DVOSTRUKI OSCILOGRAF – MEHANIČKI TLAKOMJER Gesenius & Keller


Danas je nabavljen mehanički medicinski oscilograf, odnosno tlakomjer sa mogućnosti mehaničkog bilježenja vrijednosti srčanog tlaka. Oscilograf datira iz 1950-tih godina i ima oznaku: “Oscillograph zur doppelseitigen Pulsschreibung nach Prof. Gesenius & Keller”. Nabavljen je samo osnovni uređaj bez igli za ispis vrijednosti, a cijeli komplet, osim uputa i potrošnog materijala (papir za ispis vrijednosti, tinta za pisaće igle, papirnati ubrusi…) uključuje i šest manžeta različitih veličina sa pripadajućim pumpicama (vrlo slične onima kakve imaju i današnji mehanički tlakomjeri), a koje se mogu postaviti na ruke ili noge. S obzirom da je tlakomjer dvostruki mogu se paralelno promatrati promjene na dvije arterijske točke na tijelu.

oscillograph_gesenius_keller_06

oscillograph_gesenius_keller_05

Lijevu polovicu ove naprave čini mehanizam vrtnje papira za zapis izmjerenih vrijednosti kojeg pogoni navinuta spiralna opruga (slično kao kod mehaničkih satova). Za ispravno mjerenje potrebno je osigurati točnu i stalnu brzinu povlačenja papira ispod igli. U tu svrhu mehanizam je opremljen sa centrifugalnim regulatorom brzine vrtnje koji se sastoji od tri utega montirana na elastične opruge. Ovisno o brzini vrtnje utezi će više ili manje pritiskati okretni disk (princip je sličan kao kod npr. kvačila motora) te na taj način trenjem po potrebi kočiti ili otpuštati okretni disk u sklopu mehanizma pokretanja papira. Na samom lijevom rubu mehanizma uočava se i dio podmehanizma za ručno namještanje željene brzine koja će se dalje automatski regulirati, a sastoji se od opruge koja se po potrebi zateže vijkom i koja onda određenom silom trenja također djeluje na okretni disk.

oscillograph_gesenius_keller_02

Ključ za navijanje mehanizma oscilografa nalazi se u ležištu na desnoj strani. Iznad ležišta ključa nalazi se ležište bočice sa tintom koja se kapa u posebni spremnik smješten izravno na vrhu igle za ispis.

oscillograph_gesenius_keller_04

Na centralnom mjestu na desnoj strani naprave uočava se ručica ventila kojom se regulira protok tlakova na dva mehanizma koji pokreću igle oscilografa, ovisno o tome što se želi mjeriti. Ispod manometra je gumb ventila za smanjivanje tlaka, jednako kao i kod svakog današnjeg mehaničkog tlakomjera.

oscillograph_gesenius_keller_07

Na bočnoj strani uređaja nalaze se četiri priključka za spajanje tlačnih cijevi iz manžeta. Gumb koji se uočava na jednoj priključnici zapravo je čep koji se po potrebi može premjestiti na priključno mjesto 12 ili 14, ovisno o vrsti mjerenja: ako se začepi ulaz 12 tada se uređaj koristi kao običan mehanički tlakomjer sa manžetom spojenom na ulaz 14, odnosno u tom slučaju radi samo manometar i gumb ventila za snižavanje tlaka.

oscillograph_gesenius_keller_01

Samim pogledom u unutrašnjost uređaja uočava se razvod tlačnih cijevi:

  • dvije bočne priključnice vode izravno svaka na svoj mehanizam zakretanja mjernih igli
  • donja desna priključnica vodi samo na manometar preko gumba za smanjivanje tlaka (14)
  • donja lijeva priključnica preko razdjeljnika vodi paralelno na oba mehanizma zakretanja mjernih igli (12)
  • ručica ventila (POS. 1 i POS. 2) paraleno upravlja sa dva ventila, svaki na jednoj grani mehanizma zakretanja mjernih igli

oscillograph_gesenius_keller_03Oscilograf je isproban jednostavnim spajanjem gumenih cjevčica na ulazne priključnice te su se upuhivanjem zraka pratile promjene na uređaju. Utvrđeno je da manometar kao i svi ventili rade, a također su u funkciji i mehanizmi zakretanja igli. Mehanizam povlačenja papira također radi glatko, tako da na kraju nama ne preostaje ništa drugo nego samo reći bravo, bravo, bravo za jednu 65 godina staru pneumatsko mehaničku napravu 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.