UNIVO EKM


Danas je nabavljen AVO metar mađarske tvrtke EKM pod nazivom UNIVO iz 1958. godine. Tvrtka EKM (Elektromos Készülékek és Mérőműszerek – električni uređaji i oprema) osnovana je 1949. godine te se kroz razna prestrukturiranja i spajanja sa srodnim mađarskim tvrtkama održala do 1967. godine kada je u konačnici potpala pod tvrtku GMM (Ganz Műszer Művek).

univo_ekm_01

Instrument je vrlo jednostavne izvedbe i kao što se odmah vidi omogućuje mjerenje izmjeničnog i istosmjernog napona do 600 V preko 7 mjernih opsega, te struje do 6 A preko 8 mjernih opsega. Uz uređaj dolaze i dva dodatka: jedan služi za omogućavanje mjerenja električnog otpora do 1 MΩ preko tri mjerna opsega, a drugi za proširenje naponskog mjernog opsega do 1200 V. Zajednički izvod za mjerne opsege 60 µA, odnosno 120 mV nalazi se sa bočne strane instrumenta i ovi kontakti služe također i za spajanje modula ommetra. Stoga kod mjerenja otpora tropoložajna sklopka mora biti u položaju µA. Ostala dva položaja određuju vrstu mjerenja – izmjenično ili istosmjerno.

univo_ekm_02

Naponski i strujni mjerni opsezi izvedeni su izravnim zasebnim izvodima sa mjernih otpornika čime izostaje potreba za višepolnom višepoložajnom sklopkom kakva je karakteristična za univerzalne mjerne instrumente. Skale instrumenta su također vrlo jednostavne: po jedna skala za mjerenje napona, struje i otpora. Stoga je na poleđini instrumenta dat pregled svih mjernih opsega sa pripadajućim vrijednostima jedne podjele skale instrumenta na svakom pojedinom opsegu. Također je za svaki mjerni opseg ispisana vrijednost unutarnjeg otpora instrumenta kako bi se kod mjerenja moglo računati s unutarnjom potrošnjom instrumenta.

univo_ekm_10

univo_ekm_09

Shema instrumenta je vrlo jednostavna i izravno usporediva s komponentama raspoređenim u unutrašnjosti instrumenta. Do izražaja dolaze samo specifične izvedbe sklopki koje podsjećaju na kontakte nekog releja. Vidimo dvije diode za ispravljanje izmjeničnih struja i napona, a sve ostalo su mjerni predotpori za voltmetar, odnosno shuntovi za ampermetar.

univo_ekm_03

univo_ekm_11

univo_ekm_08

univo_ekm_06

univo_ekm_05

Modul za ommetar ima ležište za bateriju od 3 V, no s obzirom da se takva baterija danas teško nabavlja, prethodni vlasnik je umetnuo standardno ležište za dvije AAA baterije od 1,5 V. Osim mjernih otpornika u unutrašnjosti modula uočava se žičani potenciometar za kalibraciju kazaljke na nulu prije mjerenja nepoznatog otpora. Već smo rekli da kod mjerenja otpora modul mora biti utaknut u bočne kontakte (60 µA, 120 mV), a sklopka u položaju µA. Nepoznati otpornik spajamo na stezaljke Rx.

univo_ekm_04

Modul za proširenje naponskog mjernog područja sa 600 V na 1200 V sastoji se od dva serijski spojena otpornika. Spaja se jednim krajem u utičnicu 600 V, a drugim krajem na mjernu točku.

univo_ekm_07

Vidjeli smo da se ovdje radi o jednoj vrlo lijepoj, jednostavnoj, modularnoj i robusnoj izvedbi AVO metra koji omogućava mjerenje napona, struja i otpora u standardnoj širini područja koja je dovoljna za sva karakteristična mjerenja koja su potrebna u elektronici i kod mrežnih instalacija i uređaja. Stoga nema sumnje da je ovo bio jedan od poželjnih instrumenta svakog električara pripadajućeg doba, a nema sumnje da je poželjan i danas svakom kolekcionaru starih i samim time i lijepih mjernih uređaja i instrumenata 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.