TELETRON UFGM 6/20


Danas je nabavljen primopredajnik za 2-metarski radio opseg (144-146 MHz) njemačkog proizvođača TELETRON pod oznakom UFGM 6/20 iz 1960-tih godina. Ovaj primopredajnik dizajniran je za ugradnju u vozila i koristio se uglavnom za komunikaciju sa vozilima TAXI službe.

teletron_ufgm620_01

Primopredajnik TELETRON ima 6 radnih kanala, funkciju prigušivača šuma (squelch) i izlaznu snagu od 6W. Čitav primopredajnik izveden je tranzistorski osim izlaznog stupnja predajnika koji čine dvije elektronske cijevi YL1080.

teletron_ufgm620_02

Elektronska cijev YL1080 je dvostruka tetroda sa brzo zagrijavajućom katodom i ugrađenim kondenzatorima za internu neutralizaciju. Zahvaljujući brzo zagrijavajućoj katodi (1,6V / 2A) već u pola sekunde postiže se 70% snage. Radi na anodnom naponu 200-300V i u frekvencijskom opsegu 67-200 MHz. Kao takva pogodna je za RF pojačala, umnoživače frekvencije, oscilatore, modulatore i slične VF sklopove prvenstveno u prijenosnim radio uređajima.

teletron_ufgm620_03

Prednja ploča primopredajnika TELETRON vrlo je jednostavna. Na donjoj slici vidimo zadnju stranu sa skinutim poklopcem. Desno su dva tranzistora u sklopu pretvarača napona 6 ili 12 V na 200-300 V potrebnih za rad elektronskih cijevi. Lijevo se uočavaju dvije elektronske cijevi YL1080 u izlaznom stupnju predajnika.

teletron_ufgm620_04

Sa donje strane vide se moduli prijemnika (lijevo), moduli izlaznog stupnja predajnika (desno gore) i elementi pretvarača napona (desno dolje).

teletron_ufgm620_05

S gornje strane opet vidimo elemente izlaznog stupnja predajnika i pretvarača napona (lijevo), modul NF pojačala (desno gore) i modul predajnika s modulatorom (desno u sredini). Ispod poklopca desno dolje nalaze se prijemni i predajni kristali.

teletron_ufgm620_06

Bočni pogled na tranzistore pretvarača napona, te oklopljene module prijemnika i predajnika.

teletron_ufgm620_07

Pogled na drugu bočnu stranu i pločicu NF pojačala.

teletron_ufgm620_08

Skinut poklopac sa modula s prijemnim i predajnim kristalima. Prijemni kristali su desno, a predajni lijevo. Metalni poklopac ovog modula treba biti pričvršćen sa 4 vijka, a s obzirom da sva četiri nedostaju, očito da se puno radilo (eksperimentiralo) s izmjenama kristala kako bi se dobili željeni kanali (frekvencije). Stanje koje smo zatekli je slijedeće:

  • RX (MHz): 67,525 / 67,150 / 67,225 / 145,775 / 145, 825 / 145,850
  • TX (MHz): 145,150 / prazno / prazno / 145,175 / 145, 225 / 145,250

teletron_ufgm620_09

Ovdje je skinuti poklopac i sa modula prijemnika. Uočava se kristal frekvencije 11,155 MHz koji je vjerojatno u sklopu lokalnog oscilatora u drugom stupnju mješanja što ukazuje da se ovdje radi o dvostrukom superu sa međufrekvencijama od 10,7 MHz i 455 kHz (11,155 – 10,700 = 0,455 MHz). Prijemnik i predajnik vjerojatno rade svaki zasebno sa svojim kristalima, odnosno nemaju zajedničkih oscilatora ili drugih VF podsklopova. Nigdje se ne uočavaju filtri 10,7 MHz ili 455 kHz, a broj MF transformatora je priličan, pa se može pretpostaviti kako se selektivnost prijemnika ovdje postiže ugradnjom većeg broja stupnjeva MF pojačanja.

teletron_ufgm620_10

Na kraju ćemo odvojiti pločicu modula predajnika ispod koje se nalazi još jedan modul. Radi se o drugom modulu NF pojačala sa komponentama prigušivača šuma (squelch) i izlaznim tranzistorom.

teletron_ufgm620_11

Vidjeli smo kako je ovaj primopredajnik unatoč godinama izvrsno očuvan i kao takav jednostavno nas zove da ga spojimo na napajanje i testiramo njegov rad.  TELETRON to želi, mi to želimo,  ali … vrijeme nikako da se poklopi s našim željama. No s druge strane na vintage policama čeka još puno radio primopredajnika kojima desetljećima nije nitko posvetio ni barem ovoliko vremena. Zato je pošteno prvo i njima posvetiti malo pažnje, a onda možda napravimo neki veliki zajednički test svih vintage prijemnika i predajnika iz naše kolekcije 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.