METRISO 500 VW – BBC METRAWATT


Danas je nabavljen mjerač električnog otpora i napona njemačke tvrtke BBC METRAWATT pod nazivom METRISO 500 VW iz 1976. godine.

Tvrtku Metrawatt je 1906. godine u Nürnbergu osnovao Siegfried Guggenheimer u cilju razvoja, proizvodnje i prodaje električnih mjernih instrumenta. Godine 1921. tvrtka je pretvorena u dioničko društvo, a 1933. godine je preimenovana u Metrawatt AG. Godine 1968. tvrtku je preuzela kompanija BBC i preimenovala ju u BBC Metrawatt GmbH.  Godine 1988. došlo je do spajanja tvrtki BBC, ASEA i ABB gdje je ABB dobila ukupno pravo vlasništva te je BBC Metrawatt GmbH preimenovana u ABB Metrawatt GmbH. Godine 1992. godine većinu tvrtke ABB kupila je Röchling grupa. Röchling je u isto vrijeme od Siemensa kupio i tvrtku Gossen te ih spojio u tvrtku GOSSEN-METRAWATT koja je pod ovim nazivom i danas prisutna na tržištu.

 

metrawatt_metriso_500vw_01

Sa instrumentom METRISO 500 VW moguće su tri vrste mjerenja:

  • Mjerenje velikih otpora (otpora izolacije) do 200 MΩ sa ispitnim naponom od 500 V.
  • Mjerenje malih otpora (otpor uzemljenja, zaštitinih vodova i sl.) do 4 Ω sa ispitnim naponom od 4,1 V.
  • Mjerenje izmjeničnog ili istosmjernog (mrežnog) napona do 600 V.

metrawatt_metriso_500vw_02

METRISO 500 VW napaja se preko šest baterija R20 1,5 V spojenih u seriju što daje ukupni napon od 9 V. Ovaj napon se zatim u DC/DC pretvaraču ugrađenom u instrument pretvara u istosmjerni napon od 500 V koji se koristi za mjerenje otpora izolacije, te u istosmjerni napon od 4,1 V koji se koristi kod mjerenja malih otpora.

metrawatt_metriso_500vw_03

Skidanjem zadnjeg poklopca otkrivamo prvu pločicu instrumenta (od ukupno dvije) na kojoj su montirane snažne ispravljačke diode i osigurači. Diodama se ispravlja izmjenični napon u izlaznom stupnju DC/DC pretvarača i izmjenični napon prije dovođenja na instrument sa zakretnim svitkom. Rastalni osigurači štite instrument od slučajnog spajanja ispitnih kablova na mrežni napon kao kod mjerenja napona (do 500V) kada je sklopka instrumenta podešena za mjerenje otpora. Na drugoj pločici pak se nalazi elektronika DC/DC pretvarača koji se bazira na tranzistorskom oscilatoru i transformatoru te preklopnik mjernih opsega.

metrawatt_metriso_500vw_04

metrawatt_metriso_500vw_05

metrawatt_metriso_500vw_06

METRISO 500 VW ima ukupno šest skala i indikatorsku sijalicu na vrhu ispitnog šiljka. Na prve tri skale, od kojih dvije djele zajedničku liniju, očitavaju se veliki otpori, četvrta je za mjerenje napona, peta je za očitanje malih otpora, i zadnja šesta skala je za provjeru napona baterija ugrađenih u instrument. Signalna lampica (2,5V / 0,2A) svjetli kad je otpor izolacije manji od 1-2 MΩ što izravno upozorava na grešku u električnoj izolaciji mjerenog uređaja.

metrawatt_metriso_500vw_07

Najbolje je sve mjerne opsege i parametre instrumenta METRISO 500 VW prikazati u preglednoj tablici:

metrawatt_metriso_500vw_08

Testiranje našeg primjerka METRISO 500 VW pokazalo je da je instrument potpuno ispravan (nakog zamjene oba pregorjela osigurača). Za svako mjerenje, pa čak i za mjerenje ispravnosti napona baterija, potrebno je pritisnuti tipku na ručici mjernog šiljka. Uređaj je ispitan sa nekoliko otpornika čije vrijednosti smo odabrali da budu oko sredine skale. Otklon je na svim područjima bio u granicama tolerancije.

Do sada smo u našim objavama već opisali nekoliko instrumenata za mjerenje mrežnih parametara i ispitivanje zaštitnih mjera na mrežnim instalacijama. U posljednjih nekoliko desetljeća promijenio se određeni broj standarda i normi što se tiče instalacija jake struje i primjene zaštitinih mjera na istima. Također je kvaliteta materijala od kojih se izrađuju današnje instalacije i izolacije daleko bolja nego je to bio slučaj u vrijeme nastanka ovog našeg instrumenta. Današnji instrumenti za mrežna mjerenja u pravilu su digitalni i potpuno automatizirani, a mjerni opsezi, mogućnosti i točnosti mjerenja višestruko su povećani. No, principi mjerenja ostali su u pravilu isti. Ono što najviše veseli kod starih mjernih instrumenta je to što se kod njih uvijek lijepo mogu razlučiti i proučiti sklopovi i komponente od kojih je sastavljen, za razliku od modernih digitalnih instrumenta, gdje specijalizirani integrirani krugovi i mikrokontroleri sa svojim memorijama ne dozvoljavaju baš jednostavan pristup preduboko u njihovu digitalne tajne, zapisane teško prevedivim strojnim jezikom, a koje su uz to obično i dodatno zaštićene od bilo kakvog pokušaja njihovog iščitavanja od strane običnih znatiželjnika 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.