za redukciju izlazne snage predajnika, indikator stanja baterija, možda dodan kakav jednostavan oscilator za tonski poziv… no to su sve dodaci i varijacije koje ovise o željama korisnika i ne utječu na  osnovnu kvalitetu prijema i predaje fonijskog signala FM ili AM modulacijom na besplatnom CB opsegu frekvencija 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.