RUSKI PUNJAČ AKUMULATORA S MONTAŽOM ZA VOZILA


Danas je nabavljen ruski punjač akumulatora s regulacijom struje punjenja iz 1966. godine. Punjač je namijenjem za montažu na vozila gdje preko postojećeg električnog generatora u vozilu (preko alternatora s reglerom ili preko dinama) puni akumulatore trošila montiranih u vozilu kao što su radio uređaji i slični električni ili elektronički uređaji.

ruski_punjac_akumulatora_01

Na prednjoj ploči u prvom planu su gumb i imstrument kojima se namješta i kontrolita struja punjenja. Tri sklopke služe za uključenje i isključenje punjača, odnosno za prebacivanje ulaza napona iz generatora (agregata) na određene stezaljke. Stezaljke označene sa “AGREGAT” spajaju se na vanjski izvor napona napajanja, odnosno na električni generator vozila. Ovisno o položaju sklopki taj napon se dalje proslijeđuje na stezaljke za izravni izlaz ili na stezaljke za izlaz preko reostata. Nedostaje kontrolna žaruljica.

ruski_punjac_akumulatora_02

Zadnja strana prilagođena je za univerzalnu montažu negdje na okvir vozila.

ruski_punjac_akumulatora_03

Skidanjem poklopca odmah nalazimo otisnutu električnu shemu punjača 🙂 Kućište punjača ima dvije komore, jednu sa ventilacijskim otvorima u koje naliježe reostat za namještanje struje punjenja, i drugu za ostatak sklopovlja.

ruski_punjac_akumulatora_04

Evo malo približene električne sheme. Ruski akumulatori (baterije) oznake 2HKH-24 imaju napon od 2,4 V i radi se o dvije serijski spojene punjive (vjerojatno NiCd) baterije od 1,2 V. Koristile su se u prvom redu za napajanje radio uređaja. Na shemi vidimo da se na priključnice spaja grupa od pet takvih baterija, dakle naš punjač je dizajniran za napon od 12 V.

ruski_punjac_akumulatora_05

Svaka komponenta na shemi označena je brojem, a isti broj nalazimo i pored komponente montiranoj ploči punjača.

ruski_punjac_akumulatora_06

Brojevima 1 i 2 označeni su elektromagnetski releji. Kao što se vidi na shemi relej 1 uključuje ulazni napon iz generatora, a relej 2 uključuje izlazni napon za punjenje. Sklopkama 5 i 6 ulazni napon iz agregata preusmjerava se na izravni izlaz ili na izlaz preko reostata za regulaciju struje.

ruski_punjac_akumulatora_07

Broj 3 je ampermetar sa shuntom.

ruski_punjac_akumulatora_10

Broj 7 i 13 su trimerski otpornici za namještanje struje za kontrolu elektromagnetskih releja.

ruski_punjac_akumulatora_09

Pogled iz drugog kuta na releje i pripadajuće trimerske otpornike.

ruski_punjac_akumulatora_11

Broj 9 i 10 su otpornik i reostat za regulaciju struje punjenja.

ruski_punjac_akumulatora_08

Bliži pogled na ampermetar punjača kojemu se skala proteže do 20 A. Iz vidljivih oznaka ne možemo sa sigurnošću utvrditi kolika je maksimalna struja punjena, a teško se i pronalaze bilo kakvi podaci o kapacitetu i tipu akumulatora pod oznakom 2HKH-24. Stoga nemamo elemenata po kojima bi barem približno mogli odrediti struju potrebnu za punjenje pet serijski spojenih akumulatora tog tipa, osim po skali ovog instrumenta.

ruski_punjac_akumulatora_12

Ovaj ruski punjač akumulatora krasi vrlo čvrsta, robusna i otporna konstrukcija sa jednako takvim komponentama, a i sam dizajn punjača vuče malo na uređaje za vojnu primjenu. Trebalo bi nam neko robusno terensko vozilo sa instaliranim nekim moćnim setom radio uređaja kako bi našli primjenu za ovaj punjač radijskih baterija. Kako god bilo, dok ne nabavimo ostatak opreme za mobilni terenski rad, možemo biti zadovoljni što prvu komponentu već imamo 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.