REVITESTER Goerz


Danas je nabavljen instrument za ispitivanje ispravnosti električnih instalacija mrežnog napona od 220V austrijske tvrtke Goerz Electro Ges.m.b.H. pod nazivom REVITESTER iz 1972. godine.

revitester_s_goerz_01

Instrument REVITESTER sastoji se od dvije osnovne komponente povezane kablom koje na vrhu završavaju sa ispitnim šiljcima. U tijelo gornje komponente ugrađen je radni otpornik kojim se ispituju električne instalacije pod radnim opterećenjem. U tijelo donje komponente ugrađen je mjerni instrument sa otklonskim svitkom koji ima ukupno četiri skale za vršenje očitanja kog različitih mjerenja.

 • Rsch – skala za mjerenje otpora petlje i električnog otpora do 100 Ω
 • Un – skala za mjerenje vrijednosti mrežnog napona
 • Ub  – skala za mjerenje učinkovitosti zaštitnih sklopki ZNS i FID
 • Ris – skala za mjerenje otpora izolacije do 1 MΩ

U donjim kutovima skale ugrađene su dvije indikacijske tinjalice: lijeva označena slovom F je tinjalica za indikaciju prisutnosti napona na jednom od ispitnih šiljaka Revitestera, a desna označena sa W je indikatorka tinjalica koja označava aktivaciju automatskog zaštitnog prekidača ukoliko mjerenje otpora petlje mreže ili zaštitnog prekidača 1 A traje suviše dugo, te bi isto moglo oštetiti Revitester.

Ispod skale instrumenta nalazi ze vijak za mehaničko namještanje kazaljke instrumenta na nulu skale.

Potenciometar Rsch Ub (krajnji položaji potenciometra označeni su sa Rv i Rh) služi za simulaciju struje greške pri ispitivanju zaštitnih strujnih i naponskih sklopki (ZNS i FID) te za određivanje veličine otpora opterećenja pri mjerenju otpora petlje mreže.

Tipkalo (taster) označen sa crvenim trokutom služi za uključenje ommetra pri radu sa baterijom 1,5 V (mjerenja električnog otpora do 100 Ω.

revitester_s_goerz_04

Sa jedne bočne strane vidimo metalni kontakt označen slovom F koji je potrebno dodirnuti prstom kod mjerenja prisutnosti napona na ispitnim šiljcima sa indikatorskom tinjalicom označenom istim slovom.

Tipkalo (taster) označen bijelim krugom služi za uključivanje otpornika opterećenja smještenog u tijelu drugog ispitnog šiljka i potenciometra Rsch Ub.

Sa druge bočne strane nalazi se potenciometar Un koji služi za namještanje kazaljke na puni otklon skale kod mjerenja električnog otpora uz pomoć napona mreže 200 – 400 V ili pomoću baterijskog napona 1,4 V do 1,6 V.

revitester_s_goerz_05

Sa zadnje strane uočava se ležište za bateriju 1,5 V koja se koristi kod mjerenja električnog otpora te ležište osigurača koji štiti Revitester u slučaju nehotičnog pritiska na tipku ommetra (označenu crvenim trokutom) dok su ispitni šiljci spojeni na mjerenje mrežnog napona.

revitester_s_goerz_02

revitester_s_goerz_15

Ispod ležišta baterije otisnuta je tablica sa podacima o najvećim dopuštenim strujama kod mjerenja otpora petlje.

revitester_s_goerz_03

U nastavku ćemo dati pregled mjerenja koja su moguća instrumentom REVITESTER te principijelnu shemu instrumenta kod određenih vrsta mjerenja. Prije svakog mjerenja treba vijkom za nul-korekciju korigirati odstupanje kazaljke od nulte točke na skali instrumenta, odnosno pomoću potenciometra Un istu je potrebno postaviti na puni otklon skale instrumenta.

