LCF METAR


Danas je nabavljen mjerač induktiviteta, kapaciteta i frekvencije (LCF metar), a riječ je o još jednom uratku iz serije mjernih uređaja za elektroničare – JYMY. U prijašnjim objavama već je opisan KAPACITET METAR kao i još nekolicina drugih INSTRUMENATA ZA ELEKTRONIČARE SERIJE “JYMY” te tu svakako treba naglasiti kako je i ovaj instrument iz samogradnje toliko detaljno i kvalitetno dorađen da na prvi pogled izgleda kao bilo koji drugi originalni tvornički mjerni instrument.  Čak je za istog pronađena i metalna kutija starog ruskog brijačeg aparata koja savršeno odgovara za čuvanje ovog LCF metra.

lcf_metar_jymy_04

lcf_metar_jymy_05

Unurašnjost slijedi kvalitetu i detalje vanjštine ovog mjernog instrumenta.

lcf_metar_jymy_01

Vidi se da je za ovaj instrument odabran CMOS integrirani krug CD40106 koji u svojem kučištu sadrži ukupno šest inverterskih Schmittovih okidača. Mjerenje induktiviteta i kapaciteta kod ovakvih instrumenata bazira se na LC oscilatoru u krugu jednog Schmittovih okidača, gdje se frekvencija tog oscilatora mijenja u zavisnosti od vrijednosti induktiviteta i kapaciteta u tom krugu. Ostali Schmittovi okidači služe kao inverteri, stupnjevi za odvajanje (bufferi) i strujna pojačala. Tako genererirani impulsni pravokutni signal dovodi se na RC filter gdje se frekvencija pretvara u DC napon koji pokazuje voltmetar na kraju stupnja. Kako frekvencija oscilatora linearno utječe na izlazni napon, instrument se lako baždari promjenjivim otpornicima u DC krugu voltmetra, a mjerni opsezi pak se dobiju stupnjevitom promjeno frekvencije oscilatora.

Na gornjoj se slici također uočava da priključnice za mjerenje frekvencije nisu nigdje povezane, pa se vjerojatno ili odustalo od te funkcije ili nije bila dovršena. Vanjski izvor frekvencije bi se, s obzirom na gore navedeno, trebao dovesti na zadnji stupanj gdje se frekvencija pretvara u napon, odnosno točnije, u pad nekog referentnog istosmjernog napona u krugu voltmetra.

lcf_metar_jymy_02

lcf_metar_jymy_03

Instrument traži izvor vanjskog istosmjernog napona od 15V. Oznake mjernih opsega malo su zbunjujuće na prvi pogled: naime, na gornjoj polovici gumba za odabir mjernog područja oznake su za induktivitet (prva brojka) i za kapacitet (druga brojka). Tako npr. prva oznaka 10u-100p predstavlja mjerni opseg 1-10uH za induktivitet, odnosno 10-100pF za kapacitet. Na donjoj polovici su oznake mjernih područja vjerojatno za mjerenje otpora, međutim, ta mjerna područja nisu dovršena i nisu u funkciji (vjerojatno se planiralo izravno na sklopku lemiti otpornike za mjerna područja ommetra).

Testiranje je pokazalo da instrument u dijelu mjerenja kapaciteta i induktiviteta radi, međutim, nije baždaren niti na jednom opsegu pa vrijednosti odstupaju i do 30%. Na zadnjem mjernom opsegu za kapacitet (1-10uF) izraženo je podrhtavanje kazaljke instrumenta karakteristično za ovakve tipove mjerača zbog niske frekvenciju oscilatora na višim mjernim opsezima.

Na kraju zaključujemo da je u ovaj univerzalni mjerni instrument moralo biti uloženo jako puno truda i vremena, možda čak toliko vremena, da su tržište već preplavili povoljni tvornički univerzalni instrumenti, pa je daljni rad na ovom projektu jednostavno postao neisplativ. No, svejedno, s obzirom na ovdje viđeno, Jymy je svakako i za ovaj svoj nedovršeni mjerni instrument zaslužio svaku našu pohvalu 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.