CB AM PRIMOPREDAJNIK 12 KANALA


Danas je nabavljen 12-kanalni CB primopredajnik bez ikakvih oznaka proizvođača ili modela.

Po vanjskom izgledu djeluje kao CB primopredajnik namijenjen za stacionarnu upotrebu ili za ugradnju u vozilo. Od kanala tu je nezaobilazni 9. kanal koji je na CB bandu rezerviran kao pozivni kanal za izvanredne situacije i pomoć, a uz njega moguće je raditi na još 11 CB kanala (od 20-tog do 30-tog). Ostale kontrole, konektori i pokazivači na prednjoj ploči standardni su za sve CB postaje tog tipa, kao neku specifičnost možemo izdvojiti dva tipa konektora za priključivanje antene (UHF i BNC tipa).

cb_primopredajnik_12_kanala_01

Po izgledu tiskane pločice primopredajnika uočava se da je ista dizajnirana za neku kompaktnu ručnu (prenosivu) izvedbu CB primopredajnika. Vidi se da su sa pločice odlemljeni potenciometri i PTT sklopka, te su ove kontrole izvedene na prednju ploču. Iz svega se može zaključiti da je ovaj primopredajnik sastavljen iz dva različita modela, odnosno elektronički sklop je uzet iz nekog ručnog CB primopredajnika, a kućište sa kontrolama (uključujući i birač kanala) pripadaju možda nekoj drugoj stacionarnoj CB postaji.

cb_primopredajnik_12_kanala_02

Prvo se uočavaju dvije grupe od po 12 kristala, dakle za svaki kanal po jedan  par kristala gdje se jedan koristi u oscilatoru prijemnika, a drugi u oscilatoru predajnika. Očitavanjem njihovih vrijednosti vidimo da frekvencije jedne grupe kristala odgovaraju pripadajućim frekvencijama CB kanala, dok su kod druge grupe kristala te frekvencije za 455 kHz niže. Iz toga se može zaključiti da je ova zadnja grupa namijenjena za prijemnik koji je izrađen kao heterodin sa međufrekvencijom (MF) od 455 kHz.

cb_primopredajnik_12_kanala_05

Sada na tiskanoj pločici možemo pronaći MF transformatore za 455 kHz.  MF od 455 kHz najčešće se koristi kod AM prijemnika pa su za tu manjenu MF transformatori standardizirani i raspoznaju se po bojama VF jezgrice: žuti za 1. MF, bijeli za 2. MF i crni za 3. MF. Svi ovi MF transformatori su dakle uskopojasni filtri prilagođeni za propuštanje frekvencije od 455 kHz, međutim, donekle se razlikuju za svaki pojedini stupanj MF pojačala i to po ulaznim i izlaznim impedancijama kojima se prilagođavaju na ulaze i izlaze MF pojačala  u pojedinim stupnjevima. Veći broj stupnjeva MF pojačanja i MF filtriranja potreban je kako bi se što uže izdvojila frekvencija od 455 kHz i time postigla što bolja selektivnost prijemnika. Također se za što bolju selekciju MF signala poslije prvog MF pojačala često ugrađuje i keramički filtar specijalno dizajniran za 455 kHz. Na pločici se uočavaju još dva oklopljena transformatora (crveni i crni), a oni su vrlo vjerojatno u ulaznom filtru i mješaču prijemnika. Također možemo uočiti da se prijemnik bazira na ukupno pet tranzistora.

cb_primopredajnik_12_kanala_03

Predajnik, kao što smo naveli ima grupu kristala na točnoj frekvenciji pojedinih kanala. Na pločici vidimo da se sastoji od svega dva tranzistora. Na bazu prvog tranzistora vode žice iz preklopnika kristala pa on radi kao oscilator (2N3866). Drugi tranzistor (BD137) montiran je na hladilo i on radi kao VF pojačalo signala koji se dovodi u antenu. Moguće da ovaj izlazni tranzistor nije originalni već je stavljen kao zamjena za postizanje veće izlazne snage, pri čemu mu je dodan i hladnjak.

cb_primopredajnik_12_kanala_04

Na pločici se posebno ističu još dva transformatora. Jedan je okružen sa četiri tranzistora, od kojih su dva montirana na hladila. Iz ovoga se može zaključiti da se radi o sklopu zajedničkog NF (audio) pojačala za mikrofon predajnika, odnosno za zvučnik prijemnika. NF (audio) pojačalo izvedeno je dakle u klasičnom protufaznom spoju (Push Pull) sa transformatorom. Dva tranzistora su ovdje u spoju pretpojačala i drivera ulaznog signala koji se u transformatoru razdvaja na dva odvojena signala (pozitivni i negativni) međusobno u protufazi od 180°, a zatim se ta dva signala pojačavaju svaki sa zasebnim tranzistorom snage u izlaznom stupnju (sa montiranim hladilima) te se ponovno spajaju u jedan cjeloviti signal na izlazu.