UPOTREBA INSTRUMENTA KAO INDIKATORA NAPONA

Kod upotrebe instrumenta kao indikatora napona postupak je slijedeći:

 1. Ispitnim šiljkom Sp1 ili Sp2 dodirne se vod koji treba ispitati.
 2. Prst se stavi na metalni kontakt F sa bočne strane.
 3. Ako je vod pod naponom prema zemlji zasvijetliti će tinjalica F.

revitester_s_goerz_11

MJERENJE NAPONA MREŽE I ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI ZAŠTITNOG VODA

Za mjerenje mrežnog napona 150-240 V postupak je slijedeći:

 1. Namjestiti potenciometar P u položaj UN (krajnji položaj u suprotno od smjera kazaljke na satu).
 2. Ispitnim šiljcima Sp1 i Sp2 dodirnuti vodiče pod naponom.
 3. Napon se očita na UN skali u Voltima.

Za ispitivanje ispravnosti priključenja zaštitnog voda postupak je slijedeći:

 1. Da bi se ispitalo da li je dio električnog uređaja koji normalno nije pod naponom (npr. metalno kućište) ispravno priključen na zaštitni vod mjeri se napon između njega i vanjskog (faznog) voda.
 2. Ako instrument pokazuje napon vrlo blizu nominalnom mrežnom naponu zaštitini vod je izveden pravilno. Ako instrument ne pokazuje nikakvo ili vrlo malo zakretanje kazaljke (mali napon), može biti da je priključak
  na zaštitni vod izveden preko velikog otpora, loše spojen ili u prekidu. Takavu instalaciju je potrebno popraviti.

revitester_s_goerz_12

MJERENJE OTPORA PETLJE I ISPITIVANJE UČINKOVITOSTI ZAŠTITINIH VODOVA I SKLOPKI U MREŽNIM INSTALACIJAMA

Kod mjerenja otpora petlje, odnosno ispitivanja ispravnosti zaštitinih mjera naponske mreže postupak je slijedeći:

 1. Potenciometar Rsch Ub dovesti u položaj Rv.
 2. Ispitni šiljak Sp1spojiti na fazni vodič, a ispitni šiljak Sp2 na zaštitini vodič ili masu.
 3. Potenciometrom P namjestiti kazaljku instrumenta na puni otklon skale.
 4. Pritisnuti tipkalo s bočne strane označeno bijelim krugom – maksimalno 5 sekundi. Ukoliko bi ispitni postupak trajao duže vremena sigurnosni sklop Revitestera će isključiti mjerni krug i upaliti tinjalicu za upozorenje W kako bi se spriječilo pregrijavanje i oštećenje instrumenta. U slučaju aktiviranja zaštite Revitester će biti ponovno biti spreman za rad za oko pola minute.
 5. Otpor petlje izravno se očitava na sklali Rsch u Ohm.
 6. Ukoliko se kazaljka instrumenta neznatno otkloni od punog otklona skale (iznad crvene oznake Rv) otpor petlje je ispravan.
 7. Ako se kazaljka vrati ispod crvene oznake Rv treba prekinuti ispitivanje jer postoji mogućnost od nedozvoljenog visokog napona. Otpor petlje se u ovom slučaju može izračunati, a dobije se tako da se na skali Rsch očitana vrijednost pomnoži s brojem 35. U takvim slučajevima zaštitini vodič, odnosno otpor petlje nije ispravan te je instalaciju potrebnu na odgovarajući način poboljšati, a zatim ponoviti postupak ispitivanja.

Djelotvornost zaštitne mjere nulovanja treba prije puštanja postrojenja pod napon ispitati mjerenjem i računski dokazati da je izmjereni otpor petlje manji od računskog i da će predkopčani osigurač izbaciti.

Ispitivanje ispravnosti zaštitne mjere uzemljenja ispituje se mjerenjem napona između faznog voda i voda za uzemljenje, te faznog voda i uzemljenog kućišta električnog uređaja. Naponi moraju biti približno isti.

