ISKRA IC 019


ISKRA IC 019

Uređaj se nalazi u kožnoj futroli. Na prednjoj strani je prozorčić za instrument, mikroampermetar punog otklona na 500 uA.

iskra_ic019_05

Na bočnoj strani su dvije sklopke: jedna sa tri i druga sa šest položaja.

iskra_ic019_03

Na donjoj strani je sklopka i tri tropolne priključnice označene sa: A, G i S.

iskra_ic019_04

iskra_ic019_01

iskra_ic019_02

Kad se instrument izvadi iz kožne futrole uočava se pločica sa oznakom tipa instrumenta. Lijevo dolje je baterija od 6V kojom se uređaj napaja.

iskra_ic019_06

iskra_ic019_07

Baterija se sastoji od pet punjivih članaka svaki nazivnog napona 1,2 V. Na pločici uređaja, osim sklopki sa otpornicima, nalazimo deset tranzistora, jednu zavojnicu oklopljenu u VF jezgrici i jedan transformator također u VF jezgrici. Ostalo su standardne pasivne komponente: otpornici i kondenzatori.

iskra_ic019_09

iskra_ic019_08

Zadnja strana pločice. Spojevi nisu izvedeni tiskanim vezama već žicama.

iskra_ic019_10

iskra_ic019_11

Nakon što je čitav sklop malo bolje pregledan, sve manje toga ide u prilog pretpostavci da se radi o GM brojaču. Sklop nigdje ne generira visoki napon i ne nalazimo komponente koje bi bile karakteristične za takav sklop.

Od kontrola na zadnjoj strani, sklopka služi samo za propuštanje pozitivnog pola napajanja (6V) na kontakt prve utičnice označene sa “S”. Preostala dva kontakta sa utičnice “S” dalje vode napon napajanja na tropoložajnu bočnu sklopu, pa bi se na tu utičnicu trebala spajati neka vanjska kontrolna sklopka koja u konačnici prosljeđuje pozitivni napon napajanja na jednu ili drugu granu unutar sklopovlja uređaja.

Na drugu utičnicu označenu sa “G” vodi oklopljeni kabel. Kabel sa utičnice ide preko elektrolitskog kondenzatora 25uF/25V na bazu tranzistora BC254 koji se nalazi odmah do njega. Ovo bi značalo da je utičnica “G” zapravo neki niskofrekvencijski ulaz (možda i audio ulaz).

Treća utičnica označena sa “A” veže se opet na napajanje pa je moguće da se radi o priključku vanjskog napajanja (akumulatora).

Kao što se vidi na slikama sklop se sastoji od ukupno 10 tranzistora, od toga su dva veća BC219 i BC238, a preostalih osam imaju oznaku BC254. Kad sklop radi, u dijelu transformatora može se izmjeriti sinusni napon frekvencije 23 kHz koji vjerojatno generira oscilator baziran na tranzistorima i VF transformatoru.

Što bi to moglo biti ?!?!?


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

2 thoughts on “ISKRA IC 019

 • Darko

  Mogu jedino blefirati, ali to mi izgleda kao stari Geiger-Mullerov detektor-brojač. Obzirom, da ima baterije za punjenje bi priključak A mogao biti akumulator, G – geigerova cijev i S – slušalice. Preklopnicima se (možda) mijenja osjetljivost instrumenta. Obzirom, da je skala instrumenta baždarena od 0-100, bez nekih oznaka, vjerojatno je za korišćenje potrebno imati odgovarajuće tablice, koje bi u kombinaciji sa stanjem preklopnika dale intenzitet radioaktivnog zračenja tj. aktivnosti izvora. Testiranje bih počeo provjerom A priključka, vodi li do punjivih baterija, tj, da li se priključenjem vanjskog izvora baterije pune. G priključak je (možda) visokonaponski, jer do njega vodi malo deblji izolirani kabel. Vjerojatno od diodne kaskade ispod preklopnika. Priključenjem instrumenta na G priključak se možda može izmjeriti neki visoki napon, ako oscilator i kaskada još rade.

  • crowave Post author

   Hvala na odgovoru, to je vrlo logična pretpostavka, svaka čast 🙂
   Moram priznati da i meni najviše liči na neki GM brojač, no kako sam naveo i na forumu elektronik.si na cijelom sklopu nema ni jedne jedine diode. Jedino što može generirati visoki napon je VF transformator, no to je onda poluvalni ili impulsni napon ispeglan kondenzatorima jer za geigerovu cijev on mora biti istosmjeran.

   Zanimljivo je da pločica sa donje strane nema tiskane veze nego je sve izvedeno “u zraku” odnosno veze su napravljene savijanjem ostatka žica na elementima. Kad rastavim do kraja poslat ću i te slike.

   Sklopka služi za uključenje/isključenje napona iz baterije, a prva utičnica (A) kako se na prvi pogled čini ima veze s napajanjem, no nije spojena za punjenje baterija, već prekida baterijsko napajanje i dovodi vanjski napon, no to ću još provjeriti kad sve rastavim do kraja.

   Čudno je što su sve tri utičnice potpuno iste, a vjerojatno imaju sasvim različite namjene. Tu onda vrlo lako dođe do pogrešnog spajanja. Možda se radi o nekoj vrlo ranoj i jeftinoj izvedbi GM brojača gdje je naglasak bio na niskoj cijeni i jednostavnosti.

   Bit ćemo pametniji kad izmjerimo sve napone 🙂