LABORATORIJSKI IZVOR NAPAJANJA


Danas je nabavljen laboratoriski izvor izmjeničnog i istosmjernog napona u rasponu od 0-55 V. Izmjenični naponi dobijaju se izravno sa izvoda namota transformatora. Kao što se vidi na prednjoj ploči uređaja sekundar transformatora ima ukupno tri namota. Prvi namot ima devet izvoda preko kojih dobijamo napone 1-8 V u koracima od 1 V. Drugi namot ima sedam izvoda preko kojih dobijamo napone 5-55 V u koracima od 10 V. Treći sekundarni namot daje 55 V izmjeničnog napona. Jedan zasebni namot vjerojatno se koristi i za dobivanje stabiliziranog istosmjernog napona koji se može regulirati u rasponu 0-30 V.

laboratorijski_izvor_napajanja_01

U unutrašnjosti uređaja nalazimo očekivane komponente: snažan transformator sa opisanim izvodima na sekundarnim namotima,  mrežna sklopka, voltmetar sa pripadajućim predotpornikom, ampermetar sa pripadajućim shuntom, te pločica ispravljača, stabilizatora i regulatora napona sa potenciometrom za regulaciju veličine izlaznog istosmjernog napona.

laboratorijski_izvor_napajanja_04

Ispravljač izmjeničnog napona izveden je sa graetzovim spojem dioda i elektrolitskim kondenzatorom. Regulator napona bazira se na integriranom krugu LM723. Ovaj integrirani krug specijalno je dizajniran za regulaciju istosmjernog napona u rasponu 2 do 37 V. No minimalni napon od 2 V može se smanjiti na 0 V ukoliko se na pin 7 (masa, minus napajanja) dovede negativni napon od -4,7 V što je najlakše izvesti preko zener diode.  Maksimalni ulazni napon u LM723 može biti 40 V, a najveća izlazna struja koju LM723 može dati je 150 mA. Ova struja je dovoljna za upravljanje tranzistorima kojima se izlazna struja može višestruko povećati. U našem slučaju upotrijebljena su dva tranzistora BC161, te 2N3055 na izlazu. Tranzistori se obično vežu u darlingtonov spoj što povećava izlaznu struju ali s druge strane ograničava napon, tako da u konačnici izlazni napon iz ovakvog regulatora ne prelazi 32 V. Shema izlaznog stupnja sa tri tranzistora ima na jednostavan način izvedenu zaštitu od kratkog spoja ili preopterećenja izlaznih stezaljki. U strujni krug serijski je vezan otpornik malog otpora, na kojemu promjenom struje dolazi do promjene pada napona koji preko baze tranzistora okida ili blokira protok struje kroz tranzistore.  Ovaj otpornik lako se uočava na dnu tiskane pločice ispod integriranog kruga (0,15 Ω).

laboratorijski_izvor_napajanja_03

Pogled u unutrašnjost naponskog izvora: uočava se masivna jezgra mrežnog transformatora te izvodi iz jednog namota sekundara uredno vezani na rednu stezaljku (izvodi drugog sekundarnog namota vezani su na isti način sa gornje strane).

laboratorijski_izvor_napajanja_05

Izlazni tranzistor 2N3055 može osigurati konstantnih oko 2 A izlazne struje, no vidimo da su predviđena mjesta za montažu dodatnih izlaznih tranzistora čime se izlazna struja onda može po potrebi udvostručiti.

laboratorijski_izvor_napajanja_06

Posebnost ovog uratka iz samogradnje je ta što ovaj izvor napajanja ima veliki izbor izmjeničnih napona napajanja. Danas je u elektroničkoj radionici ovakav izvor niskog izmjeničnog napona gotovo nepotreban, a s druge strane, ako bi nam baš i trebao izvor različitih izmjeničnih napona svakako bi zgodniji izbor predstavljao neki regulacioni autotransformator. Pa ipak, iako će izlaz istosmjernog reguliranog napona zasigurno biti češće u upotrebi kod rada sa različitim elektroničkim sklopovima, neki puta se naiđe na neku egzotičnu napravu za koju baš trebamo izvor niskog izmjeničnog napona. E tu će nam onda ovaj uređaj uštedjeti trud raskapanja nekog punjača ili ispravljača kako bi se dočepali transformatora sa potrebnim naponom, posebno ako uz to trebamo i neku jaču struju. Stoga, sačuvajmo ovaj izvor napajanja u svom izvornom obliku, jer tko zna, eto, možda jednom i zatreba 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.