OB62, FKMG 66/M – vojni žični telefonski sustav


Danas su nabavljene četiri komponente njemačkog vojnog žičnog telefonskog komutacijskog sustava OB62, koji su u razdoblju od 1960-ih do 1980-ih godina koristile službe bivšeg DDR-a. Radi se o jednoj ručnoj telefonskoj centrali, dva uređaja za testiranja i mjerenja električnih parametara u žičnom telefonskom komutacijskom sustavu, te kompletu pričuvnih dijelova i komponenti za sustav OB62.

ob62_02

ob62_01

OB62M/APz je manualna žična telefonska centrala za proširenje broja korisnika predviđena za upotrebu u telefonskom komutacijskom sustavu OB62. Na ovoj centrali moguće je prespajati 20 korisnika pri čemu istovremeno može razgovarati sedam korisnika.

ob62m_apz_01

ob62m_apz_02

ob62m_apz_07

ob62m_apz_06

ob62m_apz_05

ob62m_apz_04

ob62m_apz_03

OB62/Pr je uređaj za testiranje i mjerenje u žičnim telefonskim sustavima. Može se koristiti spojen na komutacijski telefonski sustav OB62 ili kao samostalan uređaj. Omogućuje mjerenje električnog otpora u rasponima 0-5 kΩ i 0-100 kΩ, mjerenje otpora izolacije do 50 MΩ, mjerenje izmjeničnih ili istosmjernih napona 0-150 V te mjerenje gušenja u telefonskim kablovima do 4,6 nepera. Neper (Np) je jedinica izvan SI sustava koja se koristi u telekomunikacijama za izražavanje gušenja signala (1 Np = 8,6859 dB ili 1dB = 0,115129 Np). Željena testiranja i mjerenja biraju se prekidačima smještenima ispod instrumenata. Uređaj OB62/Pr ima ugrađena dva modula. Prvi je mikrofonsko pojačalo sa induktorom i baterijskim napajanjem (6V, 1Ah) na koje se spaja telefonska slušalica. Preko ovog modula moguće ostvariti govornu telefonsku vezu unutar žičnog telefonskog sustava na koji je ovaj testni uređaj spojen. Drugi modul je elektronički generator frekvencije 2 kHz koji ima istu ulogu kao i ručni induktor, dakle generiranje frekvencije poziva i testnog signala.

ob62_pr_01

ob62_pr_02

ob62_pr_03

ob62_pr_04

ob62_pr_06

ob62_pr_07

ob62_pr_08

ob62_pr_09

ob62_pr_10

ob62_pr_11

ob62_pr_12

ob62_pr_13

ob62_pr_14

ob62_pr_15

ob62_pr_16

ob62_pr_17

ob62_pr_18

VE-Satz OB62/20-60 je komplet pričuvnih dijelova i komponenti za komutacijski sustav OB62.

ve_satz_ob62_20_60_01

ve_satz_ob62_20_60_02

ve_satz_ob62_20_60_03

ve_satz_ob62_20_60_04

FKMG 66/M nije dio kompleta OB62 ali je također uređaj za testiranje i mjerenje u žičnim telefonskim sustavima koji sa ugrađenom baterijom radi kao samostalni mjerni uređaj. Ima slične mogućnosti kao i OB62/Pr s time da je mjerenje gušenja signala u kablovima moguće na više frekvencija, te je moguć rad s kontrolnim tonom od 800 Hz. Kod testiranja određenih parametara kablova dva uređaja FKMG 66/M mogu raditi u paru, svaki na jednom kraju linije, jedan kao generator testnih signala, a drugi kao mjerač dolaznih parametara.

fkmg_66m_01

fkmg_66m_02

fkmg_66m_03

fkmg_66m_04

fkmg_66m_05

fkmg_66m_06

fkmg_66m_07

fkmg_66m_08

fkmg_66m_09

fkmg_66m_10

fkmg_66m_11

fkmg_66m_12

fkmg_66m_13

fkmg_66m_14

fkmg_66m_15

Sve četiri komponente su dobro očuvane, no vidimo kako se i ovdje potvrdilo da su najveći neprijatelj nekorištenih elektroničkih uređaja zapravo zaboravljene baterije u njima. Iako su baterijski članci bili hermetički zatvoreni u plastično kućište, kiselina koja je iscurila u unutrašnjost kućišta polako je progrizla metalne kontakte na istom i kroz taj otvor nastavila dalje curiti po unutrašnjosti uređaja. Srećom, šteta je samo na kontaktima i baterijskom ležištu.

Iako od ovdje objavljenih mjernih instrumenta i vojnih telefonskih komponenti današnji elektroničar vjerojatno neće imati veće praktične koristi, mora se priznati da je zabavno imati u kolekciji dio elektroničke aparature koju je u nekoj bivšoj državi tajna policija koristila za uspostavu svojih sigurnih veza, ali s druge strane zasigurno i za prisluškivanje telefonskih razgovora svojih građana, naravno, isključivo iz sigurnosnih razloga 🙂

 

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.