SKLOPKE SA ŽIVOM (ECO, JUMO, SAUTER)


Sklopke sa živom koriste živu za zatvaranje metalnih kontakata sklopke. S obzirom da je živa tekući metal koji provodi električnu struju ovakve sklopke rade na principu promjene nagiba posude sa živom (obično zatvorena staklena cijev koja na krajevima ima kontakte sklopke) pa kada se živa prelije preko kontakata sklopka je zatvorena, a kada se prelije na drugu stranu kontakti ostanu nepokriveni živom, dakle otvoreni. Za promjenu nagiba (kuta) posude sa živom koristi se neki mehanički mehanizam vezan za  sklop kojim se upravlja takvom sklopkom ili pak posebni električni mehanizam (elektromagnet). Ovakve je sklopke potrebno s toga montirati u točno određenoj vertikanoj poziciji, osjetljive su na moguće različite vibracije koje mogu pokrenuti tekuću živu u sklopki i tako neželjeno zatvoriti ili otvoriti krug, a sama živa je po ljude otrovni element pa danas ovakve sklopke gotovo više nisu u upotrebi.

Prvi primjer živine sklopke dolazi od njemačkog proizvođača ECO pod oznakom Type 130-13.14/204 d. Radi se o elektromagnetom upravljanoj živinoj sklopki za napon od 200V i struje do 6A.

eco_type_130-13-14-204d_zivin_relej01

eco_type_130-13-14-204d_zivin_relej02

eco_type_130-13-14-204d_zivin_relej03

eco_type_130-13-14-204d_zivin_relej04

eco_type_130-13-14-204d_zivin_relej05

eco_type_130-13-14-204d_zivin_relej06

eco_type_130-13-14-204d_zivin_relej07

eco_type_130-13-14-204d_zivin_relej08

Drugi primjer je proizvod tvrtke JUMO iz Njemačke po oznakom Type NT 10-S. Radi se također o elektromagnetom upravljanoj živinoj sklopki za napon od 220V i struje do 6A.

jumo_zivin_relej_nt10-s_01

jumo_zivin_relej_nt10-s_02

jumo_zivin_relej_nt10-s_03

jumo_zivin_relej_nt10-s_04

jumo_zivin_relej_nt10-s_05

jumo_zivin_relej_nt10-s_06

jumo_zivin_relej_nt10-s_07

jumo_zivin_relej_nt10-s_08

Treći primjer predstavlja kompletan živin termostat njemačkog proizvođača SAUTER oznake P32 TVL2. Temperaturni senzor smješten je u cilindru pričvršćenom na kućište termostata, a vjerojatno se radi o bimetalu koji svojim pomakom pokreće mehanički sklop u unutrašnjosti termostata na koji je vezana živina sklopka. Spomenuti mehanički sklop moguće je namjestiti da okida sklopku na određenoj poziciji bimetala, odnosno time na određenoj temperaturi senzora, u rasponu od +10 do -20 °C, te je moguće da je predviđen za ugradnju u hladnjake.

sauter_p32_tvl2_a1_zivin termostat_01

sauter_p32_tvl2_a1_zivin termostat_02

sauter_p32_tvl2_a1_zivin termostat_03

sauter_p32_tvl2_a1_zivin termostat_04

sauter_p32_tvl2_a1_zivin termostat_05

sauter_p32_tvl2_a1_zivin termostat_06

sauter_p32_tvl2_a1_zivin termostat_07

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.