cb_primopredajnik_12_kanala_07

Drugi transformator pak služi kao modulacijski transformator za amplitudno moduliranje noseće frekvencije predajnika tako da se NF signalom iz transformatora djeluje se na kolektor izlaznog VF tranzistora i na titrajni krug u oscilatoru. Na pojedinim izvedbama CB primopredajnika uočavaju se dva ili više elektronička elementa vrlo slična transformatorima, od kojih je jedan obično uvijek modulacijski kao i u našem slučaju, a ovisno o izvedbi drugi može biti zapravo prigušnica u krugu stabilizacije napajanja primopredajnika (po vanjskom izgledu vrlo slična audio transformatoru). Također, ukoliko se zvučnik koristi ujedno i kao mikrofon često se ugrađuje i dodatni audio transformator po dimenzijama nešto veći od VF transformatora koji služi za prilagodbu ulazno izlaznih impedancija između zvučnika i pojačala, a često takav transformator ima i izvod za spajanje opcionalnog vanjskog zvučnika i mikrofona (kao što je slučaj i kod ovog CB primopredajnika).

Iz ovih podataka sada već možemo nacrtati kompletnu blok shemu našeg CB AM primopredajnika.

cb_primopredajnik_12_kanala_09

Ovakav tip prijemnika u pravilu uvijek ima neki krug regulacije pojačanja kako bi jačina demoduliranog NF signala u zvučniku ostala u što većim granicama konstantna s obzirom na promjene jačine RF signala na ulazu u antenu. Krug za automatsku regulaciju pojačanja kao regulacijski napon dakle koristi demodulirani i ispravljeni NF signal, te na osnovu njegove jakosti djeluje na jakosti kolektorskih struja, a time i pojačanja tranzistora u prvom MF pojačalu i ulaznom RF pojačalu.

cb_primopredajnik_12_kanala_10

Naš CB primopredajnik sastoji se od ukupno 12 tranzistora, od kojih je njih pet u krugu prijemnika, četiri su za NF pojačalo, a dva su za predajnik. Preostali tranzistor je u krugu prigušivača šuma (squelch) gdje se koristi kako sklopka za granicu šuma na određenoj jakosti ulaznog NF signala. Time se blokira šum u zvučniku prijemnika u vremenu kada iz prijemnika nema korisnog signala iznad razine šuma.

Originalna izvedba tiskane pločice predviđena za mobilnu izvedbu primopredajnika imala je zalemljenu višepolnu PTT sklopku za prebacivanje sklopova između modova prijema i predaje (napajanje, antena, zvučnik te ulaz i izlaz NF pojačala), a u našem slučaju ona je zamijenjena relejom.

cb_primopredajnik_12_kanala_06

Prednja ploča primopredajnika po izgledu, dizajnu i robusnosti djeluje kao neka izvedba za vojnu namjenu. Za spajanje MT kombinacije (zvučnika sa sklopkom)na prednju ploču iskorišteni su vrlo robusni 4-polni konektori američke tvrtke Amphenol kakvi se uglavnom sreću kod vojnih radio uređaja. MT kombinacija vrlo je jednostavna i sastoji se samo od zvučnika (koji služi i kao zvučnik i kao mikrofon) te jednopolne sklopke za aktiviranje PTT releja.

cb_primopredajnik_12_kanala_08

Na ploči su ugrađene dvije vrste antenskih konektora (BNC i UHF tipa) pa je moguće da je originalni uređaj imao mogućnost spajanja više antena, no u našem se slučaju koristi samo BNC konektor. Također, indikator ugrađen na prednjoj ploči originalno je predviđen za pokazivanje jačine izlaznog VF signala kod predaje kao i jačine ulaznog RF signala kod prijema, a također i za kontrolu napona izvora napajanja (vrsta mjerenja odabire se sklopkom smještenom neposredno iznad instrumenta). U našem slučaju instrument se koristi samo za indikaciju napona napajanja.

Nakon ovih zaključaka ostaje nam samo odlučiti u koju kategoriju svrstati ovaj uređaj. Vidjeli smo da se radi o spoju sklopova barem dva tvornički različita uređaja postupkom samogradnje u jedan kombinirani hibridni primopredajnik za kućnu stacionarnu ili polu-mobilnu upotrebu. Tehnologija odgovara 1970-tim godinama, a uređaj je opremljen samo najosnovnijim funkcijama koje uobičajeno nalazimo kod jeftinih i jednostavnih CB primopredajnika. Iako se ovaj uređaj posebno ne ističe ni svojim vanjskim izgledom mi ćemo mu ipak naći mjesto na polici gdje obitavaju ostali primopredajnici kao podsjetnik na snalažljivost i inovativnost ranih radio amatera samograditelja kojima je ovo bio najčešće jedini put do uspostave svoje vlastite radio postaje, ma kakva god ona bila 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.