Ispitivanje efikasnosti zaštitne mjere naponskom sklopkom (ZNS) i strujnom sklopkom (FID) vrši se na slijedeći način:

 1. Potenciometar Rsch Ub dovesti u položaj Rv.
 2. Ispitni šiljak Sp1spojiti na fazni vodič, a ispitni šiljak Sp2 na uzemljeno kućište uređaja koji se ispituje.
 3. Potenciometrom P namjestiti kazaljku instrumenta na puni otklon skale.
 4. Pritisnuti tipkalo s bočne strane označeno bijelim krugom. Potenciometar Rsch Ub sa kranjeg položaja (Rv) polako okretati u smjeru kazaljke na satu sve dok očitanje na skali Ub ne poprimi maksimalnu dozvoljenu vrijednost od 65 V za ZNS sklopku, odnosno 24 V za FID sklopku (istaknuto na skali crvenom bojom). Najdalje do tih vrijednosti dodirnog napona zaštitne sklopke moraju izbaciti, a ukoliko to nije slučaj znači da zaštita ne funkcionira.

revitester_s_goerz_13

MJERENJE ELEKTRIČNOG OTPORA

Revitester ima mogućnost mjerenja električnih otpora do 100 Ω sa ugrađenom baterijom od 1,5 V. Na ovom opsegu može se izmjeriti otpor ili neprekinutost vodića, funkcionalnost sklopki i slično. Mjerni opseg ommetra moguće je proširiti do 1 MΩ upotrebom mrežnog napona 220 V. Mrežni napon dovodi se preko posebne priključnice na dnu instrumenta i kabela sa štipaljkom na kraju (vidljivo na gornjim slikama). Na ovom opsegu moguće je vršiti mjerenja otpora izolacije.

revitester_s_goerz_14

U nastavku ćemo zaviriti u unutrašnjost instrumenta REVITESTER. Po principijelnim shemama vidimo da se ne radi o električki previše složenom instrumentu.

revitester_s_goerz_06

U prvi plan upada žičani potenciometar Rsch Ub.

revitester_s_goerz_08

Desno od potenciometra Rsch Ub vide se dva tipkala (za uključenje ommetra i radnog otpornika) i spoj sa metalnom pločicom F za ispitivanje prisutnosti napona. Vidi se i kontakt dodatne priključnice na koju se spaja mrežni napon za ommetar do 1 MΩ.

revitester_s_goerz_07

Lijevo od potenciometra nalazi se zakretni elektromehanički mjerni instrument sa dvije indikatorske tinjalice sa svake strane. Nekoliko otpornika i kondenzatora čine sve elektroničke komponente Revitestera potrebne za izvedbu mjernih krugova i kalibraciju instrumenta.

revitester_s_goerz_09

Radni otpornik (otpornik opterećenja) smješten u kućištu drugog mjernog šiljka nemoguće je rastaviti, a u istom kućištu vjerojatno se nalazi i termistor ili bimetal za zaštitu istog od pregrijavanja i mogućeg uništenja.

revitester_s_goerz_10

Ovime završavamo proučavanje mjernog instrumenta REVITESTER koji je prije 40-tak godina zasigurno bio predmet želja svakog električara koji je radio sa instalacijama mrežnog napona od 220 V. No mora se priznati da zbog svog specifičnog izgleda i očuvanosti ovaj instrument je i dalje predmet želja svakog kolekcionara vintage električnih instrumenta i naprava koji će zasigurno uvijek imati rezervirano neko istaknuto mjesto na policama njemu srodnih mjernih naprava 🙂


Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

2 thoughts on “REVITESTER Goerz

 • Rocky May

  Dear Sir/Madam
  I came upon your article on the operation of the Goetz Revitester, I have in my possession the identical instrument, with the exception it is a metal casing not plastic as the one described and it has the model name Revitester S (on the dial face). The one I have is in a wooden case with an additional resistance unit, I had forgotten all about it more than thirty years!! until I was moving some items recently, excellent quality still looks brand new. You state that the model in the article is from 1972 would this mean the model I have is from before this date? I look forward to hearing from you,
  Best Regards

  • crowave Post author

   In my opinion, a device that is produced by Goerz Electro (later Metrawatt, BBC) called Revitester and Revitester S, and a device that Hartmann & Braun produced under the name Elavi 0100, are the same devices with slight modifications first produced in the early 1970s (not earlier). Also, given the external design, used materials and components as well as the technology, these devices could not be classified earlier years (in 1960s). There are very few historical data about Goerz Electro. I did not find the literature older than the 1970s where the Revitester (S) is mentioned.
   Best Regards,
   Ljubomir (Croatia)