V-A METAR NA 0246 Iskra


Danas je nabavljen instrument za mjerenje struje i napona V-A METAR slovenskog proizvođača ISKRA pod nazivom NA 0246 iz 1973. godine. Sivo-maslinasta boja i dizajn ovog mjerača upućuje na uređaj predviđen za vojnu upotrebu.

iskra_na0246_va_metar_01

Kao što se jasno vidi ovaj V-A metar predviđen je za mjerenje istosmjernih napona do 40 V i struja do 40 A. Pozivna priključnica je zajednička za sva mjerenja, a negativna se spaja u jednu od četiri priključnice ovisno o vrsti mjerenja i mjernom opsegu. Vrsta mjerenja odabire se sklopkom V-A. Skala je zajednička za sve vrste mjerenja, jedino se kod mjerenja na višim opsezima broju na skali doda jedna nula.

iskra_na0246_va_metar_02

Ovaj A-V metar izveden je vrlo jednostavno, robusno i kvalitetno tako da osigurava jednostavan rad i dugotrajnu pouzdanost i u otežanim uvjetima upotrebe, što je u konačnici i zahtjev koji se postavlja pred sve vojne elektroničke uređaje i naprave.

iskra_na0246_va_metar_03

Naljepnica na gornjoj strani A-V metra ukazuje da se isti vjerojatno vrlo dugo zadržao u upotrebi. Bolji pogled na skalu ugrađenog instrumenta otkriva njegove osnovne karakteristike:

  • predviđen za istrosmjerne struje i napone
  • princip rada temelji se na sistemu sa pomičnim svitkom
  • klasa točnosti je 1,5
  • predviđen je za rad u horizontalnom položaju
  • ispitni napon (dielektrična čvrstoća između mjernog sistema i kućišta) je 2 kV
  • kazaljka se otkloni na puni otklon skale kad kroz svitak instrumenta teče struja od 4 mA

iskra_na0246_va_metar_04

Unutrašnjost istrumenta vrlo je jednostavna. Dvopoložajnom sklopkom mjerni instrument prebacuje se na serijske otpornike kod mjerenja napona, odnosno na paralelne shuntove kod mjerenja struje.

iskra_na0246_va_metar_05

Bolji pogled na dva strujna shunta (R3 i R4).

Vidi se da na opsegu 40 A struja teče samo kroz deblji shunt (manji otpor shunta – manji pad napona koji mjeri instrument), dok na opsegu 4 A struja teče kroz serijski spoj oba shunta (veći otpor shunta – veći pad napona koji mjeri instrument). S obzirom da je instrument predviđen za mjerenje relativno velikih struja (do 40 A), a puni otklon instrumenta nastaje kod razmjerno malih struja (do 4 mA), time će vrijednost otpora shunta biti vrlo mala i treba nam precizni miliommetar da ju izmjerimo. Jedan takav instrument opisali smo u objavi OMEGA III – miliOMMETAR.

Mi ćemo ovdje vrijednost otpora shunta dobiti računski. Za to nam trebaju slijedeći ulazni podaci:

  • Ia – puni otklon skale instrumenta – 4 mA
  • Ra – unutarnji otpor instrumenta (izmjeren ommetrom) – 18,6 Ω
  • Imax – željeni mjerni opsezi – 4 A i 40 A

Potreban nam je dakle otpor shunta Rs, a relacija koja prikazuje odnose ovih veličina je slijedeća: Ia=Imax*Rs/(Ra+Rs). Prema konačnom izračunu vrijednost shunta za opseg od 4 A iznosi 18,6 mΩ, a za opseg od 40 A otpor shunta treba biti 1,86 mΩ. Vidimo da se radi o vrlo malim vrijednostima otpora. S obzirom da kroz shuntove teku i relativno velike struje potrebno ih je dimenzionirati da izdrže potrebnu snagu. Stoga se najčešće rade u obliku metalnih listića od materijala poznatog specifičnog otpora, gdje se zatim proračunima dobiju geometrijske dimenzije takvih listića za željene otpore.

U našem slučaju vidi se da je shunt za 4 A već bio pregorio te je duži preostali ostatak listića samo ponovno spojen na kontakt. No ovakav “popravak” će u konačnici dati pogrešno očitanje struje. Naime, sada su ukupne dimenzije listića smanjene čime je smanjen i ukupni otpor shunta za opseg og 4 A. To znači da će pokazivanje jačine struje na instrumentu biti manje od stvarne vrijednosti.

Još jedna stvar koja se može zamijetiti kod shuntova je ta u slučaju mjerenja na opsegu 40 A, mjerni strujni krug sa ampermetrom prolazi preko shunta za opseg od 4 A. Time se taj shunt zapravo ponaša kao serijski otpornik, no s obzirom da je njegov otpor vrlo mali neće značajno utjecati na pad napona u navedenom mjernom krugu.

iskra_na0246_va_metar_06

Bolji pogled na dva naponska otpornika (R1 i R2).

Radi se o dva precizna žičana otpornika izmjerenih vrijednosti 1,2 kΩ i 11,2 kΩ. Prema omovom zakonu uz ove otpore i najviše napone za svaki pojedini opseg od 4 V odnosno 40 V, struja kroz instrument će biti približno deklariranih 4 mA.

iskra_na0246_va_metar_07

Ovaj sivo-maslinasti V-A metar vjerojatno je služio za mjerenje napona na električnim i elektroničkim uređajima u vojnim radionicama bivše vojske kao što su akumulatorske postaje, radionice sredstava veze ili autoelektričarske radionice. Sada pak može poslužiti kao izložbeni primjerak vintage vojnih mjernih instrumenta opće primjene ali i kao primjerak nestručnog krpanja instrumenta koje može dovesti do pogrešnih dijagnoza stanja električne opreme temeljem pogrešno izmjerenih struja. No, moguće je da se ovdje ipak radi o stručnom i profesionalnom zahvatu na instrumentu, no, koji onda po svom tipu spada u diverzantske i saboterske vojne taktike 🙂

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.